sdg_header

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój dla bezpiecznej przyszłości naszej planety, z korzyścią dla biznesu.

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój jest wpisany w nasze DNA. Jesteśmy w 100% zasilani zieloną energią, a Data Center 2 Beyond.pl jest jednym z najbardziej energooszczędnych ośrodków przetwarzania danych, z PUE na poziomie 1,2.

Stale dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, wykorzystując najlepsze praktyki oraz wdrażając nowoczesne rozwiązania.

Dbamy o naszą kulturę organizacyjną i zapewnienie najlepszych warunków pracy i rozwoju dla naszych pracowników.

Świadomie i odpowiedzialnie podejmujemy decyzje w codziennej pracy i planowanych inwestycjach, by wykorzystując nasze potencjały tworzyć zrównoważoną firmę.

Wierzymy, że zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości, a działając wspólnie mamy realny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasz świat w perspektywie kilkudziesięciu lat.

eco

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals) to dokument, który został przyjęty 25 września 2015 roku w Nowym Jorku przez wszystkie państwa członkowskie ONZ.

Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 zadań, które powinny zostać zrealizowane do 2030 roku. Podejmowane działania mają zaspokajać potrzeby obecnego pokolenia w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska, a nade wszystko uwzględniać potrzeby kolejnych pokoleń.

 

 

Działania

Wsparcie biznesu w dążeniu do realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wymaga ścisłej współpracy właściciela firmy i zarządu, a także zaangażowania wszystkich pracowników, którzy aktywnie uczestniczą zarówno w procesie kreacji, jak i realizacji poszczególnych zadań. Na bieżąco będziemy opisywali nasze działania w ramach wyznaczonych celów i monitorowali wyznaczone wskaźniki, a raz w roku przygotujemy raport podsumowujący nasza pracę w tym obszarze.

Beyond.pl partycypuje w realizacji Celów w następujących obszarach:

 

 • Zapewniamy godziwe miejsce pracy, dbając o bezpieczeństwo finansowe, stabilne zatrudnienie i świadczenia socjalne
 • W ramach budżetu świątecznego rezygnacja z zakupu prezentów dla klientów i przeznaczenie środków finansowych na wsparcie „Stowarzyszenia mali bracia Ubogich” (2020) oraz na Dom Dziecka w Pleszewie (2021 i 2022)
 • Wspieramy organizację „Tech to the Rescue”, która łączy organizacje non-profit, mające wpływ na społeczeństwo na całym świecie, z firmami technologicznymi, które pomagają im wdrażać cyfrowe rozwiązania niwelujące kluczowe problemy świata
 • Wolontariat firmowy - 3200 godzin rocznie przeznaczamy na cele charytatywne

 • Minimalizujemy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów i współpracę z dostawcami odpowiedzialnymi społecznie
 • W ramach budżetu świątecznego rezygnacja z zakupu prezentów dla klientów i przeznaczenie środków finansowych na wsparcie „Stowarzyszenia mali bracia Ubogich” (2020) oraz na Dom Dziecka w Pleszewie (2021 i 2022)
 • Wspieramy organizację „Tech to the Rescue”, która łączy organizacje non-profit, mające wpływ na społeczeństwo na całym świecie, z firmami technologicznymi, które pomagają im wdrażać cyfrowe rozwiązania niwelujące kluczowe problemy świata

 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Wspieramy Fundację Pho3nix, która eliminuje nierówności społeczne i promuje równy start dzieci na całym świecie, zachęcając je do udziału w aktywności fizycznej i pomagając im rozwijać umiejętności życiowe poprzez sport (1B kroków zarejestrowanych przez aplikację Pho3nix Kids, 60 tys. dzieci z 800 szkół na całym świecie zaangażowanych w programy edukacyjne Pho3nix w 2021 r., 31 sportowców wzięło udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio)

 • Zwiększamy potencjał pracowników w ramach szkoleń onboardingowych oraz polityki szkoleniowo-rozwojowej
 • Organizujemy wycieczki edukacyjne w Beyond.pl Data Center Kampus dla szkół podstawowych, średnich oraz uczelni wyższych, a także dla biznesu
 • Dzielimy się wiedzą w ramach bezpłatnych webinariów i szkoleń technicznych organizowanych dla klientów z najlepszych technologii globalnych partnerów: Dell, HPE, VMware, Intel, Microsoft, Veeam
 • Wspieramy Fundację Pho3nix, która eliminuje nierówności społeczne i promuje równy start dzieci na całym świecie, zachęcając je do udziału w aktywności fizycznej i pomagając im rozwijać umiejętności życiowe poprzez sport (1B kroków zarejestrowanych przez aplikację Pho3nix Kids, 60 tys. dzieci z 800 szkół na całym świecie zaangażowanych w programy edukacyjne Pho3nix w 2021 r., 31 sportowców wzięło udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio)
 • Partnerstwo w ramach projektu Uniwersytet Sukcesu pod egidą Fundacja Digital University
 • Działanie na rzecz innowacyjności i wsparcie nowego kierunku Informatyka Kwantowa na UAM w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wraz Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum w Słubicach.

 • Praktykujemy zrównoważone podejście do zarządzania data center. Współczynnik WUE na poziomie 0,55 dla DC2 (2023)
 • Inwestujemy w rozwiązania ograniczające zużycie wody i jej ponowne wykorzystanie
 • Kontrolujemy utratę wody poprzez system DCMS (Data Center Management System) - monitoring instalacji, w tym wodomierzy i ich zużycia w trybie czasu rzeczywistego, połączony z kalendarzem i zegarem. Pozwala to wyłapać anomalie lub rozbieżności, ewentualne awarie. System alarmuje o wyciekach w instalacji technologicznej poprzez zainstalowane systemy detekcji nieszczelności

 • Wspieramy zieloną transformację cyfrową - wyznaczamy trendy w cyfrowej zielonej rewolucji dostarczając rozwiązania i usługi, które pomagają naszym klientom zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie śladu węglowego
 • Praktykujemy zrównoważone podejście do zarządzania data center
 • Dążymy do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla
 • Promujemy elektromobilność
 • Jesteśmy członkiem Climate Neutral Data Center Pact/ European Green Digital Coalition
 • Jesteśmy członkiem programu VMware Zero Carbon Committed

 • Zapewniamy godziwe miejsce pracy, dbając o bezpieczeństwo finansowe, stabilne zatrudnienie i świadczenia socjalne
 • Wspieramy transformację cyfrową naszych klientów dostarczając usługi i rozwiązania w różnych modelach na najwyższym poziomie, zapewniające im bezpieczeństwo i ciągłość działania biznesu, w oparciu o elastyczne modele rozliczeniowe
 • Jesteśmy trendsetterami innowacji na rynku (m.in. usługa e24cloud, Smart Hands z wykorzystaniem Microsoft HoloLens 2.0)
 • Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, działającym w oparciu o wieloletnie modele współpracy
 • Wspieramy technologicznie startupy w ramach specjalnego programu „Startup Your Tech” zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania infrastruktury IT – od bezpłatnych usług doradczych/mentoringu w zakresie doboru infrastruktury czy usług chmurowych, poprzez utrzymanie i administrowanie infrastrukturą na preferencyjnych warunkach, dostęp do darmowej strefy coworkingowej na terenie kampusu lub możliwość wzięcia udziału w cyklicznych warsztatach z inwestorami, mentorami biznesu oraz ekspertami technologicznymi wspierającymi start-upy
 • Wspieramy organizację „Tech to the Rescue”, która łączy organizacje non-profit, mające wpływ na społeczeństwo na całym świecie, z firmami technologicznymi, które pomagają im wdrażać cyfrowe rozwiązania niwelujące kluczowe problemy świata”
 • Aktywnie współpracujemy z instytucjami publicznymi i samorządami
 • Współpracujemy z globalnymi partnerami technologicznymi oferując wymianę doświadczeń dla szerokiego grona użytkowników
 • Działanie na rzecz innowacyjności i wsparcie nowego kierunku Informatyka Kwantowa na UAM w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wraz Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum w Słubicach.

 • Jesteśmy projektem infrastrukturalnym – nasze data center jest kluczową infrastrukturą dla celów rozwoju, zapewniającą najwyższy poziom jakości i wspierającą zrównoważony rozwój
 • Dostarczamy najbardziej innowacyjne rozwiązania na rynku dla przemysłu, co pozwala naszym klientom skoncentrować się na swoim biznesie
 • Wspieramy technologicznie startupy w ramach specjalnego programu „Startup Your Tech” zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania infrastruktury IT – od bezpłatnych usług doradczych/mentoringu w zakresie doboru infrastruktury czy usług chmurowych, poprzez utrzymanie i administrowanie infrastrukturą na preferencyjnych warunkach, dostęp do darmowej strefy coworkingowej na terenie kampusu lub możliwość wzięcia udziału w cyklicznych warsztatach z inwestorami, mentorami biznesu oraz ekspertami technologicznymi wspierającymi start-upy
 • Wspieramy organizację „Tech to the Rescue”, która łączy organizacje non-profit, mające wpływ na społeczeństwo na całym świecie, z firmami technologicznymi, które pomagają im wdrażać cyfrowe rozwiązania niwelujące kluczowe problemy świata”
 • Współpracujemy z partnerami technologicznymi z całego świata oferując wymianę doświadczeń dla szerokiego grona użytkowników
 • Dzielimy się specjalistyczną wiedzą w ramach organizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi bezpłatnych webinarów i szkoleń technologicznych
 • Dajemy pracownikom możliwość dzielenia się pomysłami oraz rozwijania i wdrażania naszych usług i rozwiązań
 • Porozumienie z PIT Łukasiewicz na rzecz promocji polskich przedsiębiorstw, innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego rozwoju
 • Zawarcie porozumienia z Quantum Briliance na rzecz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu rozwiązań kwantowych na rynek Europy Środowo-Wschodniej

 • Wspieramy integracyjną kulturę pracy poprzez zwiększanie potencjału pracowników, zapewnienie godnych warunku pracy i płacy oraz zapewnienie równych szans i różnorodności
 • Niwelujemy nierówności w biznesie dostarczając globalnie wysokiej jakości usługi i rozwiązania w preferencyjnych warunkach cenowych, w oparciu o elastyczne modele rozliczeniowe
 • Oferujemy przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników
 • Niwelujemy nierówności w biznesie
 • Współpracujemy z partnerami zagranicznymi
 • Wdrożyliśmy Program Etyczny obejmujący Kodeks Etyczny, Procedury Antykorupcyjne, Politykę Środowiskową oraz Zasady Zgłaszania Naruszeń i Ochrony Sygnalistów
 • Partnerstwo w ramach projektu Uniwersytet Sukcesu pod egidą Fundacja Digital University

 • Współpracujemy i aktywnie wymieniamy się doświadczeniami z samorządami na poziomie lokalnym i globalnym
 • Wspieramy projekt aplikacji Smart City Poznań, która zapewnia mieszkańcom miasta dostęp do aktualnych powiadomień, zgłaszania spraw oraz własnych inicjatyw np. w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Aktywnie wspieramy wymianę wiedzy i budowanie dostępu do technologii dla każdego obywatela
 • Jako Data Center jesteśmy zieloną i kluczową infrastrukturą dla funkcjonowania gospodarki, wspierającą zrównoważone miasta
 • Ograniczamy szkodliwy wpływ działalności firmy i branży na środowisko
 • Jako członek Climate Neutral Data Center Pact oraz European Green Digital Coalition definiujemy nowe, transparentne standardy działania dla data centers, które pozwolą im osiągnąć neutralność klimatyczną i zapewnić zielony ład; na poziomie paneuropejskim budujemy świadomość wśród decydentów rządowych w kluczowych aspektach dla przyszłości branży data center
 • Edukacja rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, szkolenia przyszłych kadr, ścisłe współdziałanie z lokalnymi władzami na każdym szczeblu w ramach Polish Data Center Association

 • Realizujemy zrównoważone podejście do zarządzania data center poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie firmy na środowisko - źródeł odnawialnych energii, oszczędzanie wody i zużycia energii, mierzenie śladu środowiskowego
 • Uwzględniamy w łańcuchu dostaw dostawców odpowiedzialnych społecznie
 • Współpracujemy z firmami, które mają tożsame podejście do odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju
 • W ramach polityki utylizacji 99% naszych odpadów elektrycznych i zużytego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu IT, w tym serwerów i macierzy dyskowych, jest poddawana recyklingowi przez wyspecjalizowaną firmę
 • Odsprzedajemy/przekazujemy zużyty sprzęt elektroniczny pracownikom/organizacjom charytatywnym w ramach naszej wewnętrznej kampanii ponownego wykorzystania. W roku 2022 przekazaliśmy sprzęt komputerowy na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS 105 oraz Ich Rodzin TRWANIE
 • W naszych centrach dystrybucji stosujemy politykę korzystania z produktów i materiałów o jak najdłuższym okresie użytkowania i korzystamy z usług lokalnych dostawców, gdy tylko jest to możliwe

 • Realizujemy zrównoważone podejście do zarządzania data center poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacji ograniczających negatywne oddziaływanie firmy na środowisko - źródeł odnawialnych energii, oszczędzanie wody i zużycia energii, mierzenie śladu środowiskowego
 • Dążymy do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla
 • Inwestujemy w technologie i innowacje podnoszące efektywność energetyczną, ograniczenie zużycia wody i redukcję emisji dwutlenku węgla prowadzonej działalności i minimalizujące negatywny wpływ na środowisko
 • Promujemy działania na rzecz prowadzenia zrównoważonej działalności przez data centers i ochrony środowiska naturalnego
 • W ramach łańcucha dostaw staramy się, aby produkty lub stosowane materiały, które kupujemy od naszych dostawców (partnerów) pochodziły w całości lub w części z recyklingu
 • W ramach polityki utylizacji 99% naszych odpadów elektrycznych i zużytego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu IT, w tym serwerów i macierzy dyskowych, jest poddawana recyklingowi przez wyspecjalizowaną firmę
 • Odsprzedajemy/przekazujemy zużyty sprzęt elektroniczny pracownikom/organizacjom charytatywnym w ramach naszej wewnętrznej kampanii ponownego wykorzystania
 • Wdrożyliśmy normę ISO 14001

 • Praktykujemy zrównoważone podejście do zarządzania data center. Współczynnik WUE na poziomie 0,67 dla DC2 (2022)
 • Wykorzystywana przez nas zielona energia nie wymaga dodatkowego zużycia wody
 • Kontrolujemy utratę wody poprzez system DCMS (Data Center Management System) - monitoring instalacji, w tym wodomierzy i ich zużycia w trybie czasu rzeczywistego, połączony z kalendarzem i zegarem. Pozwala to wyłapać anomalie lub rozbieżności, ewentualne awarie. System alarmuje o wyciekach w instalacji technologicznej poprzez zainstalowane systemy detekcji nieszczelności
 • Współpraca z nami pozwala naszym klientom realnie zmniejszyć zużycie wody i współczynnik WUE
 • Wdrożyliśmy normę ISO 14001

 • Inwestujemy w technologie i innowacje wspierające ochronę środowiska naturalnego (mniejsze zużycie wody, energii, recykling)

Partnerstwa i programy

100 green data centers
logo_egdc
iso 14001

Skontaktuj się z nami