Wspieramy innowacyjną gospodarkę

Wsparcie unijne

Ponieważ zależy nam na stałym rozwoju, wystąpiliśmy o dofinansowanie naszych projektów z funduszy unijnych. Dzięki dotacjom, Data Center Beyond.pl rozwija się w jeszcze szybszym tempie. Poniżej znajduje się lista projektów, które już zrealizowaliśmy lub będziemy realizować w najbliższym czasie.

Wdrożenie systemu współpracy z partnerami biznesowymi

Status: zrealizowany
Program: POIG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość dotacji: 333 900,00 PLN

Zapewnienie dynamicznego rozwoju poprzez rozbudowę systemów informatycznych firmy

Status: zrealizowany
Program: WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV
Wartość dotacji: 313 018,48 PLN

Umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku europejskim poprzez wdrożenie innowacyjnych usług

ochrony danych osobowych i usług interaktywnych

Status: zrealizowany
Program: WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I
Wartość dotacji: 1 171 491,48 PLN

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zasobów teleinformatycznych

oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych

Status: zrealizowany
Program: WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I
Wartość dotacji: 1 200 000,00 PLN

„BUDOWA USŁUGI SILK – SYTEMU WALKI Z CYBERPRZESTĘPCAMI” Nr umowy: INNOTECH-K3/H13/26/229261/NCBR/14

Nazwa Beneficjenta :Beyond.pl Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 906 400,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 065 240,00 PLN
Okres realizacji: 01.04.2014-30.06.2015

Współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej HI- TECH