Polenergia Dystrybucja uruchamia hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Beyond.pl strategicznym partnerem technologicznym

Polenergia Dystrybucja uruchamia hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Beyond.pl strategicznym partnerem technologicznym.

Polenergia Dystrybucja należąca do największej prywatnej grupy energetycznej w Polsce wdrożyła hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Jednocześnie stała się pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z chmury na HPE GreenLake. Partnerem technologicznym Polenergii jest spółka Beyond.pl, która odpowiada za doradztwo infrastrukturalne oraz kompleksową obsługę kolokacyjną i chmurową. 

Decyzja o wdrożeniu przez Polenergię Dystrybucja hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT to efekt projektu analityczno-doradczego realizowanego przez ekspertów Beyond.pl. We współpracy z przedstawicielami biznesu i IT Polenergii przeanalizowano strategię rozwoju firmy na najbliższe 5 lat. Z uwagi na plany istotnego przyrostu liczby klientów w czasie oraz towarzyszące temu wzrostowi wdrożenia aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych Polenergia musiała znaleźć optymalny model zabezpieczający moc obliczeniową pod przyszłe potrzeby, przy jednoczesnym braku możliwości precyzyjnego zdefiniowania terminu i skali tych wzrostów. Równolegle Polenergia wymagała zoptymalizowania istniejącej infrastruktury  pod obsługę „standardowych” potrzeb oraz cyklicznych peaków wynikających ze specyfiki biznesu. Nowy model utrzymania infrastruktury IT miał zatem zapewniać bezpieczeństwo, wysoką dostępność usług, być skalowalny w górę i dół oraz zoptymalizowany kosztowo w długoterminowej perspektywie. Na podstawie przyjętych założeń Beyond.pl przedstawił cztery alternatywne modele utrzymaniowe: chmurę prywatną, IaaS, kolokację oraz scenariusz hybrydowy uwzględniający kolokację i chmurę VMware. Model hybrydowy spełnił wszystkie założone wymagania i dodatkowo okazał się o 30% tańszy od pozostałych scenariuszy ograniczając istotnie inicjalną inwestycję w IT.

– Naszym celem było zaprojektowanie rozwiązania IT optymalnego z perspektywy biznesowej i finansowej, wspierającego nasze długoterminowe cele rozwojowe. Zgodnie z planem inwestycyjnym na lata 2021-2026 chcemy powiększyć bazę klientów do 80 tys., znacząco zwiększyć udziały w rynku, wprowadzić nowe usługi i kontynuować cyfryzację. Racjonalne wydatkowanie środków w obszar technologii na płaszczyźnie systemowym, aplikacyjnym, ale też infrastrukturalnym pozwoli zrealizować nasze cele strategiczne – mówi Krzysztof Pubrat, Prezes Zarządu Polenergia DystrybucjaKażda firma, która ma ambicje wzrostowe i przechodzi transformację cyfrową musi zmierzyć się z niewiadomą przyrostu danych w czasie. Stąd tak ważny jest świadomy wybór optymalnego scenariusza infrastrukturalnego. Nas przekonał model hybrydowy, ponieważ gwarantuje obsługę nieprzewidywalnych wzrostów na żądanie i ogranicza inwestycję inicjalną w uruchomienie projektu.

Krzysztof Pubrat Polenergia
Krzysztof Pubrat, Prezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja

Pierwsza chmura na HPE GreenLake w Polsce

Infrastruktura dostarczana przez Beyond.pl w modelu hybrydowym, z którego korzysta Polenergia Dystrybucja to połączenie usług kolokacji oraz chmury prywatnej i publicznej VMware. Beyond.pl przejął obsługę chwilowych wzrostów zapotrzebowania na moc obliczeniową, które w Polenergii mają charakter cykliczny i są związane między innymi z comiesięcznymi procesami billingowymi. Nagłe wzrosty obsługuje chmura publiczna VMware w modelu on-demand (na żądanie) i pay-as-you-go (płatność za zużycie). Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu platformy technologicznej HPE GreenLake zlokalizowanej w poznańskim Data Center 2, które gwarantuje najwyższy poziom dostępności do usług wynikający z certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. W przypadku przyrostu zapotrzebowania na moc obliczeniowa wynikającą z wdrożenia nowych systemów lub aplikacji, zwiększenia liczby obsługiwanych klientów lub przekształcenia cyklicznych peak`ów w stały przyrost danych, Beyond.pl zapewnia ich natychmiastową obsługę. Pozwalają na to stałe rezerwy serwerów i macierzy w ramach HPE GreenLake, które są utrzymywane w centrach danych Beyond.pl i udostępnienia na żądanie. Polenergia Dystrybucja jest pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z usług chmurowych opartych na HPE GreenLake.

– Biznes jest coraz bardziej uzależniony od technologii, a cyfryzacja generuje istotny przyrost rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez firmy. To sprawia, że firmy stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa w parze z ciągłością działania z jednej strony a optymalizacją kosztów IT i natychmiastową obsługę wzrostów zapotrzebowania na moc obliczeniową z drugiej. Rozwiązaniem optymalnym może okazać się utrzymanie infrastruktury w modelu hybrydowym. Ten scenariusz pozwala tworzyć elastyczne rozwiązania łączące kolokację z chmurą w każdej postaci z jednoczesną minimalizacją zamrożenia zbędnej gotówki w sprzęt. Takie podejście pozwala dopasować i wykorzystać atuty każdego z rozwiązań przy jednoczesnej możliwości rozliczenia kosztów infrastrukturalnych w modelach pay-per-use albo miesięcznym – zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Beyond.pl w ramach świadczonych usług przejął od klienta pełną odpowiedzialność za uruchomienie usług kolokacji i chmury. Odpowiada m.in. za modernizację infrastruktury serwerowej i macierzowej na potrzeby kolokacji, migrację systemów ze startych do nowych zasobów, obsługę procesów zakupowych nowego sprzętu, onboarding oraz instalację hardware`u w data center w Poznaniu, koordynację prac firm software`owych współpracujących z klientem, administrację IT, zarządzanie sieciami, licencjonowanie serwerów i baz danych oraz usługi backup as a service.

***

O Polenergia Dystrybucja: Polenergia Dystrybucja pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSDn), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy Polenergia, największej polskiej prywatnej grupy energetyczna notowanej na GPW w Warszawie. Aktualnie świadczy usługę dystrybucji i sprzedaży energii do przeszło 18 000 Klientów na terenie całej Polski, przy rocznym wolumenie dystrybuowanej energii na poziomie 290,5 GWh. Spółka stawia sobie za cel przyjazne, elastyczne i zorientowane na sukces relacje z Klientami oraz zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Informacja prasowa do pobrania: