Centrum Badań Technologii Informatycznych

Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl jest inicjatywą naukowo-komercyjną powołaną przez Zarząd Spółki Beyond.pl

Jej celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa oraz rozwój cyfrowej gospodarki.

CBTI realizuje swoje cele m.in. poprzez

Nowe rozwiązania

Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu informatyki

Usuwanie barier

Usuwanie aktualnie istniejących barier technologicznych

Edukacja

Działania edukacyjne z zakresu nowych technologii i udostępnienie wiedzy partnerom biznesowym

Beneficjenci

Biznes i rynek MŚP

Badania technologii stosowanych w data center w celu optymalizacji chłonności energetycznej i chłodniczej hardware – wszelkie działania, które prowadzą do optymalizacji efektywności energetycznej i mocy obliczeniowej

Dostawcy rozwiązań IT

Centrum Badań Technologii Informatycznych przyczynia się do przyspieszenia działań badawczo-rozwojowych i wprowadzenia oczekiwanych na rynku ulepszeń

Region i jego mieszkańcy

CBTI Beyond.pl zwiększa atrakcyjność inwestycyjną Wielkopolski poprzez rozwój infrastruktury technologicznej i wpływ na cyfryzację regionu. To również możliwość rozwoju kariery dla nowych pracowników

Realizowane projekty

Rozwój systemu wirtualizacji zasobów teleinformatycznych na platformach typu „cloud computing”

Systemy aktywnego monitorowania i rozliczania zasobów zwirtualizowanych

Rozwiązania w zakresie składowania i replikacji danych

Systemy monitorowania środowiska z wykorzystaniem sieci sensorowych

Systemy aktywnego monitorowania bezpieczeństwa usług na platformach typu „cloud computing”