Certyfikacja ISO/IEC 27001

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Certyfikat ISO/IEC 27001

ISO 27001 to szeroko przyjęty globalny standard bezpieczeństwa, który określa wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ustanawia on systematyczne podejście do zarządzania informacjami o firmie i klientach oparte na okresowych ocenach ryzyka.

Atestacja zgodności usług Beyond.pl z normą ISO 27001 demonstruje nasze stałe zaangażowanie w dostosowywanie się do globalnie uznanych najlepszych praktyk, a także potwierdza, że Beyond.pl dysponuje zaawansowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pobierz certyfikat
iso 27001

TUV SUD

TUV SUD to niezależny i zaufany partner w obszarach bezpieczeństwa, jakości oraz zrównoważonego rozwoju. Swoją działalność prowadzi 150 lat, a w samej Polsce ponad 25 lat. W skład społeczności ekspertów technologicznych wchodzi 24 500 pracowników w 1000 lokalizacjach na całym świecie

Norma ISO/IEC 27001

Jakie korzyści płyną z certyfikatu ISO 27001 dla firm i organizacji korzystających z usług Centrum Danych Beyond.pl?

Twoje dane są w bezpiecznych rękach – jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych i poufnych informacji handlowych, ostrożności nigdy za wiele. Norma ISO/IEC 27001 zapewnia solidne podstawy i systematyczne podejście do zarządzania informacjami, chroniąc reputację Państwa organizacji.

Ponadto:

 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Wypracowane procedury reakcji na wszelkie naruszenia bezpieczeństwa
 • Spełnienie różnych wymagań prawnych i środowiskowych w zakresie ochrony danych
 • Minimalizacja ryzyka kar i strat finansowych

Obszary certyfikacji ISO/IEC 27001

Do obszarów wchodzących w skład standardu ISO 27001, pod kątem których oceniano Centrum Danych Beyond.pl były m.in.:

 1. Polityka bezpieczeństwa;
 2. Organizacja bezpieczeństwa informacji;
 3. Zarządzanie aktywami;
 4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 6. Zarządzanie systemami i sieciami;
 7. Kontrola dostępu;
 8. Zarządzanie ciągłością działania;
 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
 10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Skontaktuj się z nami!