Polityka Prywatności

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Beyond.pl Sp. z o. o. gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.beyond.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje witrynę www.beyond.pl oraz wszystkie strony należące do spółki Beyond.pl Sp. z o.o..

Administracja danymi

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych Beyond.pl jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań (zwana dalej: „Beyond.pl”).

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu czy adres pocztowy.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Beyond.pl opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych osobowych

Wypełniając stosowny formularz na stronach Beyond.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, e-mail, numer telefonu. Wypełnienie formularza następuje w jednym z następujących celów:

 • uzyskanie informacji o produktach i usługach Beyond.pl,
 • zapisanie się na wydarzenia, takie jak szkolenia i konferencje organizowane przez Beyond.pl,
 • umówienie się na wizytę w Beyond.pl,
 • umówienie się na wycieczkę w Beyond.pl Data Center 2,
 • uzyskanie informacji na temat współpracy z Beyond.pl.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Beyond.pl także w celach marketingowych.

Beyond.pl nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu, jak opisane powyżej i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Beyond.pl jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Beyond.pl nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać żadnym stronom trzecim. Dane gromadzone i przetwarzane przez Beyond.pl mogą być ujawnione podmiotom trzecim z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych, w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 • ochrony praw Beyond.pl lub osób trzecich,
 • ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób,
 • zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Małoletni

Strony Beyond.pl przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać ze stron Beyond.pl wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani innym użytkownikom danych osobowych za pośrednictwem stron Beyond.pl.

Jeśli dowiesz się, że Twoje nieletnie dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem stron Beyond.pl są przechowywane i przetwarzane przez nas w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika

Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.

Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Możesz uzyskać informację dotyczącą okresu przechowywania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres help.desk@beyond.pl.

Gromadzenie danych

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam:

 • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów,
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron Beyond.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Beyond.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią Beyond.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Beyond.pl używa ciasteczek w różnych celach:

 • by strona Beyond.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronie Beyond.pl do oczekiwań i zainteresowań użytkownika,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Pliki cookie, których używamy, nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych ani gromadzenia innych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby.

Rodzaje ciasteczek

Beyond.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Beyond.pl, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
 • stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Ciasteczka zewnętrzne

Korzystając ze strony Beyond.pl użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Beyond.pl podmiotów trzecich takich jak:

 • Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick, HotJar, Albacross – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy,
 • Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane ze stronami internetowymi Beyond.pl.

Albacross
Uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Informacje zebrane z plików cookie ustawionych w urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez firmę Albacross, firmę oferującą identyfikację potencjalnych klientów i usługi kierowania reklam z biurami w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie firmie Albacross polepszenia usługi świadczonej nam i naszej stronie internetowej (np. Usługi “Lead Generation”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.

Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia tego celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę, oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacrossowi odróżnienie różnych użytkowników od tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę od danych wejściowych w celu korelacji adresu IP z pracodawcą.
Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z pełną Polityką prywatności Albacross.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to przetwarzanie. Takie wycofanie może zostać dokonane poprzez skontaktowanie się z nami lub skontaktowanie się bezpośrednio z Albacross.

Albacross Nordic AB Company reg. no 556942-7338 Kungsgatan 26 111 35 Stockholm Sweden albacross.comcontact@albacross.com

Zmiana ustawień dot. ciasteczek albo ich usunięcie

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.

Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Beyond.pl. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Serwisu na stronie www.beyond.pl.

Jeśli nadal korzystasz ze stron internetowych Beyond.pl po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Informacja o możliwości złożenia skargi

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy RODO, Polityki Prywatności możesz wnieść skargę do organu nadzoru.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: help.desk@beyond.pl.

Data ostatniej aktualizacji 7 luty 2019 roku.