Spotkanie DWK w siedzibie Beyond.pl

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis in Poznań) to organizacja łącząca inwestorów z obu państw. We wtorek 27 czerwca zrzeszone przedsiębiorstwa odwiedziły centrum danych Beyond.pl.

Data Center 2 oraz trasę edukacyjną zobaczyli m.in. przedstawiciele takich firm i instytucji jak Schattdecor Sp. z o. o., Martin Bauer Polska Sp. z o.o., Wielkopolski Klub Kapitału czy Instytut Logistyki i Magazynowania. Oficjalne wystąpienie Beyond.pl dotyczyło możliwości chmury obliczeniowej prezentowanej z wykorzystaniem case studies z takimi klientami jak Castorama czy Yanosik.pl.

Jesteśmy unikatowym ośrodkiem przetwarzania danych w Polsce, a nasza lokalizacja w naturalny sposób łączy nas biznesowo z Niemcami – komentuje Tomasz Sobol, Dyrektor Marketingu Beyond.pl. – Nowa przestrzeń konferencyjna w Data Center 2 ma służyć nie tylko naszym pracownikom i partnerom, ale także skupiać lokalny biznes, który w usługach data center może znaleźć możliwości własnego rozwoju oraz optymalizację kosztów związanych z infrastrukturą IT – dodaje.