Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Service to usługa uruchamiania i zarzadzania kontenerami na bazie Kubernetes. Dzięki niej możesz szybko i łatwo wdrażać aplikacje skonteneryzowane w chmurze Azure lub Azure Stack i zarządzać nimi bez specjalistycznej wiedzy w zakresie aranżacji kontenerów. Usługa umożliwia dynamiczne skalowanie infrastruktury aplikacji z zachowaniem pewności i elastyczności.

  • Łatwe wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią
  • Bezproblemowa migracja istniejących aplikacji do kontenerów
  • Szybkie programowanie konteneryzowanych aplikacji
  • Pewne skalowanie i uruchomienie aplikacji
  • Łatwa integracja platformy Kubernetes z usługami platformy Azure i Azure Stack

Azure Service Fabric

Usługa Azure Service Fabric to platforma dla systemów rozproszonych ułatwiająca budowanie i wdrażanie skalowalnych oraz niezawodnych mikrousług i kontenerów, a także zarządzanie nimi. Dzięki usłudze możesz uniknąć złożonych problemów związanych z infrastrukturą i skoncentrować się na implementowaniu wymagających obciążeń o znaczeniu strategicznym.

  • Łatwe programowanie mikrousług i zarządzanie cyklem życia aplikacji
  • Niezawodne skalowanie i organizowanie kontenerów oraz mirkousług
  • Uruchamianie dowolnych rozwiązań – przy użyciu wybranych języków i modeli programowania
  • Gwarancja małych opóźnień i większej wydajności na ogromną skalę
  • Możliwość skalowania tysięcy maszyn w górę

Azure SQL Database –
baza danych jako usługa

Azure SQL Database to w pełni zarządzana usługa relacyjnej bazy danych w chmurze zbudowana na bazie najnowszej wersji Microsoft SQL Server. Pozwala to migrować bazy danych programu SQL Server bez wdrażania zmian w aplikacjach. Dzięki usłudze możesz tworzyć oparte na danych aplikacje i witryny internetowe w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą.

  • Zgodność z najnowszą wersją aparatu bazy danych programu SQL Server
  • Łatwe skalowanie lub dzielenie baz danych na fragmenty w celu zwiększenia wydajności aplikacji
  • Gwarancja ciągłości działania – wbudowana wysoka dostępność, automatyczne kopie zapasowe

Azure Database dla MySQL – baza danych jako usługa

Azure Database dla MySQL jest usługą relacyjnej bazy danych opartą na aparacie bazy danych MySQL typu open source. Jest to w pełni zarządzana, gotowa do używania w przedsiębiorstwie baza danych oferowana jako usługa, za pomocą której można łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając przy tym z dowolnie wybranych języków.

  • Wysoka dostępność i możliwość dynamicznego skalowania
  • Możliwość korzystania z popularnych języków
  • Elastyczny model cenowy – pozwala wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów


Korzystasz lub planujesz korzystać z chmury Azure Stack?
Wypróbuj odpowiedni dla siebie produkt

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 11. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności