Monitoring systemów i usług IT

Pełna kontrola nad firmowym środowiskiem IT, by sprawnie i szybko usuwać awarie. Wybierz całodobowy monitoring IT w Beyond.pl.

Umów konsultację

Czym jest usługa monitoringu infrastruktury IT?

Firmowe środowiska IT są strukturami coraz bardziej złożonymi i rozproszonymi. Im bardziej rozbudowana infrastruktura IT, tym ryzyko pojawienia się awarii znacząco wzrasta. Można wręcz założyć, że wystąpienie awarii to kwestia czasu. W takiej sytuacji konieczne jest obserwowanie firmowego środowiska IT w trybie ciągłym, aby incydenty były szybko wykrywane. Wczesne reagowanie na odchylenia stanowi najskuteczniejszą metodę zapewnienia ciągłości biznesowej i uniknięcia kosztowych przerw w dostępie do zasobów firmy.

Monitoring systemów i usług IT to usługa monitoringu firmowej infrastruktury IT realizowana w trybie 24/7 przez dedykowany zespół specjalistów Beyond.pl.

Usługi Managed Services w Beyond.pl (kliknij aby powiększyć)

 

 

 

 

Monitoringiem może być objęte całe środowisko IT firmy lub jej część. W przypadku odnotowania awarii nasi specjaliści, w zależności od wybranego wariantu usługi, informują o incydencie klienta lub sklasyfikują, zarejestrują i przekażą informację do klienta w ustalonej formie.

Usługa monitoringu infrastruktury IT może być łączona z zaawansowanymi usługami zarządzania (sieci, systemu operacyjnego czy bazy danych), w ramach których zapewniamy diagnozowanie i rozwiązywania incydentów.

 

Monitoring infrastruktury IT – poznaj korzyści z uruchomienia usługi

Poprawa stabilności firmowego środowiska IT

Dostępność środowiska IT zostaje poprawiona, dzięki szybkiej, gwarantowanej SLA reakcją zespołu Beyond.pl. Sprawne wykrycie awarii minimalizuje ryzyko długotrwałej utraty ciągłości biznesowej i potencjalnych strat, zarówno finansowych, jak i wizerunkowych.

Pełna kontrola w trybie 24/7

Monitoring firmowego środowiska IT jest niezależny od trybu pracy, urlopów czy dostępności kompetencji w wewnętrznych zespołach IT. Outsourcing usługi pozwala na obserwację infrastruktury IT w trybie ciągłym przez 365 dni w roku.

Natychmiastowa i adekwatna reakcja na awarie

W przypadku wystąpienia awarii, zespół Beyond.pl identyfikuje i przyporządkowuje zdarzenie do strategicznych i odpowiedzialnych za dany obszar osób, angażując tylko najpotrzebniejsze zasoby.

Elastyczny zakres usługi

Wybór zakresu monitorowanej infrastruktury IT należy do klienta – od urządzeń prostych (edge router, simple switch, basic service, basic website), średnio-złożonych (router, switch, webserver, virtual server, storage), po środowiska złożone (central hub, core switch czy system Linux/Windows).

Skalowalność i przewidywalność kosztowa

Cena usługi i jej zakres jest ustalona w kontrakcie, podobnie jak warunki SLA i kary umowne. To gwarantuje przewidywalność i przejrzystość kosztów w firmowym budżecie IT.

Usługa wariantowa

Oferujemy monitoring z powiadomieniami (na zdefiniowane przez Klienta adresy e-mail) lub opcję szerszą - powiadomienia z obsługą alertów (wsparcie w zakresie m.in. filtrowania i priorytetyzacji zdarzeń, przygotowania zgłoszeń incydentów oraz telefonicznego informowania o zdarzeniach).

Minimalizacja kosztów wewnętrznych

Koszty pracodawcy związane z nieobecnościami, urlopami, rekrutacją i szkoleniami zespołu monitoringu są ponoszone przez Beyond.pl.

Local support | Beyond.pl

Odciążenie wewnętrznych zespołów administracji IT

Przekazanie monitoringu sytemu i usług IT do Beyond.pl pozwala na przesunięcie wewnętrznych zespół IT do realizacji projektów o strategicznym charakterze.

Zakres monitoringu systemów i usług IT

  • Zdalny monitoring środowiska IT na różnych warstwach, takich jak: system operacyjny, baza danych, sieć czy infrastruktura techniczna;
  • Obsługa w trybie 24×7 świadczona przez wyspecjalizowany zespół Beyond.pl;
  • System monitoringu wraz z konfiguracją i utrzymaniem (współdzielony lub stand-alone);
  • Comiesięczny raport incydentów, wydajności i dostępności usługi oraz przekazanych zdarzeń;
  • Opcjonalnie dostęp do panelu z wizualizacją działania monitoringu;

Dlaczego wybrać monitoring infrastruktury IT w Beyond.pl?

Profesjonalny zespół specjalistów

Kompetencje zespołów Beyond.pl świadczących usługi z portfolio Managed Services są potwierdzone licznymi statusami partnerskimi i certyfikatami.

Doświadczenie w projektach Managed Services

Od ponad 15 lat świadczymy Klientom usługi monitoringu infrastruktury IT, wspierając ich w zarządzaniu środowiskami IT we wszystkich krytycznych warstwach: sprzętu, wirtualizacji, systemów i sieci. Mamy doświadczenie w obsłudze organizacji z różnorodnych branż.

Dostęp do profesjonalnych usług komplementarnych

W każdym momencie trwania współpracy można zwiększyć zakres usług z obszaru Managed Services, m.in. o backup (w tym BaaS), czy Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Dodatkowo, oferujemy kompleksowe usługi z zakresu utrzymania infrastruktury IT – kolokację we własnych, certyfikowanych centrach danych, chmurę (prywatną, publiczną, suwerenną, multi-cloud) oraz usługi hybrydowe łączące wymienione modele.

ograniczenie śladu węglowego

Współpraca ze zrównoważonym dostawcą usług IT

Beyond.pl to dostawcą usług IT, który podejmuje aktywne działania na rzecz zrównoważonego modelu działalności. Centra danych Beyond.pl to pierwsze w Polsce i regionie obiekty zasilane w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną czyli konsumują mniej energii niż ośrodki konkurencyjne (PUE 1.2 dla Data Center 2). Beyond.pl aktywnie kontrybuje do realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Najwyżej jakości technologie i narzędzia

Beyond.pl od lat współpracuje z branżowymi liderami, takimi jak Intel, HPE, Dell Technologies, Microsoft, VMware, Veeam, Megaport, Cisco, Fortigate, Juniper. Świadczymy usługi wykorzystując rozwiązania sprawdzonych i najlepszych w swojej klasie dostawców.

Usługi, które mogą Cię zainteresować

Managed Network

Nowoczesne usługi monitoringu i zarządzania siecią świadczone przez ekspertów Beyond.pl w trybie 24/7.

Poznaj usługę
Administracja IT

Administracja IT

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia ekspertów Beyond.pl w zakresie utrzymania środowisk IT.

Poznaj usługę
Disaster recovery center | Beyond.pl

Usługi backup w Beyond.pl

Uruchom usługi gwarantujące ciągłość działania organizacji i zabezpieczające przed utratą kluczowych dla biznesu danych.

Poznaj usługę
VMware cloud | Beyond.pl

Chmura dla biznesu

Chmura publiczna, prywatna, suwerenna, multi-cloud i scenariusze hybrydowe. Kompleksowa oferta od jednego partnera.

Poznaj usługę

Skontaktuj się z nami