Co to jest Microsoft Azure Stack?

Czym jest Microsoft Azure Stack?

Azure Stack to rozszerzenie globalnej chmury Microsoft Azure dostępne z lokalnego centrum danych. Dzięki temu możesz tworzyć, wdrażać i obsługiwać zaawansowane aplikacje w chmurze hybrydowej przy zachowaniu wysokiej elastyczności, sprawności działania i kontroli. Obie usługi posiadają kompatybilne API oraz niemal identyczny panel administracyjny. Pozwala to przyspieszyć i ułatwić zarządzanie hybrydową infrastrukturą.

Azure Stack działa w zunifikowanym modelu i z bliźniaczą architekturą, jak platforma Azure. Usługa może być wdrożona w modelu connected mode, aby zapewnić maksymalną integralność z globalnym rozwiązaniem Microsoft.

Wybór Azure Stack daje pewność, że wszystkie Twoje zasoby znajdują się w danym Data Center. Dzięki temu przykładowo dane osobowe, które muszą być przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, znajdują się w konkretnym miejscu, pod polskim adresem.

Czym są oferty w Azure Stacku?

Dostawca jako Cloud Service Provider tworzy oferty publiczne (dostępne dla wszystkich Klientów) oraz prywatne (przypisane dla konkretnych firm). Oferty składają się z planów, a plany z limitów (quot), które obowiązują Klienta na poszczególnych zasobach. Quoty w ramach oferty ustala dostawca jako Cloud Service Provider, ale Microsoft określa także globalne limity obowiązujące dostawców. Limity dotyczą m.in. przestrzeni dyskowych czy liczby wirtualnych maszyn. Infrastrukturę można budować w ramach wyznaczonych parametrów.

Jakie ograniczenia ma Azure Stack w porównaniu do globalnej chmury Azure?

Obecnie nie wszystkie funkcjonalności dostępne w Azure są także możliwe do wykorzystania w Azure Stacku. Ich lista jednak stale się powiększa wraz z kolejnymi aktualizacjami Microsoft.

Niektóre z funkcji Azure Stack to:

 • Azure Virtual Machines,
 • Azure App Service,
 • Azure Storge,
 • Azure Functions,
 • Azure LoadBalancer,
 • Azure Virtual Network,
 • Azure VPN Gateway,
 • Azure MS SQL Database,
 • Azure SQL Database for MySQL.

Jakie przewagi ma Azure Stack w stosunku do Azure?

Azure Stack umożliwia stworzenie spójnego, hybrydowego środowiska w chmurze z możliwością składowania danych u lokalnego partnera, co ułatwia przejście różnorodnych audytów. Jest to pomocne w przetwarzaniu danych na terenie Unii Europejskiej, które np. znajdują się w konkretnym miejscu, pod polskim adresem.

Jak wygląda Marketplace w Azure Stacku?

Marketplace to miejsce skąd można pobrać i zainstalować gotowe, prekonfigurowane obrazy. Zaliczają się do nich na przykład systemy operacyjne (Windows/Linux) czy rozwiązania prekonfigurowane różnych producentów (aplikacje, bazy danych, security, backup). O dostępności obrazu w Marketplace decydują producenci oraz Cloud Service Providerzy, którzy przechowują obrazu w lokalnym repozytorium.

Produkty i usługi platformy Azure Stack

Azure Stack wspiera i upraszcza tworzenie aplikacji i zarządzanie nimi w chmurze oraz przyspiesza rozwój dzięki w pełni zarządzanym usługom bazy danych. Poniżej omówimy wybrane usługi.

Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Service to usługa uruchamiana i zarządzana kontenerami na bazie Kubernetes. Dzięki niej możesz szybko i łatwo wdrażać aplikacje skonteneryzowane w chmurze Azure lub Azure Stack i zarządzać nimi bez specjalistycznej wiedzy w zakresie aranżacji kontenerów. Usługa umożliwia dynamiczne skalowanie infrastruktury aplikacji z zachowaniem pewności i elastyczności.

 • Łatwe wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią
 • Bezproblemowa migracja istniejących aplikacji do kontenerów
 • Szybkie programowanie konteneryzowanych aplikacji
 • Pewne skalowanie i uruchomienie aplikacji
 • Łatwa integracja platformy Kubernetes z usługami platformy Azure i Azure Stack

Azure Service Fabric

Usługa Azure Service Fabric to platforma dla systemów rozproszonych ułatwiająca budowanie i wdrażanie skalowalnych oraz niezawodnych mikrousług i kontenerów, a także zarządzanie nimi. Dzięki usłudze możesz uniknąć złożonych problemów związanych z infrastrukturą i skoncentrować się na implementowaniu wymagających obciążeń o znaczeniu strategicznym.

 • Łatwe programowanie mikrousług i zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Niezawodne skalowanie i organizowanie kontenerów oraz mirkousług
 • Uruchamianie dowolnych rozwiązań – przy użyciu wybranych języków i modeli programowania
 • Gwarancja małych opóźnień i większej wydajności na ogromną skalę
 • Możliwość skalowania tysięcy maszyn w górę

Azure SQL Database – baza danych jako usługa

Azure SQL Database to w pełni zarządzana usługa relacyjnej bazy danych w chmurze zbudowana na bazie najnowszej wersji Microsoft SQL Server. Pozwala to migrować bazy danych programu SQL Server bez wdrażania zmian w aplikacjach. Dzięki usłudze możesz tworzyć oparte na danych aplikacje i witryny internetowe w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą.

 • Zgodność z najnowszą wersją aparatu bazy danych programu SQL Server
 • Łatwe skalowanie lub dzielenie baz danych na fragmenty w celu zwiększenia wydajności aplikacji
 • Gwarancja ciągłości działania – wbudowana wysoka dostępność, automatyczne kopie zapasowe

Azure Database dla MySQL – baza danych jako usługa

Azure Database dla MySQL jest usługą relacyjnej bazy danych opartą na aparacie bazy danych MySQL typu open source. Jest to w pełni zarządzana, gotowa do używania w przedsiębiorstwie baza danych oferowana jako usługa, za pomocą której można łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając przy tym z dowolnie wybranych języków.

 • Wysoka dostępność i możliwość dynamicznego skalowania
 • Możliwość korzystania z popularnych języków
 • Elastyczny model cenowy – pozwala wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów