Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Twoje aplikacje i dane o znaczeniu krytycznym są zawsze bezpieczne i dostępne.

Bezpieczeństwo to nasz najważniejszy priorytet

W Beyond.pl posiadamy najwyższy standard ochrony danych i wbudowane procesy kontroli zabezpieczeń potwierdzone certyfikatami branżowymi. Korzystając z naszych usług możesz osiągać oszczędności i skalowalność, zachowując przy tym trwałe bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami.

 

Co oznaczają Certyfikacje, spełnione Normy i Standardy?

  • Bezpieczeństwo danych
  • Potwierdzenie i weryfikacja najlepszych praktyk oraz zasad bezpieczeństwa
  • Ciągły rozwój i ulepszanie rozwiązań
  • Dostosowanie się do nowych i dynamicznie zmieniających się wymogów i zasad

 

Każda certyfikacja, norma czy standard oferuje liczne korzyści w różnych obszarach, są to m.in.:

  • Spełnienie norm prawnych i środowiskowych w danym obszarze
  • Zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury
  • Dostosowanie do aktualnych trendów i wyzwań
  • Sprawdzone i dedykowane rozwiązania

Certyfikacje Beyond.pl

Rated 4 wg ANSI/TIA-942

Gwarancja stabilności i ciągłości działania. Najwyższy standard we wszystkich czterech obszarach: architektury, mechaniki, zasilania i telekomunikacji.

Dowiedz się więcej

ISO 27001

Gwarancja bezpieczeństwa przetwarzania danych. Wewnętrzny system zarządzania bezpieczeństwem informacji na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej

PCI DSS

Gwarancja ochrony danych osobowych posiadaczy kart. Światowy standard bezpieczeństwa ustalony przez organizacje finansowe.

Dowiedz się więcej

SOC 2

Najwyższy stopień zgodności wewnętrznych procesów w zakresie bezpieczeństwa i dostępności u dostawców usług IT.

Dowiedz się więcej