"Computerworld": Centra danych na fali

W aktualnym numerze magazynu „Computerworld” głównym tematem są trendy na polskim rynku centrów danych. Redakcja przekonuje, że wartość i dojrzałość krajowych data centers stale wzrastają. Klienci natomiast modernizują swoje zaplecze IT oraz coraz chętniej budują środowiska hybrydowe oparte o clouda prywatnego i publicznego we współpracy z zewnętrznym dostawcą.

– Oczekiwania klientów stale rosną, szczególnie w kontekście wdrożenia w firmie cloud computingu lub migracji od innego dostawcy. Objawia się to nie tylko w wielu audytach i wizytach kontrolnych, które odbywają się w Data Center 2 Beyond.pl, ale także w skrupulatności klientów przy porównywaniu ofert – mówi w wywiadzie dla redakcji Michał Grzybkowski, prezes Beyond.pl.

– W kontekście chmury obliczeniowej na pewno dużo większą rolę niż w przypadku kolokacji odgrywa otwartość operatora centrum danych na realne potrzeby klientów. Konfiguracji infrastruktury cloudowej może być mnóstwo, dlatego tak ważne jest, aby jeszcze bardziej wsłuchiwać się w oczekiwania klientów i być ich zaufanym doradcą na każdym etapie rozmów biznesowych – dodaje.

Materiał redakcyjny w wydaniu drukowanym został także opatrzony komentarzem eksperckim Karola Gomułkiewicza, który w Beyond.pl pełni funkcję Technical Team Lead oraz kieruje Zespołem Wirtualizacji: – W przyszłości globalni gracze cloudowi będą rozszerzać swoją siatkę partnerów, aby wspólnie z lokalnym data center świadczyć usługi. Długookresowym celem międzynarodowego biznesu nie będzie zatem posiadanie globalnej infrastruktury, ale zbudowanie infrastruktury lokalnej za pośrednictwem partnerów – przekonuje specjalista.

Tekst redaktora Piotra Pietruszyńskiego dostępny w lutowym numerze „Computerworld” oraz na computerworld.pl.