Managed Azure Cloud Services

Wsparcie w migracji do chmury i utrzymanie środowiska IT. Skorzystaj ze wsparcia ekspertów Azure.

Skontaktuj się z nami

Kompleksowe zarządzanie środowiskiem Azure i Azure Stack

Chcesz korzystać z chmury obliczeniowej Microsoft Azure lub Azure Stack? Nie masz jednak własnego zespołu specjalistów IT, aby bezpiecznie przeprowadzić migrację i w pełni zarządzać infrastrukturą IT? Pozostaw to nam.

Jako Srebrny Partner Microsoft w Beyond.pl posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania usług Azure i Azure Stack. W ramach usługi Managed Azure Cloud Services nasz zespół doświadczonych architektów i administratorów oceni możliwości przeniesienia Twoich aplikacji do chmury, skutecznie zaplanuje i przeprowadzi migrację oraz zapewni kompleksowe utrzymanie środowiska Azure.

Zakres wsparcia

 • Ocena
  i planowanie
  Analiza obecnego środowiska IT, ocena możliwości przeniesienia aplikacji do chmury oraz przygotowanie planu migracji.
 • Migracja
  i wdrożenie
  Przeniesienie aplikacji chmury Microsoft Azure lub Azure Stack. Zaprojektowanie i wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.
 • Utrzymanie
  środowiska
  Wsparcie w zakresie zarządzania serwerami, aktualizacji oprogramowania, konfiguracji i zasad bezpieczeństwa oraz monitorowania statusu systemu.
 • Backup i Disaster
  Recovery
  Zabezpieczenie danych i tworzenie ich kopii zapasowych. Dostępność aplikacji dzięki rozwiązaniom odtwarzania po awarii opartym na wykorzystaniu chmury.
 • Automatyzacja / DevOps
  Obniżenie kosztów świadczonej usługi oraz zapewnienie wysokiego poziomu jej dostępności (SLA) dzięki automatyzacji i orkiestracji procesów IT.
 • Monitoring
  Zaawansowany monitoring i zarządzanie infrastrukturą. Alarmowanie o incydentach i rozwiązywanie ich w ramach umowy SLA.
 • Optymalizacja
  kosztów
  Wsparcie w zakresie zarządzania wydatkami w chmurze. Audyt środowiska i wskazanie obszarów generujących koszty.
 • Wsparcie 24/7
  Kompleksowe wsparcie dla Twojego środowiska chmurowego. Dostęp do Service Desk, administratorów i architektów IT z Beyond.pl oraz pomoc ekspertów Microsoftu.

Ocena i planowanie

1

Ocena obecnej infrastruktury

Analiza obecnego środowiska IT: infrastruktura, obciążenia i aplikacje. Ocena aplikacji i obciążeń związanych z gotowością wykorzystania chmury obliczeniowej. Jakie aplikacje i dane mogą i nie mogą być łatwo przeniesione do środowiska chmurowego oraz analiza preferencji jakie modele dostarczania mogą być zastosowane (chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa). Ocena regulacji prawnych dotyczących wykorzystania chmury obliczeniowej.

2

Plan architektury

W oparciu o wcześniejszą analizę tworzymy mapy infrastruktury uwzględniając zależności i wydajności aplikacji. Działanie to ma na celu zaprojektowanie infrastruktury IT w chmurze z uwzględnieniem wszystkich procesów biznesowych i zależności poprawnego działania aplikacja w połączeniu z innymi aplikacjami i systemami.

3

Wizualizacja infrastruktury

Na podstawie zebranych danych z oceny i mapowania infrastruktury tworzymy wizualizację infrastruktury (grupy aplikacji) w oparciu o wzajemne połączenia i zależności. Wizualizacja przedstawia trzy kategorie: integracja procesów (funkcje udostępniania), integracja danych (udostępnianie danych) i integracja prezentacji (udostępnianie interfejsu użytkownika).

4

Action plan i estymacja kosztów

Określenie dla grupy aplikacji gotowości i kosztów migracji. Ustalenie wielkości zasobów początkowych niezbędnych do uruchomienia aplikacji. Wskazanie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa lub prywatności oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania. Oszacowanie całkowitego kosztu posiadania aplikacji lokalnych w porównaniu z chmurą. Obliczenie wskaźnika ROI migracji z lokalnych zasobów do chmury obliczeniowej.

Proces migracji do chmury

 • Przygotowanie nowej platformy i architektury pod aplikacje
 • Przeniesienie aplikacji do chmury Microsoft Azure lub Azure Stack
 • Likwidacja / archiwizacja starego środowiska
 • Uruchomienie zaproponowanego rozwiązania
 • Dev-testy, PoCs i wydajność aplikacji
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań
 • Wdrożenie automatyzacji procesów

Utrzymanie środowiska

Możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie zarządzania serwerami, aktualizacji oprogramowania, ustawiania konfiguracji i zasad bezpieczeństwa oraz monitorowania statusu systemu. Zapewniamy pełen raport prowadzonych prac i działań:

 

 • Aktualizacja systemów operacyjnych oraz łatanie luk systemowych i sprzętowych
 • Zarządzania poświadczeniami
 • Konfiguracja zasobów i zarządzanie politykami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie dostępami
 • Analiza i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie subskrypcjami

Backup i Disaster Recovery

Usługa Backup i Disaster Recovery daje gwarancję, że nawet w przypadku awarii lub ataku malware Twoje dane nie znikną i będziesz mógł przywrócić działanie systemu. W ramach usługi zapewniamy:

 

 • Snapshotting
 • Wykonanie i zarządzanie backupem
 • Dokładne opracowanie procedury planu awaryjnego
 • Testy odtwarzania po awarii
 • Przełączanie awaryjne i przywracanie kopii zapasowych

Automatyzacja / DevOps

Automatyzacja procesów IT jest ekstremalnie ważnym element każdej sprawnie działającej infrastruktury. Pozwala znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów świadczonej usługi oraz zapewnia wysoki poziom jej dostępności (SLA). W ramach usługi zapewniamy:

 

 • Tworzenie i wdrażanie szablonów ARM
 • Procesy ciągłego dostarczania (CD) dla infrastruktury i aplikacji

Monitoring

Z usługą monitoringu nie tylko zyskujesz pewność poprawnego działania zasobów IT oraz kontroli wydatków, ale również masz dostęp do dodatkowych raportów, otrzymujesz informację i alerty zanim nastąpi jakakolwiek mierzalna utrata osiągów. W ramach usługi zapewniamy:

 

 • Zaawansowany monitoring infrastruktury (podstawowy + firewall / DNS / loadbalancer itp.)
 • Alarmowanie o incydentach i rozwiązywanie ich w ramach SLA
 • Monitoring bazy danych
 • Monitoring wydajności aplikacji
 • Analiza logów i alarmowanie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa

Optymalizacja kosztów

Otrzymujesz nasze wsparcie w zakresie zarządzania wydatkami w chmurze. Doradzamy jak optymalnie zarządzać zasobami i ograniczać zbędne koszty. W ramach usługi zapewniamy:

 

 • Analizę zużycia zasobów i kosztów
 • Prognozowanie wydatków i zużycia zasobów
 • Audyt środowiska i wskazanie obszarów generujących koszty
 • Planowanie wydajności i optymalizacja zasobów

Wsparcie 24/7

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Twojego chmurowego środowiska, w tym:

 

 • Wsparcie techniczne specjalistów z Beyond.pl oraz pomoc ekspertów Microsoftu
 • Obsługa zgłoszeń zgodnie z przyjętym SLA
 • Monitorowanie stanu systemu
 • Obsługa IT i zarządzanie incydentami
 • Niestandardowe panele sterowania / portale klientów

  Skontaktuj się z nami!

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 11. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.