Standardy certyfikacji centrum danych

Poziom certyfikacji to jeden z głównych wskaźników umożliwiający rozróżnienie pomiędzy standardami oferowanymi przez różne centra danych

 

Certyfikacja stanowi wytyczne do obiektywnej oceny poziomu zabezpieczenia danych i zasobów IT oferowanego przez dostawcę, ułatwiając decyzję o jego wyborze. Obecnie na rynku do dyspozycji są dwie główne ścieżki certyfikujące: ANSI oraz Uptime Institute. Obie instytucje przydzielają certyfikaty na czterech poziomach bezpieczeństwa. Beyond.pl Data Center 2, jako pierwsze w Polsce otrzymało certyfikat Rating 4 wg ANSI/TIA-942:2014.
 
Rating 4 oznacza układ odporny na awarie – brak pojedynczego punktu awarii, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne jak i pojedynczy błąd w dowolnym miejscu nie wpływają na działanie centrum danych. Dla Klientów obiekt o standardzie Rated-4 oznacza najwyższą gwarancję utrzymania ciągłości działania.

American National
Standards Institute (ANSI)

Międzynarodowa instytucja ustalająca normy techniczne od 1918 r. Norma ANSI/TIA-942:2014 określa poziom doskonałości obiektów w rozbiciu na cztery obszary: architektoniczny, mechaniczny, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny. Centrum danych może być zaklasyfikowane do jednego z 4 poziomów Rating/Tier*.

TIA-ansi

Rated 4: Fault Tolerant Site Infrastructure - obszary

 

UPTIME INSTITUTE

 

ANSI/TIA-942

 

Miejsce lokalizacji cube
Struktura, topologia cube ** cube
Konstrukcja cube ** cube
Ilości pomieszczeń i ich przeznaczenia cube
Wymiary i obciążenia cube
System CCTV cube
System Access Control cube
System bezpieczeństwa fizycznego cube

** dotyczy TIER IV

 

UPTIME INSTITUTE

 

ANSI/TIA-942

 

Systemy chłodzenia cube cube
Systemy paliwowe cube cube
Autonomiczne system ppoż cube

 

UPTIME INSTITUTE

 

ANSI/TIA-942

 

Sposób podłączenia do sieci zawodowej cube
Struktura, topologia cube cube
System zasilania awaryjnego cube cube

 

UPTIME INSTITUTE

 

ANSI/TIA-942

 

Główne elementy, technologia cube
Struktura, topologia zewnętrzna poza budynkiem cube* cube
Struktura, topologia wewnętrzna w budynku cube
Trasy kablowe, oznakowania cube
Uziemienie cube

* dotyczy doprowadzenie tylko połączeń do DC

Zobacz pierwsze w Polsce centrum danych z certyfikatem Rating 4 ANSI/TIA-942

Obejrzyj

Jakich informacji potrzebujesz?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Dziadoszańska 9. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

FreshMail e-mail marketing free online marketing software