Globalna korporacja finansowa korzysta z kolokacji w kampusie Beyond.pl

Klient Beyond.pl to jedna z największych firm z sektora finansowego o globalnym zasięgu działalności. Na stałe gości w kluczowych rankingach magazynu Forbes m.in. „The Most Valuable Brands in the World 2020”, “Global 2000: The World’s Best Employers 2019”, “The World’s Most Innovative Companies 2018”.

W 2017 roku spółka podjęła decyzję o konsolidacji infrastruktury IT swoich europejskich oddziałów. Do tej pory przedsiębiorstwo kolokowało serwery w kilku, rozproszonych lokalizacjach na terenie Europy Centralnej i Zachodniej. Celem biznesowym nowego projektu było podniesienie i uspójnienie standardu bezpieczeństwa przechowywanych danych, zwiększenie dostępności oraz obniżenie kosztów utrzymania dzięki centralizacji w jednym, zewnętrznym obiekcie data center. Wybrany obiekt miał pełnić funkcje produkcyjne, analogicznie do centrum danych w jednej z europejskich stolic, w której znajduje się regionalna centrala firmy. Rozważano wybór różnych lokalizacji – zarówno w Europie Zachodniej, jak i Centralnej. Ostatecznie do współpracy w obszarze kolokacji wybrano obiekt w Polsce – w kampusie Data Center Beyond.pl w Poznaniu.

Projekt wyboru nowego dostawcy w obszarze usług kolokacji był prowadzony przez amerykańską centralę we współpracy z europejskim oddziałem. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności klient bardzo dużą wagę przywiązywał do zagwarantowania przez dostawcę odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów zarządzania infrastrukturą. Przed podjęciem współpracy przez blisko 2 miesiące bardzo drobiazgowo weryfikowano możliwości i poziom bezpieczeństwa w Beyond.pl, zarówno fizycznego, jak i infrastrukturalnego. Atutem Beyond.pl jest jedyny w Unii Europejskiej międzynarodowy certyfikat Rated 4 dla obiektu Data Center 2 wg standardów American National Standards Institute. Rated 4 to najwyższy poziom certyfikacji gwarantujący odporność na awarie w Data Center 2. Klienci Beyond.pl otrzymują deklarowany poziom dostępności nawet do poziomu 99,9999%, gdzie potencjalny brak dostępności usługi jest ograniczony do maksymalnie 31 sekund w skali roku. W kontekście branży finansowej to krytyczny element, ponieważ niedostępność usługi powyżej 1 godziny w skali roku może oznaczać wielomilionowe straty oraz utratę wiarygodności i reputacji.

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kilka wizyt referencyjnych, w których brały udział zarówno osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo fizyczne, jak i zarządzanie data center z poziomu centrali korporacji. Nasze centrum danych odwiedził też Wiceprezes klienta. Odpowiadaliśmy na wiele pytań dotyczących zabezpieczeń i scenariuszy działań w sytuacjach zagrożenia. Dotyczyły one np. symulacji wybuchu samochodu pułapki lub…częstotliwości wymiany trutki na szczury – Wojciech Stefaniak, Data Center Infrastructure Expert, Beyond.pl.

Kolejną analizowaną kwestią podczas wyboru nowego partnera było bezpieczeństwo energetyczne. Kampus Data Center Beyond.pl posiadając redundantne przyłącza energetyczne, redundantne systemy zasilania i będąc jednym z najbardziej efektywnych energetycznie obiektów w Polsce spełnił wyśrubowane normy klienta.  Należy pamiętać, że w przypadku usług kolokacyjnych w Polsce cena energii elektrycznej stanowi często niemal 60% kosztu usługi, a w Europie Zachodniej może sięgnąć  80% ceny kolokacji. Wybór energooszczędnego obiektu Data Center pozwala zatem istotnie zmniejszyć jeden z najbardziej kosztogennych elementów usługi, a tym samym znacznie obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) usługi w zewnętrznym Data Center. Co ważne, Beyond.pl Data Center 2 to jeden z najbardziej energooszczędnych obiektów przetwarzania danych w Polsce, które przy optymalnym wykorzystaniu osiąga PUE na poziomie 1.2. Możliwość optymalizacji kosztu energii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa (Rated 4), było jednym z koronnych argumentów za nawiązaniem współpracy 

Na korzyść Beyond.pl przemawiała również neutralność telekomunikacyjnaPełna dowolność w wyborze preferowanego partnera telekomunikacyjnego oraz funkcjonujące połączenie z siecią EPIX Internet Exchange pozwalają uniknąć sytuacji vendor lock-in. Dodatkowo, serwerownia zlokalizowana w Poznaniu zapewnia szybkie połączenie z Europą Zachodnią, gdzie latency do Berlina wynosi jedynie 4 milisekundy, a do Frankfurtu 10 milisekund. Dla klienta międzynarodowego był to kolejny atut.   

Branża finansowa jest jednym z najbardziej wymagających sektorów w obszarze bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Partnerzy muszą potwierdzać jakość w tym obszarze, przechodząc audyty i certyfikacje. Tak było również w przypadku Beyond.pl. Oba poznańskie Data Center spółki posiadają certyfikację PCI DSS, która potwierdza fizyczne, środowiskowe i infrastrukturalne bezpieczeństwo niezbędne do ochrony danych wrażliwych posiadaczy kart. Spełnienie wymogów PCI DSS oznacza, że przetwarzane dane przechowywane są z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów dla obszaru bezpieczeństwa fizycznego i ciągłości działania. Beyond.pl finalizuje także zgodność z wymogami standardu SOC2. W grudniu 2019 r. spółka uzyskała niezależny raport SOC2 Type1 potwierdzający istnienie poprawnie zaprojektowanych wewnętrznych procedur dla obszaru bezpieczeństwa informacji, obejmujących bezpieczeństwo fizyczne, dostępność, integralność, poufność, prywatność danych organizacji i klientów. W grudniu 2020 r. niezależny audytor sprawdzi czy zabezpieczenia, których wdrożenie zweryfikował w ramach raportu Typefunkcjonują na co dzień. Efektem audytu będzie raport SOC2 Type2. 

Usługa kolokacji została uruchomiona pod koniec stycznia 2018 roku. Po starcie współpracy klient niemal natychmiast zgłosił zapotrzebowanie na zwiększenie swojej infrastruktury o kolejne 100%. Beyond.pl w niedługim czasie od zgłoszenia zapotrzebowania przygotował nową przestrzeń kolokacyjną zgodnie z wymogami i standardami klienta.

Działaliśmy bardzo skrupulatnie i według bardzo precyzyjnie określonych standardów korporacyjnych. Były one do tego stopnia jasno określone, że uwzględniono w dokumentach nie tylko rozmiar szaf rack, ale nawet średnicę śrubek – Wojciech Stefaniak, Data Center Infrastructure Expert, Beyond.pl.

Po raz pierwszy w swojej historii korporacja zleciła większość prac związanych z migracją sprzętu operatorowi Data Center. Projekt przeniesienia rozwiązań IT klienta do kampusu w Poznaniu trwał tylko 3 miesiące. Beyond.pl kompleksowo obsłużył fizyczną migrację nowego sprzętu IT z zewnętrznej lokalizacji do Poznania. Beyond.pl odpowiadał m.in. za transport serwerów w warunkach zimowych, ich zabezpieczenie podczas przewozu, ubezpieczenie aż po instalację.

Nowy sprzęt trafił bezpośrednio do Beyond.pl bez konieczności magazynowania go przez Klienta. Rozpakowywaliśmy go, sprawdzaliśmy, podłączaliśmy, a następnie utylizowaliśmy opakowania. Zapewniliśmy pełną obsługę projektu pełniąc rolę „one stop partner”  – Wojciech Stefaniak, Data Center Infrastructure Expert, Beyond.pl.

Dodatkowo klient przekazał zespołowi Smart Hands Beyond.pl całość zadań operacyjnych w ramach zmigrowanej infrastruktury. Aktualnie, w standardzie usługi kolokacyjnej, klient otoczony jest kompleksową opieką zespołu Smart Hands w trybie 24/7/365 w języku polskim oraz angielskim. W ramach wsparcia przeprowadzane są wszelkie niezbędne prace związane z infrastrukturą, aby całość funkcjonowała wydajnie i bez usterek, między innymi: serwis łącz, deinstalacja i instalacja urządzeń, instalowanie konfiguracji klienta, konserwacja pomieszczeń. Co więcej, klient ma stały dostęp do wyników wydajności i efektywności swojej infrastruktury. Poziom wybranych usług SLA (Service Level Agreement) jest określony w kontrakcie do poziomu 99,9999%.

Na przestrzeni dwóch lat współpracy klient systematycznie zwiększał zapotrzebowanie na usługę kolokacji w kampusie Data Center Beyond.pl w Poznaniu. Aż 3-krotnie zwiększono zakres kontraktu w stosunku do pierwotnie zakładanego. Zdolność Beyond.pl do dostarczenia mocy i powierzchni pod potrzeby rozwojowe oraz szybki czas uzbrojenia serwerowni jest dla przedstawiciela sektora finansowego kolejnym argumentem za kontynuacją współpracy.

Wysoka jakość usług kolokacji

 • usługa dostosowana do potrzeb i wysokich standardów międzynarodowej korporacji oraz branży finansowej
 • indywidualna komora serwerowa
 • szybka dostępność powierzchni serwerowej pod przyszły rozwój
 • gotowość do obsługi rozwiązań high density (25kW/rack)
 • pełen wgląd do wyników wydajności infrastruktury
 • przejęcie odpowiedzialności za obsługę logistyczną fizycznej migracji infrastruktury
 • krótki czas onboardingu infrastruktury do Data Center – 3 miesiące
 • kompleksowa obsługa Smart Hands 24/7/365 całości zmigrowanej infrastruktury
 • optymalna cena w stosunku do oferowanej jakości (PUE do 1.2 oraz niższa cena energii w Polsce)

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

 • najwyższy standard bezpieczeństwa gwarantowany przez jedyną w Unii Europejskiej certyfikację Rated 4 ANSI 4/TIA 942, co w praktyce oznacza ograniczenie niedostępności usługi do maksymalnie 31 sekund w ciągu roku
 • najwyższy poziom uptime – do 99,9999%
 • certyfikaty istotne z punktu widzenia rynku finansowego: PCI DSS, SOC2 Type1, wkrótce SOC2 Type2
 • neutralność komunikacyjna – możliwość podłączenia dowolnego łącza operatora zgodnie z preferencjami klienta

 

Lokalizacja

 • low latency do wszystkich kluczowych rynków regionu Europy Zachodniej – m.in. 4ms do Warszawy i Berlina, 10ms do Frankfurtu, 16ms do Amsterdamu,
 • Data Center położone w strategicznym punkcie Europy – szlak Wschód – Zachód, Północ – Południe, dokładnie 300 km od Warszawy i Berlina

 „Klientowi zapewniliśmy pełną obsługę projektu. Począwszy od transportu i instalacji sprzętu a skończywszy na pełnym wsparciu infrastruktury. W obszarze usług kolokacyjnych jesteśmy kompleksowym dostawcą, który potrafi zmigrować infrastrukturę IT najbardziej wymagających klientów do kampusu w Poznaniu.”

Wojciech Stefaniak
Data Center Infrastructure Expert, Beyond.pl

Stefaniak | Beyond.pl

Pobierz Case Study

Wykorzystane usługi i rozwiązania

kolokacja | Beyond.pl

Kolokacja

Najwyższy standard bezpieczeństwa dla Twojej infrastruktury. Wybierz Data Center zapewniające kolokację na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej

Administracja IT

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia naszych ekspertów w zakresie utrzymania środowiska IT.

Dowiedz się więcej