Kolokacja w Data Center czy własna serwerownia? Co wybrać?

Niskie koszty wdrożenia inwestycji czy nieograniczony dostęp do firmowej infrastruktury IT? Powierzenie danych podmiotowi zewnętrznemu czy samodzielne dbanie o ich bezpieczeństwo? Kolokacja w Data Center czy własna serwerownia? Co warto wiedzieć o obu rozwiązaniach, aby podjąć rozsądną decyzję?

Co to jest kolokacja serwerów?

Usługa kolokacji serwerów polega na udostępnieniu dedykowanej przestrzeni w Data Center firmom, które dysponują własnymi zasobami urządzeń IT. W zewnętrznej serwerowni można wynająć zarówno powierzchnię pod własne szafy rack, jak i miejsce w przestrzeni U, korzystając z infrastruktury usługodawcy.

Kolokowanie serwerów to jedna z gałęzi outsourcingu IT. Na skorzystanie z takiego rozwiązania najczęściej decydują się przedsiębiorstwa, które poczyniły dotychczas inwestycje na rzecz sprzętu teleinformatycznego, ale nie posiadają własnej serwerowni. Parametry firmowego Data Center mogły również z czasem okazać się niewystarczające do dalszego funkcjonowania.

Profesjonalne centrum kolokacyjne jest projektowane z myślą o konkretnym zastosowaniu, więc jego specyfika gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług. Infrastruktura zapewnia bezpieczeństwo (fizyczne, energetyczne i środowiskowe) wszystkim urządzeniom, co z kolei przekłada się na odpowiednią ochronę danych. Kolokacja serwera lub kilku szaf stanowi jednocześnie gwarancję ciągłości działania systemu. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie zasilania oraz neutralność telekomunikacyjna potwierdzają niezawodność tego rozwiązania, również w przypadku awarii.

Zalety i wady własnej serwerowni

Każde przedsiębiorstwo gromadzi dane, które trzeba skrupulatnie kategoryzować i przechowywać. Aby było to możliwe, należy korzystać ze wsparcia oferowanego przez zaawansowane systemy komputerowe. W pewnym momencie firmy stają jednak przed istotnym dylematem: outsourcing usług IT czy własna serwerownia?

Kadry zarządzające często decydują się na niezależną infrastrukturę serwerową w obawie o wyciek poufnych danych lub ich bezpieczeństwo w rękach zewnętrznego podmiotu. Przedsiębiorstwa dysponują wtedy przestrzenią według własnych potrzeb, mając fizyczną kontrolę nad całym zintegrowanym środowiskiem. Samodzielnie wybierają konkretne poziomy zabezpieczeń bądź preferowane sposoby autoryzacji. Firmowa serwerownia sprawdza się, jeśli ma kto jej regularnie doglądać, wymagania związane z wewnętrznymi procedurami są specyficzne, a koszty poświęcone na jej stworzenie, utrzymanie oraz konserwację nie stanowią dużej części budżetu.

Koszt własnej serwerowni najczęściej jest jednak stosunkowo dużym wydatkiem. Jeden pokój zwykle nie wystarcza, co wymusza wynajęcie lub zbudowanie większego lokalu. Aby system funkcjonował poprawnie, należy zadbać o odpowiednie warunki. Układy scalone generują bowiem ciepło, które trzeba zneutralizować, korzystając z wentylacji oraz klimatyzacji. Na ostateczną cenę serwerowni wpływają również koszty związane z jej obsługą. Szkolenie pracowników lub zatrudnienie zespołu specjalistów, bieżące naprawy, utrzymanie ciągłości pracy czy wysokiego poziomu zabezpieczeń to nie koniec długiej listy wydatków. Decyzja o rozbudowie infrastruktury często ma związek z okresową hossą. Gdy później nadchodzą nieco cięższe czasy, firma pozostaje z szeregiem całkowicie niepotrzebnych kosztów.

Zalety centrum kolokacyjnego

Alternatywą dla własnej serwerowni są usługi centrum kolokacyjnego. W większości przypadków outsourcing IT stanowi wygodniejsze, bardziej oszczędne i rozsądne rozwiązanie. Nie należy wówczas obawiać się o bezpieczeństwo danych. Data Center uwzględnia infrastrukturę spełniającą wyśrubowane normy, co zapewnia optymalną ochronę na każdej płaszczyźnie. Managerowie tego rodzaju obiektów doskonale zdają sobie sprawę ze współczesnych niebezpieczeństw i wiedzą, jak im skutecznie zapobiegać.

Zapasowe centrum danych Beyond.pl powoduje, że warto zdecydować się na częściowy outsourcing IT również wtedy, gdy dysponuje się firmową serwerownią. Jest bowiem miejscem gromadzenia dodatkowych kopii danych, gdzie są one całkowicie bezpieczne i niezależne od własnego Data Center.

Za finalną cenę kolokacji odpowiada jedynie koszt zakupu własnego sprzętu oraz wysokość comiesięcznych opłat na rzecz usługodawcy. Skorzystanie z niej pozwala zatem uniknąć inwestycji wdrożeniowych, a także szeregu innych kosztów, gwarantując pewną przewidywalność. W przypadku własnej serwerowni ciężko oszacować wymagany w skali roku budżet. Co więcej, usługa kolokacji oferuje swoistą elastyczność w zarządzaniu zasobami bez obaw o nierentowność inwestycji. Wyspecjalizowane Data Center gwarantują ciągłość działania systemu, zabezpieczając środowisko przed awariami zasilania czy łączności.

Najczęstsze modele rozliczeń i oszczędności

Kolokacja szafy lub serwera wymaga wnoszenia regularnych opłat. Najczęściej spotyka się model, w którym płaci się zarówno za miejsce w centrum kolokacyjnym, jak i zużycie energii. Może być ono rozliczane w formie ryczałtu bez dodatkowych opłat lub na podstawie wskazań liczników oraz PUE (Power Usage Effectiveness). Jest to współczynnik przedstawiający proporcję energii zużytej do zasilenia całego obiektu do energii spożytkowanej na rzecz sprzętu IT. Na finalną wysokość abonamentu za kolokowanie wpływa również:

  • rozmiar wynajmowanej przestrzeni (U, boks, szafa, klatka),
  • maksymalny poziom mocy obliczeniowej,
  • przepustowość i rodzaj łącza (limitowane, nielimitowane),
  • liczba adresów IP, złącz zasilających i portów na switchu.

Własna serwerownia czy wsparcie centrum kolokacyjnego? Oba rozwiązania z pewnością znajdą swoich entuzjastów, gdyż żadnego nie da się jednoznacznie określić, jako dobre lub złe. Wybór konkretnej opcji powinien być podyktowany zapotrzebowaniem, a także dostępnymi zasobami przedsiębiorstwa. Zaistniałe okoliczności i określenie rzeczywistych potrzeb pomogą w podjęciu najlepszej decyzji.