e24cloud.com w ITReseller: Programy partnerskie w usługach chmurowych

Dla resellerów lub firm wdrożeniowych wprowadzenie usług chmurowych jest świetnym sposobem na rozszerzenie portfolio usług.  ITReseller zapytał ekspertów z e24cloud.com (marka należącą do Beyond.pl) o możliwości współpracy w ramach programu e24cloud Reseller. 

Pierwszą rzeczą jaką przyszły reseller powinien zrobić, to zastanowić się nad formą współpracy z dostawcą. Pierwsza możliwość to model partnerski. Sprzedaje się usługi, jakie oferuje dostawca. Po stronie resellera leży sprzedaż, wymiarowanie, podłączenie, organizacja szkoleń, bieżące wsparcie i zarządzanie. Ta forma jest zalecana tym, którzy chcą oferować dodatkowe usługi  własne, które mogą także oferować pod własną marką. Inną możliwością jest model rekomendacji. Partner poleca swojemu dostawcy klienta i w zamian otrzymuje część przychodów z transakcji z nim zrealizowanej. Ten model mogą wybrać firmy specjalistyczne, posiadające kompetencje w ograniczonej liczbie segmentów IT.

Wybranie odpowiedniej formy współpracy to pierwszy krok, do osiągnięcia swoich celów. – W programie partnerskim o sukcesie w największym stopniu decydują umiejętności sprzedażowe resellera. Kwestia dostępności i ciągłości działania usługi leży natomiast po stronie wsparcia technicznego dostawcy rozwiązania cloudowego. Udzielamy oczywiście wsparcia, ale to jednak po stronie partnerów leży stworzenie skutecznej strategii sprzedaży usług chmurowych: czy pod marką dostawcy, czy też pod marką własną. Patrząc na prognozy wzrostu wykorzystania z chmury przez przedsiębiorstwa, można zakładać, że na rynku znajdzie się jeszcze sporo dla tych, którzy będą potrafili skutecznie zaprezentować tego typu rozwiązania – uważa Bartosz Misiaszek, product manager e24cloud.com.

Cały artykuł oraz nowy numer ITReseller można przeczytać tutaj

Jeżeli jesteś zainteresowany programem e24cloud Reseller,  skontaktuj się z Zespołem e24cloud