Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Beyond.pl Sp. z o. o. gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową beyond.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje witrynę beyond.pl oraz wszystkie strony należące do spółki Beyond.pl Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności i cookies

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych Beyond.pl jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań (zwana dalej: „Beyond.pl”)., NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Beyond.pl jako centrum danych ma obowiązek zastosować się do odrębnych wymagań – właściwych dla podmiotów przetwarzających lub administratorów danych. Jako podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) gwarantujemy zachowanie poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych klienta oraz stale podnosimy poziom bezpieczeństwa wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Dodatkowo jako administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo tych danych, w stosunku do których decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Rozumiemy zatem potrzeby naszych Klientów.

 

Jakie dane przetwarzamy

W ramach naszej witryny zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w Beyond.pl przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.
 2. W celu świadczenia zamówionych usług i obsługi płatności.
 3. Przetworzenia Twoich zgłoszeń i zapewnienia wsparcia technicznego dla usługi. W tym przypadku dostęp do danych, którymi dysponujemy jest ściśle ograniczony i odbywa się zgodnie z wewnętrznymi procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo danych osobowych,
 4. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.
 5. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail.
 6. Zarządzania kontaktem z Tobą w celu poprawy jakości usług i wydajności.
 7. Marketingu i informacji handlowych (tylko za odrębną zgodą).

 

Czego możesz oczekiwać, gdy jesteś klientem Beyond.pl

Jako podmiot przetwarzający zobowiązujemy się do:

 1. przetwarzania danych wyłącznie do celów związanych z właściwą realizacją usług: w żadnym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w innych celach (np. marketingowych, etc.),
 2. nieprzekazywania Twoich danych poza obszar UE ani poza terytorium krajów uznanych przez Komisję Europejską za kraje gwarantujące wystarczający poziom ochrony danych: wszystkie Twoje dane są przechowywane w Polsce. Wyjątek stanowi indywidualnie wybrana przez Ciebie konfiguracja lokalnej chmury hybrydowej Azure Stack uzupełniona o usługi dostępne w globalnym Microsoft Azure,
 3. stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dostosowanych do rodzaju usługi oraz Twoich potrzeb w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 4. powiadamiania Ciebie w jak najszybszym terminie o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych,
 5. udzielania Tobie wsparcia w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z RODO poprzez dostarczenie niezbędnych informacji.

 

Kto jest właścicielem danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez Ciebie w ramach usług Beyond.pl

Twoje dane w ramach usług Beyond.pl pozostają Twoją własnością.

Beyond.pl zarządza jedynie środowiskiem, w którym znajdują się Twoje dane. Natomiast my nie mamy do nich dostępu i nie będziemy ich używać, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia Tobie usług z zakresu Administracji IT.

Nie będziemy odsprzedawać ani wykorzystywać Twoich danych do własnych celów, takich jak np. eksploracja danych (ang. data mining), tworzenie profilów klientów czy marketing bezpośredni.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji
  i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.
 3. Realizacji usług elektronicznych w zakresie udostępniania informacji o treściach zamieszczanych w Serwisie lub innych witrynach, w szczególności dotyczących treści marketingowych Administratora.
 4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Twoje prawa jako Użytkownika

Jako Użytkownik masz pełne prawo decydowania, w jakim zakresie Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Beyond.pl. Przysługą Tobie następujące prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie Tobie treści marketingowych.

 

Bezpieczeństwo infrastruktury

Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych norm i certyfikacji. W obu centrach danych Beyond.pl system zarządzania bezpieczeństwem jest zgodny z normą ISO/IEC 27001. Data Center 2 Beyond.pl to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej centrum danych z certyfikatem Rated 4 wg ANSI/TIA 942. Audyt opierał się na weryfikacji ponad 2600 elementów w czterech obszarach: architektura, mechanika, zasilanie i telekomunikacja.

W Beyond.pl zapewniamy następujące zabezpieczenia fizyczne:

 • ochrona antywłamaniowa, gwarantująca pełne zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp nieupoważnionych osób do infrastruktur, na których przechowywane są Twoje dane,
 • system zarządzania uprawnieniami ograniczający dostęp do pomieszczeń oraz danych tylko do osób, które muszą go mieć ze względu na pełnione funkcje i zakres obowiązków,
 • systemy bezpieczeństwa, w tym system sygnalizacji włamania i napadu oraz system dozoru wizyjnego,
 • całodobowe dyżury pracowników ochrony czuwających nad bezpieczeństwem fizycznym pomieszczeń Beyond.pl.

Decydując się na usługi chmurowe (cloudowe) w Beyond.pl możesz liczyć na następujące zabezpieczenia:

 • dwa autonomiczne centra danych połączone własnym ringiem światłowodowym przebiegającym przez najważniejsze punkty dostępu w Poznaniu (własna infrastruktura IT),
 • wsparcie własnego zespołu administratorów IT z ponad 10-letnim doświadczeniem,
 • dostęp do dwóch redundantnych zwirtualizowanych środowisk,
 • zabezpieczenia sieciowe, w tym dostęp po VPN, mechanizmy firewall, redundatna sieć LAN,
 • wydzielona, redundantna sieć SAN tylko na potrzeby VMware,
 • szyfrowanie danych na wielu poziomach, w tym szyfrowanie transmisji, szyfrowanie backupu oraz szyfrowanie całych maszyn wirtualnych/dysków twardych.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Zbierając Twoje dane osobowe umożliwiamy do nich  bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym przez nas osobom tj. pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na naszą rzecz (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Beyond.pl.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

 

Okres przechowywania Twoich danych

Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Beyond sp. z o.o.

ul. Kręglewskiego 11

61-248 Poznań

+48 61 667 48 90

iod@beyond.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Beyond.pl został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pod adresem:

iod@beyond.pl

 

Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używamy cookies?

Beyond.pl używa cookies w różnych celach:

 • by strona Beyond.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronie Beyond.pl do oczekiwań i zainteresowań użytkownika,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Pliki cookie, których używamy, nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych ani gromadzenia innych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby.

 

Rodzaje cookies

Beyond.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Beyond.pl, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
 • stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

 

Cookies zewnętrzne

Korzystając ze strony Beyond.pl użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z Beyond.pl podmiotów trzecich takich jak:

 • Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick, HotJar, Albacross – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy,
 • Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane ze stronami internetowymi Beyond.pl.

 

Albacross

Uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Informacje zebrane z plików cookie ustawionych w urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez firmę Albacross, firmę oferującą identyfikację potencjalnych klientów i usługi kierowania reklam z biurami w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie firmie Albacross polepszenia usługi świadczonej nam i naszej stronie internetowej (np. Usługi “Lead Generation”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.

Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia tego celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę, oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacrossowi odróżnienie różnych użytkowników od tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę od danych wejściowych w celu korelacji adresu IP z pracodawcą.
Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z pełną Polityką prywatności Albacross.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to przetwarzanie. Takie wycofanie może zostać dokonane poprzez skontaktowanie się z nami lub skontaktowanie się bezpośrednio z Albacross.

Albacross Nordic AB Company reg. no 556942-7338 Kungsgatan 26 111 35 Stockholm Sweden albacross.com – contact@albacross.com

 

Chatbot

Nasza strona internetowa zawiera funkcję, która umożliwia kontaktu online z Beyond.pl za pomocą usługi chatbot. Dzięki aplikacji chatbot możesz uzyskać odpowiedź na zadane przez Ciebie pytania, w tym dotyczące naszych produktów i usług oraz skontaktować Ciebie z naszymi przedstawicielami. W tym celu zbieramy przekazywane przez Ciebie dane dotyczące komunikacji/interakcji. Daje nam to możliwość ich analizowania i oceniania dla celów statystycznych.

Przekazujemy zebrane dane do zewnętrznych dostawców usług, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy (np. dostawcy usług chatbota), zgodnie z wymaganymi celami (aby obsługiwać chatbot i zrealizować wymaganą usługę). Głównym dostawcą jest Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Okna dialogowe czatu w chatbocie będą automatycznie usuwane po 15 minutach braku aktywności. Użytkownik ma możliwość wcześniejszego usuwania danych w menu chatbota i może korzystać z dalszych praw w zakresie prywatności. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przyjętych celów, nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, o którym mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie realizacji postanowień usługi chatbota jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

 

Zmiana ustawień dot. cookies albo ich usunięcie

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie.

Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Beyond.pl. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności Beyond.pl opiera się na następujących przepisach:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej „RODO”;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 1781);
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 2460);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

 

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio zostaniesz poinformowany. Wszelkie zmiany polityki będą publikowane na niniejszej stronie
w zakładce polityka prywatności.

Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:   08.06.2021 roku.

 

Klauzule informacyjne