Jak wykorzystać chmurę w edukacji i szkolnictwie?

Cyfryzacja kolejnych sektorów postępuje. Darmowy dostęp do podręczników w każdym miejscu, dużo lżejsze plecaki, lepsza możliwość oceny pracy ucznia, szybkie i tanie aktualizowanie treści – tak może za kilka lat wyglądać polska szkoła.. Szansą na wprowadzenie zmian może być nowa transza funduszy unijnych oraz rządowy plan wprowadzenia nauki programowania. Jak sytuacja ma się obecnie i jaką wizję „Cyfrowej szkoły” posiada Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Żyjemy w świecie, w którym wszystko załatwia się przez Internet. Rozmowy ze znajomymi, zakupy, opłaty, dostęp do wiadomości – większość spraw załatwiamy za pomocą komputera lub smartfona. Trudno sobie wyobrazić powrót do czasów sprzed 20 lat. Jednak nie wszystkie obszary życia uległy tak znacznej ewolucji. Wystarczy spojrzeć na edukację. Podobnie jak 20, 50, 100 lat temu – dzieci nadal noszą do szkoły plecak z książkami i zeszytami, a w niektórych klasach używa się kredy to pisania na tablicy.
Nie jest też najlepiej ze sprzętem. Są placówki, gdzie komputery były kupowane 7-8 lat temu, w dodatku funkcjonują jeszcze na Windowsie XP, brakuje interaktywnych tablic i projektorów (według danych MEN kolejno 26.5 tys. oraz 69.5 tys.).

Cyfrowa Szkoła

Wzmocnić informatyzację szkół ma program „Cyfrowa Szkoła”. Pierwszym krokiem było rozesłanie szczegółowych ankiet do szkół. Drugim ma być ogłoszony konkurs na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu i WI-FI do wszystkich placówek.

Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić naukę programowania już od pierwszej klasy, co w przyszłości może zaowocować większą liczbą specjalistów IT na rynku. Dużym wyzwaniem będzie odpowiednie przygotowanie kadry. Przed polskim szkolnictwem jeszcze długa droga, by tradycyjne klasy móc nazwać tabletowymi, a jakość i komfort nauki się podniosła. Zmiany w edukacji mają obejmować m.in. rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, modernizację infrastruktury oraz wzbogacanie treści i zasobów.

Znaczenie chmury dla edukacji

Los papierowych dzienników, podobnie jak zeszytów jest przesądzony. Z sukcesem zastępują je stopniowo e-dzienniki, które już wdrożono w niektórych szkołach. Zamiast w szafie lub na półce w pokoju nauczycielskim, mogą być trzymane w chmurze. Jest to duża oszczędność czasu, ponieważ nauczyciel nie musi poświęcać kilku godzin, by przepisywać oceny całej klasy na karteczki, które potem rozdaje na wywiadówkach. Natomiast rodzic w każdej chwili ma dostęp do aktualnych stopni dziecka.

Cyfryzacja nauki sprawia, że coraz bardziej niezbędne staje się bezpieczne miejsce do przechowywania rosnącej ilości danych. Nie wystarczy już zwykły serwer, zainstalowany w kanciapie woźnego lub w sali informatycznej. Ryzyko jego fizycznego uszkodzenia w takich warunkach jest duże. Odpowiednie zabezpieczenie w takim wypadku może zapewnić chmura obliczeniowa. Dzięki stworzeniu odpowiedniego backupu, nie ma zagrożenia, że dane na temat postępów w nauce uczniów mogą ulec zniszczeniu.

Ogromna zmiana może nastąpić w naukach ścisłych. Uczniowie mogą korzystać z przenośnych laboratoriów, które pomogą w przeprowadzeniu doświadczeń w ramach lekcji chemii i fizyki. Zajęcia z przyrody i biologii mogą odbywać się w terenie. Za pomocą tabletu można zbierać dane, robić pomiary oraz wysyłać je do chmury obliczeniowej. Później na ich podstawie można przeprowadzać analizę lub zlecać prace domowe.

Chmura obliczeniowa umożliwia lepsze motywowanie uczniów do nauki poprzez zastosowanie grywalizacji. Uczniowie za postępy w nauce mogą zostawać wynagradzani – np. poprzez dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych, zdobywać specjalne umiejętności oraz wirtualne przedmioty. W prosty sposób można wygenerować tablicę wyników, która zachęcałaby do rywalizacji wśród uczniów.

Zmiany dopiero przed nami

Zmiany w edukacji zapowiadają się obiecująco. W przyszłości pojawi się nowy sposób nauczania, dostępny w dowolnym czasie i miejscu. Lekcje będą bardziej zindywidualizowane, interaktywne i multimedialne. Wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologicznych pomaże w walce z wykluczeniem osób, dla których dostęp do tradycyjnych treści edukacyjnych jest obecnie ograniczony.
Szkoły stają przed wyzwaniem przystosowania się do cyfrowego świata, w którym już żyje wielu z ich uczniów. Znaczącą rolę we wprowadzaniu cyfryzacji do szkół może odegrać chmura obliczeniowa, która umożliwi korzystanie z infrastruktury IT bez konieczności posiadania „szkolnego sztabu informatyków” i pozwoli dostosować się do bieżących potrzeb szkoły. Dzięki jej zastosowaniu dostęp do informacji będzie nieograniczony przez miejsce i czas a nauczyciele będą mogli skoncentrować się na lepszym prowadzeniu zajęć z uczniami.