Oświadczenie Beyond.pl w sprawie COVID-19

26.10.2020
Aktualizacja zasad dostępu do kolokacji w związku z pandemią COVID-19

W związku z II falą pandemii COVID-19 Beyond.pl aktualizuje zasady dostępu do Data Center dla klientów korzystających z usług kolokacji. W aktualnej sytuacji nadrzędnym celem Beyond.pl jest zachowanie ciągłości działania wszystkich usług i zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno naszym, jak i Państwa pracownikom.

Aktualnie na terenie obiektów Data Center Beyond.pl obowiązuje istotne ograniczenie ruchu osobowego – zarówno dla pracowników administracyjnych spółki, jak i przedstawicieli klientów i partnerów. Dopuszczane są jedynie wizyty związane z pracami o znaczeniu krytycznym i za wcześniejszą awizacją.

Do Państwa dyspozycji są nasze zespoły wsparcia technicznego Smart Hands. Z uwagi na zwiększoną ilość pracy po stronie naszych służb technicznych, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zleceń do niezbędnych. Jeżeli Państwa firma nie ma wykupionej usługi, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z zespołu Sprzedaży, aby ustalić dalsze kroki. W przypadkach krytycznych wsparcie ah hoc będzie świadczone nieodpłatnie.

Jednocześnie informujemy, że osoby przebywające na terenie obiektów biurowych i technicznych Beyond.pl są zobowiązane do restrykcyjnego przestrzegania zasad, które zostały określone w dokumencie „Instrukcje postępowania dla odwiedzających Data Center podczas epidemii SARS-CoV-2”. Dokument jest udostępniony odwiedzającym przed wizytacją obiektu. 

Liczymy na Państwa pełne zrozumienie i współpracę. Stale monitorujemy sytuację, wprowadzamy rekomendacje władz i proaktywnie reagujemy na wydarzenia, aby utrzymać jakość świadczonych usług. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt pod adresem help.desk@beyond.pl.

 

12.03.2020
Beyond.pl monitoruje i aktywnie reaguje na zmieniające się warunki spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19

Aby chronić bezpieczeństwo członków naszego zespołu, klientów, partnerów i społeczności, wprowadziliśmy następujące zasady:

  • Podróże naszych pracowników do krajów objętych ograniczeniami CDC są zabronione.
  • Podróże naszych pracowników ograniczone są tylko do tych niezbędnych.
  • Poinstruowaliśmy pracowników, aby pracowali z domu, jeśli pozwala na to pełniona funkcja, potrzeby klienta, bezpieczeństwo i dostępność wszystkich niezbędnych systemów i narzędzi; oraz wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności dla tych, których obowiązki wymagają przebywania w biurze lub w miejscu pracy.
  • Wizyty klientów, partnerów i dostawców w naszych obiektach ograniczone zostały wyłącznie do wizyt o znaczeniu krytycznym.
  • Wdrożyliśmy wzmocnione protokoły higieny biurowej oraz przekazaliśmy wytyczne CDC dotyczące higieny osobistej.
  • Spotkania biznesowe odbywają się głównie online.
  • Rekrutacje i onboarding nowych pracowników odbywają się online.

Oba nasze centra danych działają jak zwykle, a zapewnienie najwyższego standardu obsługi klienta pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Utworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ds. ciągłości działania i gotowości na wypadek pandemii, który spotyka się codziennie, aby cały czas monitorować, doskonalić i aktualizować nasze plany gotowości w obliczu zmiany sytuacji.

Nadal będziemy monitorować sytuację i odpowiednio dostosowywać nasze zasady.

Jeśli jesteś klientem lub partnerem i masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych wskazówek, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim opiekunem handlowym.

Dziękujemy za zrozumienie i aktywne wsparcie, w czasie gdy kontynuujemy pracę nad tą niespotykaną sytuacją i staramy się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.