Chmura Microsoft Azure Stack HCI

Połączenie zalet chmury prywatnej z publicznymi usługami Azure. Chmura utrzymywana w Data Center 2 Beyond.pl o najwyższym standardzie bezpieczeństwa Rated 4.

Umów bezpłatną konsultację

Azure Stack HCI to uruchomiona w 2020 roku przez Microsoft usługa chmury hybrydowej dostarczanej w ramach usług platformy Azure na bazie infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Convergented Infrastructure). Microsoft dostarcza rozwiązanie chmury prywatnej natywnie połączonej z chmurą publiczną Azure. Pozwala to na uruchamianie szeregu usług Azure w środowisku lokalnym (maszyny wirtualne, kontenery, bazy danych, systemy monitorowania, automatyzacja, zabezpieczenia platformy Azure, VDI, backup, DRC, Machine Learning).

Chmura Azure Stack HCI od Beyond.pl jest rozliczana w ramach stałej opłaty miesięcznej. Z kolei usługi Azure uruchamiane w środowisku Azure Stack HCI rozliczane są w standardowym modelu „według zużycia” w ramach subskrypcji Microsoft Azure dostarczanej przez Beyond.pl.

Beyond.pl jest pierwszym partnerem Microsoft w Polsce, który oferuje Azure Stack HCI z Data Center w zlokalizowanego w Polsce oraz pierwszym autoryzowanym partnerem z Europy Środkowo-Wschodniej w programie „Azure Stack Authorized Partner”.

Dodatkowo świadczymy usługi integracji Azure Stack HCI z bieżącym środowiskiem IT klientów, zarówno z rozwiązaniami public i private cloud, jak i infrastrukturą utrzymywaną w modelu off-premise lub on-premise.

Azure Stack HCI jest chmurą utrzymywaną lokalnie. Klienci zyskują optymalnie wydajne środowisko chmurowe z najniższymi możliwymi opóźnieniami. Dodatkowo Stack HCI spełnia kluczowe wymagania dotyczące prywatności danych i miejsca ich przetwarzania wynikające z polskich regulacji prawnych.

Pojedyncze klastry Azure Stack HCI umieszczone w różnych lokalizacjach geograficznych są łączone w jeden rozproszony geograficznie klaster, zarządzany centralnie z Azure Portal. Takie podejście zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki synchronizacji danych pomiędzy rożnymi centrami danych.

Dla kogo jest chmura hybrydowa Azure Stack HCI?

Uruchomienie Azure Stack HCI to odpowiedź Microsoft na potrzeby firm, które chcą korzystać z usług chmurowych Azure na dedykowanej infrastrukturze. To podejście gwarantuje klientom szybszą dostępność usługi, większe bezpieczeństwo dzięki dedykowanej infrastrukturze oraz zgodność z lokalnymi regulacjami prawnymi. Firmy z sektora finansowego, medycznego, instytucje publiczne oraz w zasadzie każde przedsiębiorstwo wymagające większej kontroli nad środowiskiem może aktualnie korzystać z potencjału i możliwości Azure za pośrednictwem chmury hybrydowej Stack HCI.

Chmura hybrydowa Azure Stack HCI to nowa alternatywa dla firm, które szukają infrastruktury dla kluczowych systemów biznesowych. Usługa może być uruchomiona zarówno przez firmę korzystającą z rozwiązań chmury publicznej Azure, jak i przez przedsiębiorstwa dopiero planujące wykorzystać potencjał rozwiązań chmurowych.

Zalety Azure Stack HCI w Beyond.pl

Bezpieczeństwo

Chmura Azure Stack HCI jest utrzymywana w obiekcie data center o najwyższych standardach bezpieczeństwa. To jedyne centrum danych w Europie Centralnej z certyfikacją Rated 4 ANSI/TIA-942.

Azure Stack Authorized Partner

Dzięki posiadanemu statusowi „Azure Stack Authorized Partner” klienci Beyond.pl mają gwarancję implementacji chmury Microsoft Azure Stack HCI zgodnie z najlepszymi praktykami, najaktualniejszą wiedzą i z zachowaniem wszystkich wymagań stawianych przez Microsoft.

Wysoka jakość infrastruktury IT

Brak konieczności inwestycji w infrastrukturę

Azure Stack HCI oraz związane z nimi usługi Azure oferowane są w modelu as a service – w oparciu o comiesięczną opłatę. Klienci nie muszą zamrażać środków finansowych w sprzęt IT.

Infrastruktura | Beyond.pl

Szybkość uruchomienia

Gotowe do użycia środowisko chmurowe uruchamiane pod potrzeby klienta w data center Beyond.pl.

Ciągłość działania

Architektura HA (high avalibility) integrująca się z usługami Azure Backupu, DRC i Azure Site Recovery. Klastry Azure Stack HCI tworzą natywnie środowisko spełniające funkcje disaster recovery center (DRC).

Zgodność z lokalnymi regulacjami

Rozwiązanie multicloudowe spełniające wymagania sektorów regulowanych.

wirtualizcja

Natywny dostęp do usług Azure

Bezpośredni dostęp do pakietu usług Microsoft Azure, których liczba systematycznie wzrasta (kolejne usługi PaaS udostępnianie zgodnie z oficjalną roadmapą Microsoft).

Zarządzanie przepływem danych

Pełna kontrola nad dostępem do danych i lokalizacją ich przetwarzania.

Zintegrowane zarządzania infrastrukturą

Możliwość zarządzania środowiskiem multicloud poprzez Azure Portal i usługę Azure Arc.

Wydajna infrastruktura

Chmura utrzymywana na certyfikowanym sprzęcie firmy Dell o optymalnej wydajności. Możliwość skalowania aż do infrastruktury 16-hostowej.

Local support | Beyond.pl

Techniczne wsparcie klienta

Pierwsza linia wsparcia obsługiwana przez specjalistów Beyond.pl dostępnych 24/7/365 oraz druga linia wsparcia Support Azure z Microsoft.

Stabilne usługi łączności

Niski czas transferu danych i redundancja telekomunikacyjna gwarantuje nieprzerwany oraz szybki dostęp do Azure Stack HCI.

Usługi, które mogą Cię zainteresować

Chmura Microsoft

Ograniczaj koszty i zwiększaj wydajność organizacji dzięki otwartej i elastycznej platformie przetwarzania w chmurze Microsoft.

Dowiedz się więcej

Microsoft Solution Assessment

Kompleksowa obsługa wsparcia consultingowego przy projektach migracyjnych do chmury publicznej.

Dowiedz się więcej

Managed Microsoft 365

Consulting w zakresie wykorzystywania usług Microsoft 365 wraz z możliwością organizacji dedykowanych warsztatów.

Dowiedz się więcej

Kolokacja serwerów

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej infrastruktury. Wybierz Data Center zapewniające kolokację na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami