Wspieramy innowacyjną gospodarkę

Wsparcie unijne

Ponieważ zależy nam na stałym rozwoju, wystąpiliśmy o dofinansowanie naszych projektów z funduszy unijnych. Dzięki dotacjom, Data Center Beyond.pl rozwija się w jeszcze szybszym tempie. Poniżej znajduje się lista projektów, które już zrealizowaliśmy lub będziemy realizować w najbliższym czasie.

„Budowa usługi SILK – systemu walki z cyberprzestępcami” Nr umowy: INNOTECH-K3/H13/26/229261/NCBR/14

Nazwa Beneficjenta :Beyond.pl Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 906 400,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 065 240,00 PLN
Okres realizacji: 01.04.2014-30.06.2015
Współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej HI- TECH

Dotacje na innowacje: "Budowa i wyposażenie Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl"

Status: zrealizowany
Program: PO IG
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wartość dotacji: 31 589 031,87 PLN
Dotacje na innowacje