Dlaczego testowanie planu Disaster Recovery jest tak ważne?

Prawie 80% nieplanowanych przestojów w działalności firm jest spowodowane awariami IT i przerwami w dostawie prądu. Oczywiście można zainwestować w najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, awaryjne systemy zasilania i systemy chłodzenia. Jeśli jednak w pewnym momencie sprzęt IT ulegnie awarii, stracisz dostęp do danych i krytycznych systemów Twojej firmy.

Poza tym należy pamiętać, że wykorzystywane w organizacjach oprogramowanie nie jest statyczne. Aplikacje, systemy czy bazy danych są stale aktualizowane. Dodawane są też nowe wartości, parametry i dane, które obciążają wykorzystane zasoby. Z tego względu przedsiębiorstwa powinny regularnie testować plan odzyskiwania danych po awarii.

Testy odtwarzania po awarii obejmują symulację awarii infrastruktury informatycznej lub innego rodzaju zakłóceń w działalności w celu oceny posiadanego planu odzyskiwania po awarii. Głównym celem testowania na wypadek awarii jest sprawdzenie czy organizacja jest w stanie przywrócić swoją operacyjność w zaplanowanym czasie. Te informacje pomogą Ci zmienić plan i naprawić wszelkie słabe ogniwa zanim dojdzie do rzeczywistych zakłóceń.

Właściwa strategia Disaster Recovery powinna umożliwiać organizacjom wykonywanie nieprzerwanych, dokładnych i obszernych testów środowisk oraz zapewniać firmom szczegółowe raporty. Jednocześnie realizowane testy nie powinny wpływać na bieżącą operacyjność firm. Wykonywanie testów jest fundamentalnym elementem każdego planu Disaster Recovery.

Testowanie w ramach Disaster Recovery  – dlaczego należy je wykonywać?

Wykonywanie testów po wystąpieniu awarii pozwala na prewencyjne zabezpieczenie organizacji przed ponownym incydentem tego typu. Dzięki testom tego typu przedsiębiorstwo może zweryfikować przyczynę awarii oraz zwalidować Business Continuity Plan.
Testy wykonywane w ramach Disaster Recovery można podzielić na pięć obszarów działań. Są to: testy papierowe, testy instruktażowe, symulacje, testy równoległe oraz testy odłączania.

 • Testy papierowe sprowadzają się wyłącznie do zapoznania się z planem naprawczym. 
 • Testy instruktażowe idą o krok dalej i mają na celu omówienie planu oraz identyfikację problemów i wskazywanie zmian niezbędnych do wdrożenia. 
 • Symulowanie awarii umożliwia zwalidowanie poprawności planu DR.  
 • Testy równoległe polegają na testowaniu działania systemów odzyskiwania i weryfikowaniu, czy są one w stanie zapewnić firmie ciągłość biznesową.  
 • Testy odłączania polegają na odłączeniu głównych systemów i przekierowaniu procesów na systemy odzyskiwania. 

Kalendarz testów DR powinien uwzględniać wykonywanie testów nie rzadziej niż co kwartał. Dzięki temu organizacja zapewni sobie odpowiednią responsywność na zmiany w infrastrukturze IT oraz oprogramowaniu, a także idące za nimi nowe i nieprzewidziane zagrożenia dla ciągłości biznesu.

Częstotliwość wykonywania testów powinna determinować branża, skala działalności oraz poziom ryzyka ponoszonego przez organizację w przypadku wystąpienia awarii.

Lista kontrolna – jak testować Disaster Recovery Plan?

W jaki sposób testować Disaster Recovery Plan? Poniżej przedstawiamy listę kontrolną, dzięki której można sprawnie zaplanować oraz przeprowadzić testy.

1. Zdefiniuj cele odzyskiwania danych po awarii IT

W ramach definiowania celów określ:

 • Krytyczne systemy i kolejność, w jakiej powinny być odzyskiwane.
 •  Kiedy odzyskać poszczególne pliki, a kiedy odzyskać pełny system.
 • Czy odzyskiwanie z punktu przywracania ma większy sens niż odzyskiwanie z kopii zapasowych.
 • Jak długi przestój może wytrzymać Twoja firma?
 • Ramy czasowe, w jakich należy szybko odzyskać dane i systemy.

2. Wyznacz metodę odzyskiwania

Właściwy sposób odzyskiwania danych i systemów informatycznych zależy od uprzednio zdefiniowanych celów. Wśród kluczowych metod odzyskiwania wymienia się:

 • Odzyskiwanie pojedynczych plików.
 • Pełne odzyskiwanie systemu.
 • Odzyskiwanie maszyn wirtualnych.
 • Odzyskiwanie w chmurze.

3. Przetestuj Disaster Recovery Plan

Regularne testy planu odzyskiwania po awarii zminimalizują straty i ograniczają ryzyka. Pozwolą ocenić, ile faktycznie czasu zajęłoby przywrócenie działania krytycznych systemów IT. Pod koniec każdego testu powinno się wykonać podsumowanie, które określi, jak Twoje zespoły radziły sobie z testem. Udokumentuj wszystkie wyniki i wprowadź niezbędne usprawnienia.

4. Zidentyfikuj problem i zmierz jego wpływ

Żadne dwie katastrofy nie są takie same. Po wystąpieniu awarii należy poświecić czas, aby zweryfikować i zidentyfikować przyczynę wystąpienia katastrofy oraz oszacować jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zaktualizuj wszystkie dokumenty zawierające procedury odzyskiwania danych po awarii, która miała miejsce.

Chcesz wiedzieć więcej na temat modeli Disaster Recovery (DR)?

Pobierz nasz darmowy e-book: Disaster Recovery, czyli jak nie stracić danych. Poznaj skuteczne rozwiązania i usługi wykorzystywane w ramach Disaster Recovery Plan przez liczne organizacje.

Pobierz publikację i jeszcze dziś zrób pierwszy krok ku skutecznemu zabezpieczeniu swojego przedsiębiorstwa – kliknij tutaj.