Poradniki Multicloud – złoty środek między chmurą i podejściem on-premise?

Multicloud – złoty środek między chmurą i podejściem on-premise?

Multicloud to silny trend dotyczący utrzymania infrastruktury IT. Polega na połączeniu rozproszonych, zwirtualizowanych systemów IT w jedno, efektywne środowisko informatyczne. Należy jednak pamiętać, że multicloud jest wielowymiarowy i w tej kategorii mieści się szeroka gama rozwiązań począwszy od np. łączenia i centralizowania rozwiązań SaaS i PaaS z infrastrukturą po budowanie hybrid cloud na komponentach on-premises w połączeniu z usługami hostowanymi w chmurze publicznej.

Popularność strategii multicloud wzrasta, ponieważ wymagania biznesowe w zakresie utrzymania infrastruktury IT stale wzrastają. Systemy mają być dostępne na żądanie, efektywniejsze kosztowo, wydajniejsze… Takie podejście biznesowe zmieniło optykę wielu przedsiębiorstw i zwróciło ich uwagę na rozwiązania chmurowe np. systemy ERP czy narzędzia zintegrowane do pracy grupowej jak Office 365 lub GSuite. Właśnie w  tym miejscu pojawia się wyzwanie połączenia dwóch światów i integracji hybrydowej.

Podejście multicloud a epidemia Covid-19

Na koniec game changerem jest epidemia Covid-19, która wygenerowała dodatkowy wzrost popytu na rozwiązania wspierające pracę zdalną, której naturalnym środowiskiem jest public cloud. W aktualnej sytuacji również w Beyond.pl realnie odczuwamy wzrost zainteresowania usługami cloud computingu czy managed services dla zapasowego centra danych DRC czy BaaS (backup as a service). Firmy aktywnie pracują nad zbudowaniem procesów gwarantujących ciągłość działania ich kluczowych środowisk IT w przypadku kolejnych fal epidemii.

Jakie korzyści niesie multicloud?

Budowa środowiska IT firmy w oparciu o podejście multicloud przynosi szereg niepodważalnych korzyści: dostęp do kosztownych technologii bez inwestycji CAPEX, opłaty za realne wykorzystanie, skalowalność systemów w zależności od aktualnego lub prognozowanego obciążenia. Należy jednak pamiętać, że „transformacja do chmury” to również szereg wyzwań. Systemy starszej generacji nie są gotowe do pracy w modelu hybrydowym, a latency pomiędzy serwerem aplikacji a stacją kliencką może wynosić w przypadku chmur globalnych nawet powyżej 20 ms. Dlatego należy rozsądnie zaplanować działania, a punktem startowym powinno być przygotowanie planu migracji. Należy odpowiednio rozłożyć obciążenia, zminimalizować zbędną komunikację pomiędzy środowiskami, zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz odpowiednio oszacować koszty. Samodzielnie przygotowanie projektu, bez wiedzy i doświadczenia obszarowego, jest naturalnie obarczone dużym ryzykiem. Z myślą m.in. o tych klientach uruchomiliśmy w Beyond.pl dedykowany zespół Cloud, który w ramach podejścia Solution Assesement opracowuje wspólnie z klientem całościowy plan migracji i wspiera w pracach optymalizacji po uruchomieniu chmury. Pierwsze projekty migracji i budowy środowisk multicloud mamy już z sukcesem zrealizowane.

Perspektywy multicloud

Jedno jest jednak pewne. W perspektywie najbliższych lat chmury hybrydowe łączące własne środowiska z rozwiązaniami chmurowymi dostarczanymi przez centra przetwarzania danych i hyperscalerów będą dominującym rozwiązaniem na rynku. Dlatego podczas poszukiwania partnera technologicznego warto zwrócić uwagę na kompleksowość jego oferty chmurowej i kompetencje cross-cloudowe.

Piotr Podlawski
Business Development Director – Cloud Computing
Beyond.pl