Wirtualny Spacer

Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl jest inicjatywą naukowo-komercyjną powołaną przez Zarząd Spółki Beyond.pl

Jej celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa oraz rozwój cyfrowej gospodarki.

CBTI realizuje swoje cele poprzez…

Nowe rozwiązania

Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu informatyki.

Usuwanie barier

Usuwanie aktualnie istniejących barier technologicznych.

Edukacja

Działania edukacyjne z zakresu nowych technologii i udostępnienie wiedzy partnerom biznesowym.

Beneficjenci

Biznes i rynek MŚP

Badania technologii stosowanych w data center w celu optymalizacji chłonności energetycznej i chłodniczej hardware – wszelkie działania, które prowadzą do optymalizacji efektywności energetycznej i mocy obliczeniowej.

Dostawcy rozwiązań IT

Centrum Badań Technologii Informatycznych przyczynia się do przyspieszenia działań badawczo-rozwojowych i wprowadzenia oczekiwanych na rynku ulepszeń.

Region i jego mieszkańcy

CBTI Beyond.pl zwiększa atrakcyjność inwestycyjną Wielkopolski poprzez rozwój infrastruktury technologicznej i wpływ na cyfryzację regionu. To również możliwość rozwoju kariery dla nowych pracowników

Realizowane projekty

  • Rozwój systemu wirtualizacji zasobów teleinformatycznych na platformach typu „cloud computing”
  • Systemy aktywnego monitorowania i rozliczania zasobów zwirtualizowanych
  • Rozwiązania w zakresie składowania i replikacji danych
  • Systemy monitorowania środowiska z wykorzystaniem sieci sensorowych
  • Systemy aktywnego monitorowania bezpieczeństwa usług na platformach typu „cloud computing”
Zespół Sprzedaży

Poproś o kontakt lub skontaktuj się bezpośrednio z Zespołem Sprzedaży.

Poproś o kontakt
Wsparcie techniczne

Prześlij zgłoszenie i uzyskaj pomoc techniczną Zespołu Service Desk.

Załóż ticket
Masz inne pytania?Skontaktuj się z nami
Uruchom Chmurę e24cloudUruchom Chmurę
Oddział Beyond.pl Warszawa

Skontaktuj się bezpośrednio z oddziałem Beyond.pl w Warszawie

Skontaktuj się z nami