Green data centers Beyond.pl

Pierwsze centra danych w Polsce zasilane w 100% zieloną energią

Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa usług IT w parze z redukcją śladu węglowego

Wspieramy zrównoważoną transformację cyfrową

Cyfrowa transformacja to aktualnie główna przyczyna zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz urządzenia IT, a co za tym idzie również wzrostu zapotrzebowania na energię. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej z września 2022 roku szacuje się, że w wyniku postępującej digitalizacji centra danych wytwarzają aktualnie 0,9-1,3% globalnej emisji CO2. Szacunki wskazują również, że ten udział będzie systematycznie wzrastać.

Aby ograniczyć negatywne konsekwencje cyfrowego rozwoju, od całego sektora data center oczekuje się postawy dekarbonizacyjnej i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W Beyond.pl prośrodowiskowa postawa jest częścią naszego DNA od wielu lat. Dzięki podejmowanym inicjatywom i inwestycjom jesteśmy dziś jednym z najbardziej zrównoważonych dostawców usług data center i chmury w kraju oraz regionie. Podejmujemy realne działania, które łączą najwyższej jakości bezpieczeństwo data centers z dbałością o zasoby i środowisko naturalne.

100% green energy Beyond Data center

Zrównoważone usługi IT Beyond.pl

Beyond.pl Data Centers to pierwsze w Polsce i regionie obiekty zasilane w 100% energią ze źródeł odnawialnych, które jednocześnie charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną. Współpraca z Beyond.pl to wkroczenie na drogę zrównoważonego utrzymania infrastruktury IT poprzez ograniczanie śladu węglowego generowanego przez firmowe zasoby IT wykorzystywane do utrzymywania platform, aplikacji czy systemów.

100% green energy Beyond Data center

100% zielona energia

Jako pierwszy operator data center w kraju zdecydowaliśmy się na zasilanie naszych obiektów energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Centra danych Beyond.pl należą do jednych z najbardziej zrównoważonych obiektów w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykorzystanie energii pochodzącej w 100% z OZE oznacza, że powstały ślad węglowy w wyniku jej użytkowania wynosi 0.

PUE

PUE 1.2

Wskaźnik efektywności energetycznej (eng. PUE – Power Usage Effectivness) w Data Center 2 przy pełnym wykorzystaniu mocy wynosi 1.2. To najkorzystniejszy wskaźnik PUE w Polsce i regionie, podczas gdy większość europejskich centrów danych osiąga PUE 1.5-1.8. Osiągnięcie tego wyniku jest możliwe dzięki wdrożonym wysokowydajnym systemom chłodzenia.

Niskie PUE oznacza, że nasz obiekt konsumuje mniej energii niż konkurencyjne serwerownie.

ikona oszczędność wody

WUE 0,55 l/kWh

WUE to kolejny istotny wskaźnik w branży data center opisujący efektywność wykorzystania wody w działalności centrum danych. Według Climate Neutral Data Center Pact wskaźnik WUEmax dla Poznania, gdzie mieści się Beyond.pl, powinien wynosić 1.2 l/kWh.

W Beyond.pl dzięki nowoczesnym technologiom minimalizujemy zużycie wody, zwiększamy jej odzysk i ponowne wykorzystanie bez negatywnego wpływu na środowisko. W Data Center 2 wskaźnik WUE wyniósł w 2023 roku 0,55 l/kWh.

14001

ISO 14001

W 2022 roku Beyond.pl oficjalnie potwierdził zgodność firmowych polityk środowiskowych z normą ISO 14001. Nasze działania konsekwentnie minimalizują negatywny wpływ biznesu na środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju firmy.

chlodzenie

Chłodzenie adiabatyczne

System chłodzenia adiabatycznego został wdrożony w Beyond.pl już w 2016 roku. Jest oparty o chillery umieszczone na dachu, które wykorzystują naturalną temperaturę zewnętrzną oraz wodę, którą polewa się chillery, do obniżenia temperatury powietrza w komorze serwerowej.

Dzięki odizolowaniu strefy zimnej i ciepłej w komorze serwerowej optymalizujemy wydajność chłodzenia i konsumpcję energii. Ma to bezpośrednie przełożenie na większą efektywność energetyczną centrum danych.

odzyskiwanie ciepła

Projekty odzysku ciepła

Odzysk ciepła polega na wykorzystaniu ciepłego powietrza wygenerowanego przez sprzęt IT, które jest utrzymywane w komorach serwerowych. To ciepło jest następnie transportowane za pomocą pompy ciepła i wykorzystywane do ogrzania ciepłej wody lub pomieszczeń.

Odzysk ciepła jest wdrożony w obu naszych centrach danych. Ciepło wygenerowane w Data Center 1 jest wykorzystane do ogrzania przestrzeni komercyjnej w centrum kulturalno-handlowym Stary Browar w Poznaniu. Ciepło wytworzone w komorach serwerowych w Data Center 2 ogrzewa biurowiec Beyond.pl zlokalizowany na terenie kampusu.

wtyczka

Systemowe rozwiązania prośrodowiskowe

Energia w Beyond.pl jest oszczędzana także dzięki wdrożeniu rozwiązań systemowych. Przykłady:

  • rozwiązanie DCMS (Data Center Management System), które monitoruje i steruje urządzeniami oraz instalacjami w obiekcie umożliwiając oszczędzanie zasobów,
  • inteligentny system oświetlenia obsługujący cały obiekt ograniczający zużycie energii,
  • separator lamelowy, który oddziela oleje z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej Beyond.pl przed ich odprowadzeniem do kolektora głównego.

szare liście eco

Ekologiczne inicjatywy

Oprócz rozwiązań systemowych, wdrażamy wiele projektów wewnętrznych zmniejszających nasz negatywny wpływ na środowisko. Przykłady:

  • parking dla rowerów na terenie kampusu,
  • bezpłatne stacje ładowania samochodów elektrycznych dla naszych partnerów, pracowników oraz klientów,
  • polityka elektromobilności - uruchomienie procesu wymiany aut pracowniczych na samochody hybrydowe i elektryczne,
  • recykling sprzętu IT - 99% odpadów elektrycznych, zużytego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu IT, w tym serwerów i macierzy dyskowych, jest poddawane recyklingowi przez wyspecjalizowaną firmę.

certyfikat

Certyfikowane materiały budowlane

Do budowy kampusu Beyond.pl (biurowca i Data Center 2) użyliśmy materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa B, który potwierdza ich bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska.

Międzynarodowe partnerstwa i programy wspierające zrównoważoną działalność, w których partycypujemy:

european_green_digital_coaliction

European Green Digital Coalition

Inicjatywa Rady UE, której głównym celem jest wspieranie idei zielonego ładu w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Beyond.pl jest jedynym polskim reprezentantem branży data center i jednocześnie członkiem-założycielem EGDC. Sygnatariusze inicjatywy zobowiązują się do znacznego zmniejszenia swojego śladu węglowego do 2030 r. oraz stania się neutralnym dla klimatu do 2040 r.

Dowiedz się więcej
logo_climate_neutral_data_center

Climate Neutral Data Center Pact

Oddolna inicjatywa dostawców usług data center i platform chmurowych. Pakt ma pomóc w ograniczaniu śladu węglowego oraz wesprzeć działania w zakresie budowy ekologicznej i neutralnej klimatycznie infrastruktury IT. Beyond.pl jako jedyna polska firma z branży ICT czynnie uczestniczy w projekcie i jest członkiem- założycielem inicjatywy.Dowiedz się więcej
logo_vmware_zero_carbon_committed

VMware Zero Carbon Committed


Globalny program mający na celu zmniejszenie negatywnego wpływu postępującej cyfryzacji na środowisko naturalne poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla przez partnerów VMware. Beyond.pl jest jedynym partnerem VMware z Polski, który dołączył do programuj jako spełniający jego wymagania.Dowiedz się więcej
logo_17celow_sdg

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zdefiniowane i przyjęte przez kraje członkowskie ONZ w 2015 roku. Skupiają się wokół pięciu obszarów (ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa). Beyond.pl jest jedynym polskim dostawcą usług data center i cloud kontrybuującym do realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Dowiedz się więcej

European Data Center Association (EUDCA)

Międzynarodowa organizacja non-profit reprezentująca interesy europejskiej społeczności operatorów komercyjnych centrów danych. Ma na celu promowanie i rozwijanie wzrostu w branży z jednoczesnym dążeniem do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Beyond.pl dołączył do organizacji w 2023 roku, jako pierwszy polski operator centrów danych.


Dowiedz się więcej

Pomagamy klientom redukować negatywny wpływ biznesu na środowisko

Współpraca ze zrównoważonymi partnerami technologicznymi

Współpracujemy z partnerami technologicznymi podzielającymi nasze podejście do zrównoważonego rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój biznesu. Wspólnie dbamy o środowisko naturalne.

Skontaktuj się z nami