Ring światłowodowy Beyond.pl

Dostęp do ponad 20 operatów telekomunikacyjnych

W celu zagwarantowania najlepszej łączności centra danych Beyond.pl połączone zostały ringiem światłowodowym z własnymi podejściami do wiodących operatorów telekomunikacyjnych.

Architektura ringu została zaprojektowana z myślą o redundancji telekomunikacyjnej obu obiektów oraz uzyskania zwielokrotnionych punktów dostępowych do operatorów telekomunikacyjnych (POP, PDK), poprzez bezpośrednie przyłącza także poza obiektami.

Dzięki temu rozwiązaniu Klienci Beyond.pl posiadają możliwość rozwijania i świadczenia usług z wykorzystaniem wydajnego pasma światłowodowego o zasięgu krajowym i globalnym.

Dostępni operatorzy telekomunikacyjni

Operatorzy krajowi

Netia, Atman, THINX, Exatel, TP-IX, Inea, Polkomtel, Play, TKT, NASK, Virtuaoperator, EPIX, POZIX, East-West, Emitel, Horyzont, Vectra, Maverick, Netronik, Hawe Telekom

Operatorzy międzynarodowi

GTT, RETN, T-Mobile, Cogent Communications, Centurylink, NTT Communications, TeliaSonera, Orange

Neutralność telekomunikacyjna

Jesteśmy pierwszym w Polsce neutralnym telekomunikacyjnie data center. Oba poznańskie centra danych połączone są ringiem światłowodowym.

Elastyczność

Nasi Klienci mają możliwość świadomego wyboru dostawcy pod kątem parametrów technicznych i ceny. Gwarantujemy dostęp do ponad 20 operatów telekomunikacyjnych.

Globalny zasięg

Dzięki możliwości wyboru dowolnego operatora telekomunikacyjnego Klienci Beyond.pl mają dostęp do globalnej i krajowej sieci światłowodowej o przepustowości łączy od 1 Gb/s do 10 Gb/s.