Ochrona anty-DDoS

Anty-DDoS

Skuteczna ochrona biznesu online przed atakami DDoS.

Wyślij zapytanie

Czym jest atak DDoS i ochrona anty-DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to działanie, którego celem jest częściowe lub całkowite zablokowanie firmowej łączności IT i w konsekwencji przerwanie ciągłości działania biznesu w sferze online. Podczas ataku DDoS łącza i urządzenia sieciowe zalewane są dużą ilością zapytań, które przeciążają działanie systemu sieciowego, powodując niedostępność serwisu firmowego. Atak zazwyczaj przeprowadzany jest przez sieć zainfekowanych komputerów (tzw. Botnet) sterowanych przez agresora. Konsekwencją dla zaatakowanej firmy jest przerwanie działalności online, które generuje zarówno straty finansowe, jak i wizerunkowe.

Jak działa ochrona przed atakiem DDoS?

Ochrona anty-DDoS to zabezpieczenie polegające na monitorowaniu i weryfikowaniu ruchu internetowego przychodzącego na łącze klienta oraz eliminowaniu niepożądanej części ruchu, która może spowodować niedostępność serwisu lub usługi.

7 warstw modelu OSI – kliknij

W ramach usługi cały ruch przychodzący do chronionej sieci przechodzi przez tzw. scrubbing centers, w których jest on stale monitorowany pod kątem potencjalnych zagrożeń. Usługa anty-DDoS jest świadczona w trybie ciągłym 24×7, dzięki rozproszonej infrastrukturze naszych partnerów. Rozwiązania ochronne są zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, aby ochronić sieć klienta nawet w przypadku ataków o wielkości powyżej 100 Gb.

 

Ataki DDoS cały czas ewoluują, dlatego wykorzystywane przez nas rozwiązania są udoskonalone na bieżąco, by móc skuteczne powstrzymać kilkadziesiąt typów ataków we wszystkich wykorzystywanych do ataku warstwach modelu OSI: trzeciej, czwartej i siódmej oraz adaptacyjnie dostosowywać się do nowych rodzajów ataków.

 

Korzyści z ochrony anty-DDoS w Beyond.pl

Skuteczność ochrony

Przeprowadzamy diagnozę Twoich potrzeb, aby zaoferowane rozwiązanie anty-DDoS uwzględniało optymalny zakres ochrony. Beyond.pl zawsze korzysta z ochrony bazując na zewnętrznej rozproszonej infrastrukturze, która w przeciwieństwie do rozwiązań on-premise, zapewnia 100% skuteczność. Rozwiązanie techniczne w standardzie zawiera monitoring prowadzony przez Security Operation Center w trybie 24x7.

Gwarancja dostępności biznesu

Usługa ochrony anty-DDos jest świadczona w trybie ciągłym 24x7. To pozwala zabezpieczyć Twój biznes online przed niedostępnością usług dla klientów, potencjalnymi stratami finansowymi oraz szkodami wizerunkowymi.

Ochrona niewidoczna dla klientów końcowych

Usługa anty-DDoS nie ma wpływu na doświadczenie klienta końcowego. Szybki transfer ruchu oraz efektywna weryfikacja niepożądanego ruchu gwarantują niezakłócony kontakt klienta z Twoim biznesem online.

Kompleksowa i elastyczna obsługa IT

Nie musisz angażować firmowych zasobów IT, aby uruchomić ochronę anty-DDoS. Beyond.pl dostarcza kompleksową usługę – sprawdzoną technologię, skonfigurowane rozwiązanie i administrację przez wykwalifikowanych inżynierów IT.

Najczęstsze pytania dotyczące usługi anty-DDoS

Czym jest atak DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku cybernetycznego, którego celem jest zablokowanie dostępu do określonej usługi lub strony internetowej poprzez zalewanie jej nadmiernym ruchem sieciowym pochodzącym z wielu różnych źródeł. Ataki DDoS są przeprowadzane przez grupy hakerów, którzy wykorzystują zainfekowane komputery (nazywane botami) do generowania złośliwego ruchu sieciowego, skierowanego na celowany adres lub adresy IP.

Jak rozpoznać atak DDoS?

Atak DDoS można rozpoznać, dzięki zgłoszeniom o czasowych niedostępnościach lub błędach w firmowych systemach IT w Internecie. Symptomów wskazujących na atak DDoS może być więcej i jest to m.in. spadek wydajności sieci i serwerów, niestabilność środowiska czy zwiększona liczba błędów sieciowych. Jednoznaczną diagnozę o przeprowadzonym ataku DDoS można postawić monitorując i sprawdzając logi usług i ruchu sieciowego oraz (opcjonalnie) weryfikując dane z podwykonawcami systemów i dostawcami Internetu.

Jak często dochodzi do ataków DDoS?

Atak DDoS to jedno z najczęstszych zagrożeń dla organizacji w Internecie. Z roku rok rośnie liczba ataków. Globalnie mówi się o ponad milionie ataków DDoS miesięcznie, czyli kilkudziesięciu tysiącach incydentów na dobę. Ze względu na położenie geopolityczne, polskie firmy i instytucje są w czołówce celów ataków z kilkoma tysiącami ataków dziennie. To, czy organizacja padnie bezpośrednio lub pośrednio ofiarą takiego ataku jest kwestią indywidualną i nieprzewidywalną.

Kto powinien być objęty ochroną przed atakami DDoS?

Ochronę przed atakami DDoS powinna rozważyć każda organizacja, która posiada usługi lub strony internetowe, dostępne dla użytkowników online w trybie ciągłym. Ataki DDoS mogą mieć poważne konsekwencje dla ciągłości biznesu, takie jak utrata przychodów, zniszczenie reputacji czy też utrudnienie dostępu do usług. Ponadto, atak DDoS często wykorzystywany jest jako zasłona dymna dla innych cyberataków, których celem jest np. szpiegostwo przemysłowe czy wyłudzenie okupu (atak typu ransomware).

Jakie branże są najbardziej narażone na ataki DDoS?

Na ataki DDoS szczególności narażone są organizacje działające w branży:

  • e-commerce,
  • gamingowej,
  • finansowej,
  • sektora publicznego,
  • edukacji,
  • medycznej.

Warto pamiętać, że nawet małe i średnie firmy mogą być celem ataków DDoS, dlatego każda organizacja powinna rozważyć zabezpieczenie swojej infrastruktury sieciowej przed tego typu atakami.

Jakie są skutki udanego ataku DDoS?

Skutki udanego ataku DDoS mogą być różne i zależą od skali oraz zaawansowania ataku, a także stopnia zabezpieczenia infrastruktury IT. Przykładowymi skutkami ataków DDoS są:

  • brak dostępu do usług lub stron internetowych,
  • utrata przychodów,
  • utrata zaufania ze strony klientów, co skutkuje zniszczeniem reputacji firmy,
  • utrata danych, szczególnie jeśli atak jest połączony z innymi rodzajami ataków.

Czy firewall chroni przed atakami DDoS?

Firewall, czyli system zabezpieczający sieć przed nieautoryzowanym dostępem, może chronić przed atakiem DDoS tylko w przypadku tzw. małych ataków DDoS (takich, które nie przeciążą urządzeń i łącz na drodze do firewall’a lub jego samego). Web Application Firewall (WAF) pod tym względem jest urządzeniem bardziej skutecznym, ale nieodpornym na ataki wolumetryczne w warstwie 3-4 modelu OSI. Żaden firewall sam nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć przed tego typu zagrożeniem.

Firewall filtruje ruch sieciowy kontrolując, które pakiety danych mogą przejść przez sieć, jednak nie jest w stanie skutecznie zablokować ruchu generowanego przez wiele tysięcy botów, jak ma to miejsce podczas ataku DDoS. Ponadto, przy atakach blokujących całkowicie łącze internetowe system firewall będzie nieskuteczny, bo ochrona anty-DDoS musi być realizowana przed urządzeniem w infrastrukturze atakowanej organizacji.

Jak skutecznie bronić się przed atakami DDoS?

Kluczową cechą ataku jest jego wielkość, która z zasady przewyższa możliwości atakowanej infrastruktury, a często także możliwości ochrony dostawcy internetowego. Dlatego, aby ochrona DDoS była skuteczna, musi być zapewniona z zewnątrz (bliżej źródeł ataku) i w rozproszonej infrastrukturze chmurowej. Takie rozwiązanie oferuje usługa anty-DDoS w Beyond.pl. To, na co też należy zwrócić uwagę to czas odpowiedzi na atak (Time-To-Mitigate), która w przypadku ochrony opartej o rozproszone środowisko chmurowe jest dużo szybsza i celniejsza, niż reakcja podjęta w oparciu o własny monitoring sieci.

Jak szybko można uruchomić usługę zabezpieczenia przed atakami DDoS w Beyond.pl?

Uruchomienie ochrony anty-DDoS w Beyond.pl może nastąpić nawet w kilka godzin. Należy jednak pamiętać, że dla jej skuteczności usługa musi mieć czas na naukę specyfiki wykorzystania łącza, aby odróżniać zwyczajny ruch (pożądany) od ataku. Proces ten zajmuje około kilka tygodni. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby swojej sieci i wybrać odpowiednie rozwiązanie, które będzie skuteczne i jednocześnie łatwe do uruchomienia. Zespół Beyond.pl pomaga w wyborze optymalnego rozwiązania, które będzie odpowiadać potrzebom biznesowym firmy.

Jaką mam gwarancję, że mój serwer będzie chroniony przed atakiem DDoS?

Specyfika ataków DDoS powoduje, że nikt nie jest w stanie zapewnić 100% ochrony. W Beyond.pl stosujemy zabezpieczenia, które są akutalizowane na bieżąco w celu wykrywania i filtrowania wszystkich nowych typów i sposobów ataków. Ponadto działanie systemu jest monitorowane 24×7 przez zespół specjalistów SOC (Security Operation Center), tak aby zareagować na nietypowy atak, nawet jeśli system go samodzielnie nie wykryje. Tym samym ryzyko skutecznego ataku jest zminimalizowane.

Czy usługa anty-DDoS oferowana przez Beyond.pl zapewnia wsparcie SOC (Security Operation Center)?

Tak, usługa anty-DDoS oferowana przez Beyond.pl zapewnia wsparcie ekspertów SOC. Pracują oni w trybie 24×7 monitorując i reagując na incydenty bezpieczeństwa, takie jak ataki DDoS. To szczególnie istotne w przypadku nowych, niesklasyfikowanych typów ataków, wymykających się charakterystyce, na którą czułe są mechanizmy automatyczne.

Powiązane usługi

kolokacja | Beyond.pl

Kolokacja

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej infrastruktury. Wybierz Data Center zapewniające kolokację na najwyższym poziomie.

Poznaj usługę

Infrastruktura dedykowana

Infrastruktura najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb biznesowych. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Poznaj usługę
chmura vmware

Chmura VMware

Bezpieczeństwo i skalowalność dla Twojego biznesu. Skorzystaj z dostępu do kompletnych i najbardziej zaawansowanych technologii VMware Cloud.

Poznaj usługę

Chmura e24cloud

Uruchom dowolną liczbę serwerów wirtualnych w ciągu kilka sekund.

Poznaj usługę

Skontaktuj się z nami