Certyfikacja EN 50600 Klasa 4

Najwyższy poziom bezpieczeństwa centrum danych według standardów Unii Europejskiej

EN 50600 Klasa 4

EN 50600 jest oficjalną normą obowiązującą w krajach Unii Europejskiej, która określa standard działalności centrum danych w obszarze infrastruktury energetycznej, chłodniczej, telekomunikacyjnej i zabezpieczeń technicznych (w tym procedur i systemów kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania, systemów CCTV, procedur i systemów przeciwpożarowych).

Norma EN 50600 uwzględnia wszystkie obszary związane z budową, funkcjonowaniem oraz eksploatacją centrów danych. Została opracowana przez CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Uznaje się, że EN 50600 jest europejskim odpowiednikiem amerykańskiego standardu ANSI/TIA-942.

Pobierz certyfikat
en 50600

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki to jedna z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (wraz z CEN i ETSI). Jest oficjalnie uznany przez Unię Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) jako odpowiedzialne za rozwój i definiowanie norm na poziomie europejskim. Odpowiada za wypracowanie standardów dla normy EN 50600.

cenelec

Od 2023 Data Center 2 Beyond.pl posiada certyfikację EN 50600 w 3 obszarach, a każda z nich została przyznana na najwyższym poziomie:

 • ciągłość usług (Availability) – klasa 4 (najwyższa) w zakresie nadmiarowości (2N) m.in. systemu zasilania, chłodzenia i telekomunikacji,
 • bezpieczeństwo fizyczne (Protection) – klasa 4 (najwyższa) w zakresie m.in. zabezpieczeń, architektury i lokalizacji data center,
 • efektywność energetyczna (Energy Efficiency) klasa 3 (najwyższa) w zakresie pochodzenia energii (100% OZE), pomiarów zużycia energii elektrycznej, rodzaju oraz rozmieszczenia czujników wilgotności oraz zrównoważonej gospodarki i oszczędności zasobów, w tym energii i wody.

Norma EN 50600 jako formalnie obowiązujący standard w UE jest wykorzystywana przez instytucje państwowe krajów unijnych jako narzędzie do oceny bezpieczeństwa i jakości centrum danych. Jest również przywoływana w wielu wytycznych legislacyjnych, które określają kwestie utrzymywania i przetwarzania danych przez instytucje publiczne oraz branże regulowane.

W Polsce Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje wybór dostawcy usług data center spełniającego wymagania normy EN 50600 minimum klasy 3, co oznacza, że Data Center 2 Beyond.pl w pełni spełnia standardy m.in. lokalnego rynku finansowego, ubezpieczeniowego, spółek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych.

Obszary certyfikacji EN 50600 w Beyond.pl Data Center 2

 • lokalizacja
 • konstrukcja
 • topologia
 • wymiary i obciążenia obiektu
 • podział centrum danych na strefy
 • wpływ na środowisko
 • dostępność mediów
 • alternatywne drogi dojazdowe
 • gwarancja dostaw energii
 • system zasilania awaryjnego
 • topologia okablowania i rozdzielni średniego i niskiego napięcia
 • nadmiarowość systemu zasilania (2N)
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe urządzeń elektrycznych
 • gwarancja zasilania urządzeń chłodu
 • zapewnienie warunków środowiskowych w komorach IT oraz innych pomieszczeniach IT
 • topologia rur systemu chłodzenia
 • nadmiarowość systemu chłodzenia (2N)
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe urządzeń chłodzących
 • gwarancja zasilania urządzeń telekomunikacyjnych
 • ilość i rozmieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
 • nadmiarowość systemu łączności (2N)
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych
 • system bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • wytrzymałość ogniowa pomieszczeń
  • detekcja
  • system alarmowania
  • urządzenia gaśnicze
  • procedury reagowania
  • procedury ewakuacji
 • system bezpieczeństwa fizycznego
  • zasady wejścia na teren obiektu
  • zasady obsługi ruchu osobowego i pojazdów
  • technologia uwierzytelniania (karty, sposób dwuskładnikowego uwierzytelniania 2FA)
  • zasady i technologia kontroli osób i bagażu
  • system kontroli dostępu
  • monitorowane parametry w systemie kontroli dostępu
  • system CCTV oraz rozmieszczenie kamer i czasy archiwizacji nagrań
  • system sygnalizacji włamania
  • stosowanie zasady nadawania uprawnień w zgodzie z zakresem obowiązków (least privilege)

Zobacz centrum danych z normą EN 50600 klasa 4

Skontaktuj się z nami