Zarządzanie i administracja serwerami Linux, Windows, Unix

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia naszych ekspertów w zakresie utrzymania środowiska IT.

Dlaczego powinieneś skorzystać z administracji IT?

Beyond.pl to jedna z nielicznych firm w Polsce, która w ramach usług data center oferuje tak kompleksowy pakiet usług Administracji IT, w tym m.in.: zarządzanie środowiskami wirtualnymi VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, usługi administracji Linux, Windows i AIX oraz administrację bazami danych.

Korzystanie z usług Administracji IT świadczonych przez Beyond.pl pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zmniejszyć wydatki na IT. Zarządzanie jest prowadzone przez doświadczony zespół administratorów Beyond.pl, dzięki czemu otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki nad Twoją infrastrukturą.

Infografika-Administracja-IT-2

Co powinieneś wiedzieć o Administracji IT?

 • Usługa dotyczy zarządzania powierzoną infrastrukturą wirtualną, nadzoru nad ciągłością działania, aktualizacji systemu, monitorowania ruchu i poziomu wykorzystanych zasobów, rozwiązywania zgłaszanych problemów/incydentów
 • Dotyczy: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V

Co obejmuj usługa:

 • Rekonfiguracje usług Chmury dla Biznesu,
 • Rekonfiguracje usługi dostępu do Internetu,
 • Rekonfiguracje usługi Firewall i VPN,
 • Rekonfiguracje usług z macierzy dyskowych,
 • Zlecone zmiany, które Klient może wykonać samodzielnie z panelu zarządzającego,
 • Inne zlecenia Klienta obejmujące zakresem świadczone usługi.
 • Usługa dotyczy m.in.: instalacji i konfiguracji serwera, optymalizacji i nadzoru nad ciągłością działania, monitoringu poszczególnych parametrów maszyny/usługi, aktualizacji, backupu wraz z jego odtwarzaniem, obsługi zgłoszonych problemów/incydentów.

Administracja i zarządzanie serwerami Linux

 • Przedmiotem usługi jest przejęcie pełnej odpowiedzialności administracyjnej nad systemem z rodziny Linux oraz bazami danych MySQL i PostgreSQL. Obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie ciągłości działania systemu i wsparcie w jego rozwoju.
 • Usługa rozliczana jest na jeden z dwóch sposobów:
  • W zależności od ilości systemów operacyjnych (OSE),
  • Na podstawie pakietu godzin administracyjnych (minimum 40 godzin).

Administracja i zarządzanie serwerami Windows

 • Przedmiotem usługi jest przejęcie pełnej odpowiedzialności administracyjnej nad systemem z rodziny Microsoft Windows. Obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie ciągłości działania systemu i wsparcie w jego rozwoju.
 • Usługa rozliczana jest na jeden z dwóch sposobów:
  • W zależności od ilości systemów operacyjnych (OSE),
  • Na podstawie pakietu godzin administracyjnych (minimum 40 godzin).

Administracja i zarządzanie serwerami Unix

 • Przedmiotem usługi jest przejęcie pełnej odpowiedzialności administracyjnej nad systemami z rodziny Unix nie będącymi dystrybucjami Linux, np. AIX, Solaris. Obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie ciągłości działania systemu i wsparcie w jego rozwoju.
 • Usługa rozliczana jest na podstawie pakietu godzin administracyjnych.

cPANEL

 • Przedmiotem usługi jest dzierżawa licencji na oprogramowanie cPanel.
 •  Obejmuje licencję na oprogramowanie cPanel i wsparcie producenta oprogramowania.

Microsoft

 • Przedmiotem usługi jest dzierżawa oprogramowania Microsoft w programie SPLA zgodnie z zasadami licencjonowania Microsoft zawartymi w dokumentach Microsoft SPUR.
 • Obejmuje:
  • Wsparcie w doborze odpowiednich licencji,
  • Licencje na dzierżawione oprogramowanie,
  • Prawo do aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania tej samej klasy w trakcie trwania umowy,
  • Prawo do ‘downgrade’ oprogramowania aż do najstarszej wspieranej przez Microsoft wersji oprogramowania tej samej klasy.

Red Hat Enterprise Linux

 • Przedmiotem usługi jest dzierżawa oprogramowania Red Hat Enterprise Linux w programie w programie CCSP zgodnie z zasadami licencjonowania RHEL.
 • Co obejmuje:
  • Wsparcie w doborze odpowiednich licencji,
  • Licencje na dzierżawione oprogramowanie,
  • Prawo do aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania tej samej klasy w trakcie trwania umowy,
  • Prawo do ‘downgrade’ oprogramowania aż do najstarszej wspieranej przez Microsoft wersji oprogramowania tej samej klasy.

Skontaktuj się z nami