Zielone Data Center

Wspólnie chrońmy środowisko

Ekologiczne rozwiązania Beyond.pl

Dbałość o środowisko poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii, obniżanie zużycia energii elektrycznej skutkuje istotnym zminimalizowaniem śladu węglowego dla naszych klientów. Jesteśmy zrównoważonym centrum danych wykorzystującym energooszczędne technologie. Nasze serwerownie wolne są od przestarzałych systemów oraz wykorzystują najnowsze i najwydajniejsze technologie gwarantujące bezpieczeństwo danych z równoczesnym poszanowaniem ekologii. 100% wykorzystywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a nowoczesne rozwiązania pozwalają nam zaoszczędzić do 46909,8 ton* CO2 rocznie.

Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych

Jesteśmy pierwszym polskim członkiem Climate Neutral Data Center Pact. Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych jest oddolną inicjatywą europejskich dostawców usług data center i platform chmurowych, która opiera się o zasady samoregulacji. Jest to odpowiedź największych firm z branży na potrzebę ochrony środowiska oraz projekt Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywę Komisji Europejskiej, dzięki której Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Pakt ma pomóc w ograniczaniu śladu węglowego generowanego przez sektor data center oraz wesprzeć działania w zakresie budowy ekologicznej i neutralnej klimatycznie infrastruktury.

Climate Neutral Data Centre Pact

Beyond.pl data centers są zasilane energią pochodzącą w 100% z OZE

Jesteśmy pierwszym polskim uczestnikiem programu VMware Zero Carbon Committed

Inicjatywa VMware Zero Carbon Committed zrzesza firmy partnerów VMware, którzy dążą do osiągnięcia pełnej zero emisyjności do 2030 roku. Do tej pory do programu na całym świecie włączyło się 29 partnerów z ponad 10 tysięcznej społeczności. Beyond.pl jest pierwszym polskim dostawcą w ramach programu VMware Zero Carbon Committed i już dziś spełniamy wszystkie kluczowe założenia inicjatywy: stawiamy na zrównoważony rozwój a nasze centra danych są w 100% zasilane zieloną energią.

Centrum danych Beyond.pl posiada nie tylko najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony pierwszym w Unii Europejskiej i jedynym w Centralnej Europie certyfikatem Rated4 wg ANSI/TIA-942, ale jest też najbardziej efektywne energetycznie w kraju. Technologia chłodzenia adiabatycznego była jednym z elementów audytu przeprowadzanego przed wydaniem certyfikatu Rated4. Adiabatyczne komory serwerowe w Data Center 2 zaprojektowano tak, aby wykorzystywać bariery fizyczne, w celu zapobiegania mieszania się zimnego i ciepłego powietrza w korytarzach. Umożliwia to ograniczenie zużycia energii i wydajniejsze chłodzenie serwerowni. Oznacza to, że jesteśmy w stanie świadczyć najwyższej jakości usługi w obiekcie o standardzie Rated4 wg ANSI/TIA-942 przy jednoczesnym zminimalizowanym negatywnym wpływem na ekologię.

100% energii elektrycznej wykorzystywanej w DC2 pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: farmy wiatrowe, biomasa (np. z biomasy rolniczej tj. ze słomy) oraz farmy fotowoltaiczne, co zostało potwierdzone certyfikatem GRP.

W strukturach naszej organizacji powołaliśmy także stanowisko Environmental Managera. Osoba pełniąca tę rolę odpowiada za kontrolę sprawnego działania eko rozwiązań w naszych budynkach, a także jest wsparciem dla naszych klientów w zakresie monitorowania i minimalizacji w ich organizacjach śladu węglowego w ramach usług DC.

A ponieważ naprawdę dbamy o środowisko, to oprócz rozwiązań systemowych, pomyśleliśmy o takich elementach, jak parking dla rowerów i stacje ładowania samochodów elektrycznych dla naszych partnerów, pracowników, oraz klientów.

Już na etapie projektu budowlanego Data Center 2 przeprowadziliśmy analizy dotyczące energooszczędnych, prośrodowiskowych rozwiązań oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu:

  • Do ogrzewania budynku biurowego i technologicznego wykorzystujemy ciepło pochodzące z chłodzenia serwerowni i urządzeń. Energia cieplna transportowana jest przy użyciu pompy ciepła, która pozwala jeszcze bardziej zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.
  • Do chłodzenia drugiego piętra serwerowni wykorzystujemy chłodzenie adiabatyczne, czyli ekologiczne wymienniki ciepła zamontowane na dachu budynku wykorzystujące naturalne właściwości wody. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w chłodniejsze dni, a w okresie cieplejszym wspomagane jest parowaniem wody rozpylanej na powierzchni wymiennika. Data Center 2 jest pierwszą serwerownią w Polsce i jedną z nielicznych w regionie zdolną zapewnić warunki środowiskowe z efektywnością energetyczną na poziomie PUE 1.15, przy średniej rynkowej PUE na poziomie 1.4-1.6. Im współczynnik bliższy 1, tym mniej energii potrzeba do zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania serwerowni.
  • Ponadto oszczędzamy energię dzięki systemowi DCMS (Data Center Management System), który monitoruje i steruje urządzeniami oraz instalacjami, a także inteligentnemu systemowi oświetlenia zainstalowanemu w całym obiekcie.
  • Do budowy samego budynku użyliśmy materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa B. Poświadczają one bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska.
  • Zbudowaliśmy separator lamelowy przeznaczony do wysokoefektywnego oddzielania olejów z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej przed ich odprowadzeniem do kolektora.

Dane dotyczące zużycia energii przez firmowe zasoby IT często są niewidoczne, ponieważ zużycie energii niejednokrotnie nie jest alokowane w zasobach IT i w związku z tym, dokładnie monitorowane. Po przeniesieniu zasobów do naszego DC takie informacje mogą być uwidocznione. Ponadto, często firmy utrzymują zasoby IT w nieefektywnie przygotowanych do takich celów lokalizacjach, co dodatkowo przyczynia się do negatywnych skutków środowiskowych w postaci śladu węglowego pozostawianego przez daną organizację. Przeniesienie zasobów IT do najbardziej efektywnie wybudowanej serwerowni w Polsce i równocześnie najbezpieczniejszej w Europie Środkowej może pozytywnie przyczynić się do zwiększenia SLA świadczonego przez działy IT dla biznesu oraz jednocześnie pozytywnie wpływać na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W Beyond.pl zwracamy uwagę zarówno na pochodzenie jaki i poziom zużywanej energii, ponieważ oszczędności środowiskowe uzyskane w tym obszarze, przekładają się wprost na jakość i etykę usług oferowanych naszym klientom. Nie każde centrum danych to oczywista optymalizacja parametrów biznesowych i środowiskowych. Kluczowy jest świadomy wybór dostawcy, łączący gwarancję najwyższego bezpieczeństwa danych, ekologię oraz koszty.  Beyond.pl odpowiedzialnie realizuje swoją działalność w każdym z tych obszarów. Wciąż doskonalimy nasze rozwiązania, by jeszcze lepiej wspierać biznes naszych klientów.

Cyfrowa transformacja oraz wzrastająca eksploatacja zasobów IT negatywnie wpływają na środowisko. Można temu zapobiec, zwracając uwagę na efektywność wybranych rozwiązań, w szczególności w zakresie zarządzania energią. Dzięki dążeniu do zrównoważonego rozwoju, nowoczesnym rozwiązaniom oraz najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa danych w Unii Europejskiej, Beyond.pl jest Twoim partnerem w wymiarze środowiskowym i biznesowym. 

* Oszczędzamy 46909,8 ton rocznie CO2, gdzie 5355 kg/MWh jest wartością wyliczoną dla 7 MWh.

W obliczeniach emisji przyjęto 1 MWh – 765 kg CO2/MWh na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE) przedstawionych w Raporcie z roku 2019 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej dla odbiorników końcowych energii elektrycznej.

Skontaktuj się z nami