Wsparcie i wdrożenie Azure

Kompleksowe zarządzanie usługami Azure i Azure Stack

Chcesz korzystać z chmury obliczeniowej Microsoft Azure lub Azure Stack? Nie masz jednak własnego zespołu specjalistów IT lub dostatecznych zasobów ludzkich, aby w pełni zarządzać i kontrolować infrastrukturę IT? Skorzystaj z naszych usług Wsparcia i wdrożenia Azure.

Jako Srebrny Partner Microsoft w Beyond.pl posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania usług Azure i Azure Stack. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy usługę, która obejmuje kompleksowe zarządzanie środowiskami hybrydowymi z wykorzystaniem Azure i Azure Stack.

W ramach usługi Wsparcia i wdrożenia Azure ocenimy możliwości przeniesienia Twoich aplikacji do chmury, skutecznie zaplanujemy i przeprowadzimy proces migracji oraz zapewnimy pełną administrację środowiskiem Azure.

Zakres usługi

Ocena i planowanie

Analiza obecnego środowiska IT, ocena możliwości przeniesienia aplikacji do chmury oraz przygotowanie planu migracji.

Migracja i wdrożenie

Przeniesienie zasobów z infrastruktury klienta do chmury Microsoft Azure lub Azure Stack. Zaprojektowanie i wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.

Zarządzanie konfiguracją

Wsparcie w zakresie zarządzania serwerami, aktualizacji oprogramowania, ustawiania konfiguracji i zasad bezpieczeństwa oraz monitorowania statusu systemu.

Backup i Disaster Recovery

Zabezpieczenie danych i tworzenie ich kopii zapasowej. Dostępność aplikacji za pomocą odzyskiwania po awarii opartego na chmurze.

Automatyzacja / DevOps

Obniżenie kosztów świadczonej usługi oraz zapewnienie wysokiego poziomu jej dostępności (SLA) dzięki automatyzacji i orkiestracji procesów IT.

Monitoring

Zaawansowany monitoring i zarządzanie infrastrukturą. Alarmowanie o incydentach i rozwiązywanie ich w ramach umowy SLA.

Optymalizacja kosztów

Wsparcie w zakresie zarządzania wydatkami w chmurze. Audyt środowiska i wskazanie obszarów generujących koszty.

Wsparcie 24/7

Kompleksowe wsparcie dla Twojego chmurowego środowiska. Dostęp do Service Desk, administratorów i architektów IT z Beyond.pl oraz pomoc ekspertów Microsoftu.

Ocena i planowanie

Chcesz przenieść swoją firmę do chmury, lecz nie wiesz jak się za to zabrać? Jak sprawić, aby używane aplikacje i systemy działały równie sprawnie lub lepiej niż w dotychczasowym modelu?

Dzięki wsparciu naszych ekspertów dowiesz się, które z Twoich aplikacji gotowe są do przeniesienia do chmury Microsoft Azure lub Azure Stack, a które wymagają przybudowania architektury i wdrożenia nowego modelu użytkowania.

W ramach usługi Oceny i planowania przeprowadzimy Cię przez następujący proces:

 • Ocena stanu obecnego
  Analiza obecnego środowiska IT: infrastruktura, obciążenia i aplikacje. Ocena aplikacji i obciążeń związanych z gotowością wykorzystania chmury obliczeniowej. Jakie aplikacje i dane mogą i nie mogą być łatwo przeniesione do środowiska chmurowego oraz analiza preferencji jakie modele dostarczania mogą być zastosowane (chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa). Ocena regulacji prawnych dotyczących wykorzystania chmury obliczeniowej.
 •  

 • Plan architektury
  W oparciu o wcześniejszą analizę tworzymy mapy infrastruktury uwzględniając zależności i wydajności aplikacji. Działanie to ma na celu zaprojektowanie infrastruktury IT w chmurze z uwzględnieniem wszystkich procesów biznesowych i zależności poprawnego działania aplikacja w połączeniu z innymi aplikacjami i systemami.
 •  

 • Wizualizacja infrastruktury
  Na podstawie zebranych danych z oceny i mapowania infrastruktury tworzymy wizualizację infrastruktury (grupy aplikacji) w oparciu o wzajemne połączenia i zależności. Wizualizacja przedstawia trzy kategorie: integracja procesów (funkcje udostępniania), integracja danych (udostępnianie danych) i integracja prezentacji (udostępnianie interfejsu użytkownika).
 •  

 • Action plan
  Określenie dla grupy aplikacji gotowości i kosztów migracji. Ustalenie wielkości zasobów początkowych niezbędnych do uruchomienia aplikacji. Wskazanie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa lub prywatności oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania.
 •  

 • Estymacja kosztów
  Oszacowanie całkowitego kosztu posiadania aplikacji lokalnych w porównaniu z chmurą. Obliczenie wskaźnika ROI migracji z lokalnych zasobów do chmury obliczeniowej.

Migracja i wdrożenie

Migracja i wdrożenie aplikacji w chmurze nie muszą być trudne. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych cloud architektów, administratorów oraz project managerów klienci mogą być pewni, że ten proces przebiegnie szybko, sprawnie i bezpiecznie.

W ramach migracji przeprowadzimy Cię przez następujący proces:

 • Na podstawie danych zdobytych na etapie oceny i planowania wiemy dokładnie jak wyglądają zależności pomiędzy aplikacjami oraz z jakiej infrastruktury korzysta klient (maszyny wirtualne, serwery, sieci, urządzenia). Bazując na tych danych zdefiniujemy zakres migracji: przeniesienie pojedynczych aplikacji, uruchomienie nowych aplikacji lub przeniesienie całych zasobów.
 •  

 • Stworzymy zależności aplikacji i określimy topologię sieci w celu najbardziej optymalnego działania rozwiązania.
 •  

 • Zaprojektujemy ścieżkę optymalizacji obciążeń tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania co do obciążeń i optymalnego wykorzystania zasobów.
 •  

 • Dobierzemy najlepszy model chmury obliczeniowej, zgodny z obowiązującym prawem i wymaganiami.
 •  

 • Przeprowadzimy cały proces migracji, bez przerwy działania i wpływu na świadczone usługi klientom końcowym.
 • Przeniesienie zasobów z infrastruktury klienta do chmury Microsoft Azure lub Azure Stack
 • Przygotowanie nowej platformy i architektury pod aplikacje klienta
 • Likwidacja / archiwizacja starego środowiska
 • Uruchomienie zaproponowanego rozwiązania
 • Dev-testy, PoCs i wydajność aplikacji
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań
 • Wdrożenie automatyzacji procesów

Zarządzanie konfiguracją

W ramach usługi Zarządzanie konfiguracją środowiska IT możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie zarządzania serwerami, aktualizacji oprogramowania, ustawiania konfiguracji i zasad bezpieczeństwa oraz monitorowania statusu systemu. Zapewniamy pełen raport prowadzonych prac i działań.

Zakres usługi:

 • Aktualizacja systemów operacyjnych (OS) oraz łatanie luk systemowych i sprzętowych
 • Zarządzania poświadczeniami
 • Konfiguracja zasobów i zarządzanie politykami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie dostępami
 • Analiza i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie subskrypcjami

Backup i Disaster Recovery

Potrzebujesz przechowywać dane w bezpiecznym miejscu? Twoja firma musi spełniać restrykcyjne zasady przechowywania danych regulowane prawem krajowym? Chcesz mieć gwarancję, że nawet w przypadku awarii lub ataku malware Twoje dane nie znikną i będziesz mógł przywrócić działanie systemu?

Pomoże Ci w tym nasza usługa Backup i Disaster Recovery, w ramach której zapewnimy:

 • Snapshotting
 • Wykonanie i zarządzanie Backupem
 • Planowanie DR i ćwiczenie DR
 • Przełączanie awaryjne i przywracanie

Dwa ważne parametry, definiujące plan Ciągłości działania i odtwarzania po awarii (BCDR) to Cel Punktu Odzyskiwania (RPO) i Cel Czasu Odzyskiwania (RTO). Pozwalają one zagwarantować dostępność i zgodność aplikacji.

 • RPO – ogranicza zakres wycofania się w czasie i określa maksymalny akceptowalny poziom utraty danych, który należy rozpatrywać w kontekście punktu w czasie, do którego dane mogą zostać odzyskane.
 • RTO – jest związane z przestojem i określa maksymalny czas potrzebny na usunięcie awarii i przywrócenie świadczonych usług do pełnej sprawności.

Automatyzacja / DevOps

Automatyzacja i orkiestracja procesów IT są ekstremalnie ważnym element każdej sprawnie działającej infrastruktury. Automatyzacja pojedynczych zadań znacząco wpływa na obniżenie kosztów świadczonej usługi oraz zapewnia wysoki poziom jej dostępności (SLA).

Automatyzacja jest również kluczem do stworzenia właściwego balansu pomiędzy kosztami, niezawodnością, szybkością działania oraz czasem wprowadzenia usługi na rynek.

Zakres usługi:

 • Tworzenie i wdrażanie szablonów ARM
 • Procesy ciągłego dostarczania (CD) dla infrastruktury i aplikacji

Monitoring

W celu zagwarantowania pełnej satysfakcji korzystania z rozwiązań cloudowych, oferujemy usługę Monitoringu. Dzięki niej nie tylko zyskujesz pewność poprawnego działania zasobów IT oraz kontroli wydatków, ale również masz dostęp do dodatkowych raportów, otrzymujesz informację i alerty zanim nastąpi jakakolwiek mierzalna utrata osiągów.

Zakres usługi:

 • Podstawowe zarządzanie infrastrukturą (system operacyjny, obliczanie, przechowywanie, sieć)
 • Zaawansowany monitoring infrastruktury (podstawowy + firewall / DNS / loadbalancer itp.)
 • Alarmowanie o incydentach i rozwiązywanie ich w ramach SLA
 • Monitoring bazy danych
 • Monitoring wydajności aplikacji
 • Analiza logów i alarmowanie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa

Optymalizacja kosztów

W ramach usługi Optymalizacji kosztów otrzymujesz nasze wsparcie w zakresie zarządzania wydatkami w chmurze. Doradzamy jak optymalnie zarządzać zasobami i ograniczać zbędne koszty.

Zakres usługi:

 • Analiza zużycia zasobów i kosztów
 • Prognozowanie wydatków i zużycia zasobów
 • Audyt środowiska i wskazanie obszarów generujących koszty
 • Planowanie wydajności i optymalizacja zasobów

Wsparcie 24/7

W Beyond.pl mamy świadomość, że korzystanie z rozwiązań cloudowych wiąże się z udzieleniem wsparcia naszym klientom. Niezależnie od tego jak dobrze zostało zaplanowane i wdrożone środowisko, zawsze pojawią się problemy, które należy rozwiązać lub zareagować na nie w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Dlatego też zapewniamy całodobowe wsparcie dla Twojego chmurowego środowiska.

Zakres usługi:

 • Wsparcie techniczne specjalistów z Beyond.pl oraz pomoc ekspertów Microsoftu
 • Obsługa zgłoszeń zgodnie z przyjętym SLA
 • Monitorowanie stanu systemu
 • Obsługa IT i zarządzanie incydentami
 • Niestandardowe panele sterowania / portale klientów

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?
Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 11. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności