Zarządzanie chmurą w biznesie

Mówiliśmy już wielokrotnie o tym, że implementacja rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwie jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów i zmniejszenie objętości infrastruktury IT. Na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do przejścia w chmury?

Hardware zmienia się w software
Pierwszą, najbardziej oczywistą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, kiedy rozpoczyna się korzystanie z zasobów chmurowych
jest fakt, że nasza infrastruktura hardware’owa (ta, którą mamy lub musielibyśmy mieć) staje się zasobem wirtualnym, takim samym jak software, co oznacza, że od teraz jest tak samo łatwa do zmiany i podlega identycznej kontroli jako oprogramowanie. Dla zarządzania oznacza to szereg zmian, mających istotny wpływ na działalność firmy. Po stronie korzyści możemy z pewnością wymienić znaczne przyspieszenie procesów zmian, gdyż teraz zmiana ilościowa i jakościowa zasobów sprzętowych staje się kwestią minut, a nie tygodni lub miesięcy. Nowe zasoby mogą być zamówione i dostarczone zgodnie z potrzebą chwili, rezygnacja z nich zajmie dokładnie tyle samo czasu. Na dodatek, wszystko może odbywać się w pełni automatycznie przez API. Ma to też oczywiście wpływ na koszty, jako że płacimy w systemie pay-as-you-go.

Co, gdzie i na jakich zasadach
Administracja zasobami firmy w chmurze nie może różnić się niczym od zarządzania danymi w archiwum – musimy wiedzieć, jakimi danymi dysponujemy, gdzie się one znajdują i kto ma do nich dostęp. Planując przeniesienie zasobów w chmurę, powinniśmy najpierw zadecydować, co w naszej firmie tak naprawdę nadaje się do przeniesienia. Istotnym jest, żeby opracować plan, w którym uwzględnimy, jakie dane przenoszone będą do i z chmury oraz jak będą wyglądały interakcje z nimi, kiedy już się tam znajdą. Jednakowo istotne jest przewidzenie, w jaki sposób zasoby zostaną zwrócone w przypadku zerwania umowy z providerem. Można spodziewać się, że wraz z rosnącą liczbą komercyjnych przedsiębiorstw oferujących rozwiązania w chmurze, z czasem rzeczywiście przestaniemy patrzeć na cloud computing jako sposób na oszczędzanie, a większą uwagę zwrócimy na ofertę nowatorskich rozwiązań, jakie będą oferować, dlatego też warto od razu zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z usług tego dostawcy, który złoży nam najlepszą ofertę.

Pomoc techniczna
Każdy dostawca usług w chmurze oferuje wsparcie swojego działu technicznego. Jest niezwykle istotne, aby sprawdzić, czy dział ten naprawdę oferuje to, co możemy przeczytać w materiałach sprzedażowych czy też usłyszymy że „formalnie po godzinie 21:00 nasze Biuro Obsługi Klienta nie pracuje”. Inną ważną kwestią jest sprawdzenie i ustalenie zakresu obowiązków działu technicznego dostawcy usług oraz naszego personelu zajmującego się zarządzaniem chmurą. Trzeba zwrócić uwagę, by odpowiedzialności nie nakładały się, a procedury komunikacyjne wewnątrz naszej firmy oraz w stosunku do providera były proste i mogły przynosić szybkie efekty.