Pobierz raport Computerworld - Beyond.pl

W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura

Raport Beyond.pl, HPE i Computerworld

Najnowszy raport o modelach i trendach w przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych w polskich firmach.

Wybór właściwego modelu przetwarzania i przechowywania danych ma wpływ na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa, jego konkurencyjności oraz innowacyjności na rynku. W czasach nieustannej cyfryzacji, której towarzyszy globalna niepewność polityczna, pandemiczna i gospodarcza decyzje w tym obszarze mają wpływ na bezpieczeństwo i sukces biznesu. Jak z tym tematem radzą sobie polskie firmy?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Computerworld, Beyond.pl i HPE ” W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura”.

Raport został opracowany na podstawie odpowiedzi ponad 100 osób reprezentujących departamenty IT w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkcyjnych i wydobycia, a także z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń, FMCG, handlu i dystrybucji oraz szerokorozumianego sektora użyteczności publicznej (energia, gaz, woda, ciepło i oczyszczanie), ochrony zdrowia i farmacji oraz innych sektorów i branż.

Pobierz raport i sprawdź jak strategia utrzymania infrastruktury IT Twojej firmy wygląda na tle rynku.

Pobierz raport

Z raportu dowiesz się m.in.

wyzwania

  • Z jakimi wyzwaniami w obszarze utrzymania infrastruktury IT mierzą się obecnie organizacje?

  • Który model przetwarzania i przechowywania danych dominuje wśród polskich przedsiębiorstw?

  • Co motywuje firmy do wyboru konkretnego modelu przechowywania danych?

  • Jak wygląda stan zabezpieczenia technicznego wewnętrznych serwerowni?

ikona technologie

  • Jakie technologie i usługi są w obszarze zainteresowań organizacji?

priorytety dla firmy | ikona

  • Jakie priorytety stoją przed firmami w nadchodzącym roku?

Dla kogo jest raport?

case study zatrudnienie

Dla CTO, CIO
i innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie obszarami przetwarzania i przechowywania danych, by porównać własne modele utrzymania z wykorzystywanymi przez inne organizacje.

case study zatrudnienie

Dla CEO i COO,
aby poznać najnowsze trendy dotyczące strategii utrzymania infrastruktury IT na rynku.

case study zatrudnienie

Dla CSO,
by zapoznać się z najaktualniejszymi danymi rynkowymi i wyzwaniami przedsiębiorstw, co pozwoli przygotować ofertę zgodną ze strategią i zapotrzebowaniem rynku.

W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura

Pobierz raport
Jak wygląda raport Computerworld pobierz

Koordynacja badaniaopracowanie

Partnerzy badania

partnerzy raportu