Beyond.pl z certyfikatem ISO 27001:2013

Oba centra danych Beyond.pl pomyślnie przeszły audyt ISO 27001:2013. Norma określa zbiór wymagań koniecznych przy wdrożeniu systemu bezpieczeństwa informacji w firmie.

Chcemy, aby wdrożony międzynarodowy standard ISO 27001:2013 stanowił dodatkowe potwierdzenie naszej wiarygodności i fachowości w oczach klientów, partnerów i udziałowców – komentuje Bartłomiej Danek, wiceprezes Beyond.pl.

Norma określa 18 obszarów bezpieczeństwa, którymi są m.in. polityka bezpieczeństwa, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, zarządzanie ciągłością działania czy utrzymanie systemów informatycznych. Wcześniej otrzymany przez nas certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942 zaświadcza przede wszystkim o profesjonalnym przygotowaniu technologicznym pod kątem bezpieczeństwa danych. ISO 27001:2013 dodatkowo potwierdza, że w firmie stosuje się odpowiednie procedury wewnętrzne i dba o poufność, dostępność oraz integralność wszelkich informacji – nie tylko tych, które dotyczą klientów, ale także tych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.