Usługa analizy rynków docelowych dla usług Beyond.pl – unieważnione

W związku realizacją projektu „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Beyond.pl na wybranych rynkach europejskich” nr RPWP.01.04.01-30-0032/15, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi, polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku międzynarodowego dla usług Beyond.pl.
Szczegóły w załącznikach poniżej:

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?
Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 11. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności