kalkulator śladu węglowego dla usługi kololacji

Kalkulator śladu węglowego Data Center 2

Policz, o ile zredukujesz emisję śladu węglowego firmowej infrastruktury IT w Beyond.pl Data Center 2

Kalkulator śladu węglowego Kalkulator śladu węglowego CO2e infrastruktury IT utrzymywanej w data center

Moc infrastruktury IT

kW

Lokalizacja data centerProcent OZE wykorzystywany do zasilania data center i

Intensywność emisji dwutlenku węgla jest mierzona w gramach ekwiwalentu CO2 emitowanego na kilowatogodzinę wytworzonej energii elektrycznej (dane za 2022 rok).


% OZE

Koszt energii elektrycznej i

Koszt energii elektrycznej za 1kWh (stawka uśredniona, dane za czerwiec 2023 r. dla danego kraju). Kurs EUR/USD = 1,08.
Źródło: www.globalpetrolprices.com

€/kWh

€/kWh

Power Usage Effectiveness (PUE) i

PUE to współczynnik, który określa stosunek zużytej energii elektrycznej potrzebnej do zasilania data center do energii zużywanej przez same urządzenia IT w danym centrum danych. Im niższa wartość PUE, tym mniej energii jest potrzebne do utrzymania działania infrastruktury IT w data center. Oznacza to, że centra danych z niższym PUE są bardziej energooszczędne i bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ zużywają mniej energii elektrycznej na zapewnienie swojego działania.


Wyniki

na godzinę na miesiąc na rok

Zużycie energii przez Twoją infrastrukturę IT

Zużycie energii infrastruktury ciężkiej data center na potrzeby Twojej infrastruktury IT

Całościowe zużycie energii Twojej infrastruktury w data center

Koszt energii i

zużycie energii x cena energii z PUE

Ślad węglowy i

W wyliczeniach wykorzystany jest średni współczynnik emisji CO2e właściwy dla danego kraju (dane za 2022 r.)
Źródło: www.ourworldindata.org

Oszczędności w Beyond.pl (12 miesięcy)

Oszczędność finansowa

67 890,00

Oszczędność energii

61 320,00 kWh

Ograniczenie emisji
śladu węglowego

120 503 tCO2e

Przedstawione dane mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.