Projekty Unijne

Wsparcie unijne

Ponieważ zależy nam na stałym rozwoju, wystąpiliśmy o dofinansowanie naszych projektów z funduszy unijnych. Dzięki dotacjom, Data Center Beyond.pl rozwija się w jeszcze szybszym tempie. Poniżej znajduje się lista projektów, które już zrealizowaliśmy lub będziemy realizować w najbliższym czasie.

Budowa i wyposażenie Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl

Program: PO IG
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wartość dotacji: 31 589 031,87 PLN

Dotacje na innowacje

Budowa usługi SILK – systemu walki z cyberprzestępcami

Nr umowy: INNOTECH-K3/H13/26/229261/NCBR/14
Wartość projektu: 2 906 400,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 065 240,00 PLN
Okres realizacji: 01.04.2014-30.06.2015
Współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej HI-TECH

Zaproszenia do składania ofert

Wynik postępowania ofertowego nr 1/2017

Dowiedz się więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

Dowiedz się więcej

Stworzenie strategii wizerunku marki Beyond.pl na rynku międzynarodowym – unieważnione

Dowiedz się więcej

Usługa analizy rynków docelowych dla usług Beyond.pl – unieważnione

Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Dowiedz się więcej