Bezpieczne, lokalne i zgodne z prawem przechowywanie oraz przetwarzanie danych w chmurze

Beyond.pl pierwszym polskim dostawcą w programie VMware Sovereign Cloud.

Czym jest chmura suwerenna?

Suwerenność danych polega na przetwarzaniu danych wyłącznie na terenie jednego kraju. Chmura suwerenna to usługa chmurowa, który pozwala organizacjom, w tym administracji publicznej i firmom w wysoce regulowanych branżach na bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie wrażliwych informacji w sposób, którym podlegają i jest zgodny z prawem kraju, w którym się znajduje.

Z raportu Vanson Bourne przeprowadzonego na zlecenie VMware wynika, że aż 137 ze 194 analizowanych krajów na świecie ma własny zestaw przepisów regulujących to w jaki sposób dane powinny być przechowywane w ich granicach, a większość z tych przepisów stale się zmienia. To duży problem dla firm, szczególnie dla dużych organizacji działających globalnie. Te, które nie przestrzegają zasad autonomii danych, płacą często milionowe kary i narażają na szwank reputację swojej marki. Nic dziwnego, że aż dla 95% badanych organizacji, zapewnienie suwerenności danych jest dużym wyzwaniem.

chmura suwerenna

Chmura suwerenna Beyond.pl

Usługa chmury suwerennej Beyond.pl to połączenie elastycznego środowiska chmurowego na bazie technologii i narzędzi VMware z bezpieczeństwem w zakresie przechowywania i przetwarzania danych wrażliwych, którym podlegają regulowane przez państwo, UE lub wymogi branżowe poszczególne sektory. Dotychczas wymagania te można było zrealizować wyłącznie we własnym środowisku.

Usługa jest oferowana w modelu chmury prywatnej, gdzie systemy i aplikacje Klienta przetwarzają dane na dedykowanych hostach obliczeniowych i rozwiązaniach storage’owych uzyskując całkowitą separację fizyczną (w tym także sieciową) od danych przetwarzanych przez inne organizacje.

Środowiska chmury suwerennej są dostępne w zlokalizowanych w Poznaniu centrach danych Beyond.pl połączonych redundantnym, dedykowanym i bezpiecznym prywatnym ringiem światłowodowym o długości 11 km w jednym kierunku oraz 10 km w drugim kierunku, co gwarantuje klientom wysoką dostępność usługi (High Availability) zarówno pomiędzy ośrodkami, jak i w każdym z obiektów z osobna. Data Center 2 Beyond.pl to aktualnie najbezpieczniejsze centrum danych, które jako jedyne w Unii Europejskiej posiada zarówno normę EN 50600 Klasy 4, jak i certyfikat ANSI/TIA-942 Rated 4. Od momentu uruchomienia poznańskiego obiektu w 2016 r. jego dostępność wynosi 100%. Zgodność świadczonych usług z międzynarodowymi standardami potwierdzają również posiadane przez spółkę normy: ISO 27001, PCI DSS, SOC 2 typ 1 oraz typ 2, ISO 14001.

Usługa jest skierowana do podmiotów, które poszukują pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych, gwarancji ich lokalnego przechowywania, a także spełnienia wymagań regulacyjnych niezależnie od sektora rynku, w którym działają. Chmura suwerenna spełnia wymogi stawiane przed firmami działającymi w sektorach regulowanych, m. in. publicznym, finansowym, ochronie zdrowia, fintech.

Korzyści z chmury suwerennej Beyond.pl

Kontrola jurysdykcji i suwerenności danych

W modelu chmury suwerennej Klient ma gwarancję, że wszystkie dane i wszelkie operacje (przetwarzane i przechowywane) są przeprowadzane na terenie Polski - w centrach danych Beyond.pl. Klientowi, jak i instytucjom nadzorującym (za zgodą klienta), przysługuje prawo do kontroli wykorzystywanej infrastruktury.

Integralność i dostęp do danych

Środowiska chmury suwerennej są dostępne w zlokalizowanych w Poznaniu centrach danych Beyond.pl połączonych redundantnym, dedykowanym i bezpiecznym prywatnym ringiem światłowodowym o długości 11 km w jednym kierunku oraz 10 km w drugim kierunku, co gwarantuje klientom wysoką dostępność usługi (High Availability) zarówno pomiędzy ośrodkami, jak i w każdym z obiektów z osobna.

Zgodność z regulacjami, którym podlega firma

Środowisko chmurowe zawiera skonfigurowane certyfikowane polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o regionalne standardy i regulacje. Beyond.pl zapewnia Klientowi dokumentację na potrzeby audytów i certyfikacji.

Niezależność i możliwość migracji danych

Wykorzystanie technologii wirtualizacyjnych VMware w chmurze suwerennej zapewnia możliwość migracji i niezależność aplikacji od środowiska. Dzięki pełnemu wsparciu dla współczesnych architektur aplikacyjnych to również zabezpieczenie przed sytuacją vendor –lock-in.

poufność danych w Beyond.pl

Przejrzystość i kontrola dostępu

Podstawową zasadą chmury suwerennej jest domyślny brak dostępu do danych w tych środowiskach przez dostawców. Zlecony przez Klienta dostęp administracyjny do środowisk z danymi wrażliwymi Klienta możliwy jest wyłącznie pod określonymi przez niego warunkami oraz podlega restrykcyjnemu logowaniu działań i audytowaniu.

Local support | Beyond.pl

Kontrola lokalizacji wsparcia

Wsparcie techniczne jest zapewnione przez autoryzowany personel Beyond.pl. Druga linia wsparcia technicznego, którą świadczy VMware dla Beyond.pl, realizowana jest przez personel autoryzowany i znajdujący się na terenie Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo

Najwyższy standard ochrony danych i wbudowany proces kontroli zabezpieczeń potwierdzają certyfikaty Beyond.pl, w tym ISO/IEC 27001, PCI DSS, SOC 2 typ 1 i typ 2.

VMware chmura | Beyond.pl

Sprawdzona rynkowo technologia

Rozwiązanie chmury suwerennej Beyond.pl opiera się o rozwiązania VMware – lidera rynkowego w obszarze wirtualizacji. Beyond.pl jest także pierwszym polskim dostawcą, który dołączył do programu VMware Sovereign Cloud jako oferujący usługi chmury suwerennej w Polsce.

Beyond.pl pierwszym polskim partnerem VMware Sovereign Cloud

VMware Sovereign Cloud to globalny program firmy VMware, którego celem jest stworzenie ekosystemu zaufanych lokalnych partnerów usług chmurowych gwarantujących klientom pełne bezpieczeństwo oraz suwerenność i integralność przetwarzania danych w ramach tworzonych i obsługiwanych rozwiązań. Dostawcy uczestniczący w programie przechodzą drobiazgową weryfikację i muszą spełnić określone warunki: m.in. oferować usługi za pośrednictwem co najmniej dwóch centrów danych działających w obrębie tej samej jurysdykcji, posiadać system zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdzony niezależnym, uznanym branżowym certyfikatem, a także spełniać wymagania dotyczące polityki środowiskowej oraz technicznych i operacyjnych aspektów wdrażania, konfiguracji, zarządzania oraz monitorowania infrastruktury. Więcej o programie na: VMware Sovereign Cloud | Data Sovereignty

Beyond.pl jest pierwszym w Polsce i 9-tym dostawcą w Europie, który dołączył do programu VMware Sovereign Cloud. Beyond.pl przeszedł pozytywną weryfikację rozwiązania i dołączył do programu w 2023 roku.

Dowiedz się więcej

VMware sovereign cloud

Powiązane usługi

chmura vmware

Chmura VMware

Bezpieczeństwo i skalowalność dla Twojego biznesu. Skorzystaj z dostępu do kompletnych i najbardziej zaawansowanych technologii VMware Cloud.

Poznaj usługę
kolokacja

Kolokacja

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej infrastruktury. Wybierz Data Center zapewniające kolokację na najwyższym poziomie.

Poznaj usługę

Backup

Kopie bezpieczeństwa stały się jednym ze standardowych narzędzi gwarantujących ciągłość działania organizacji i zabezpieczających przed utratą kluczowych dla biznesu danych.

Poznaj usługę
Disaster recovery center | Beyond.pl

Disaster Recovery as a Service

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej zapasowej infrastruktury. Zapewnij swojej firmie ciągłość biznesową.

Poznaj usługę

Skontaktuj się z nami