Laboratorium

Innowacyjność wyznacza poziom konkurencyjności firm

Outsourcing portal poprosił Łukasza Polaka, wiceprezesa Beyond.pl o komentarz w sprawie zmieniających się trendów w sposobie konkurowania firm produkcyjnych.

Prawie trzy czwarte przedstawicieli firm produkcyjnych zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przeznaczyć co najmniej 4 proc. rocznych przychodów firmy na badania i rozwój oraz pracę nad innowacjami. To wzrost aż o 15 % w porównaniu z ostatnimi dwoma latami.

„Tendencję tą należy odczytywać jako wynik konsekwentnego wdrażania  przez firmy produkcyjne strategii konkurencyjności, której wyznacznikiem jest teraz innowacyjność przedsiębiorstwa, oraz większej dostępności grantów dofinansujących prace badawczo-rozwojowe. Przykładowo w ramach krajowego programu Inteligentny Rozwój, w których największe szanse mają projekty z obszary B+R, do 2020 roku przedsiębiorcy zostaną zasileni 8,61 mld euro” – mówi Łukasz Polak, wiceprezes Beyond.pl.

Przeczytaj cały artykuł w Outsourcing Portal