Recertyfikacja normy ISO 27001 dla usług kolokacji i chmury obliczeniowej w Beyond.pl

We wrześniu 2020 r. spółka Beyond.pl zakończyła z sukcesem proces recertyfikacji normy ISO/IEC 27001. Dokument odnosi się do kluczowego zakresu działalności firmy, czyli świadczenia usług kolokacji i cloud computingu w postaci chmury prywatnej i publicznej.

Audytem zostały objęte wszystkie obiekty operatora: hyper-edge Data Center 1 w centrum Poznania i obiekt typu core, Data Center 2, na terenie aktualnie rozbudowywanego kampusu. Tegoroczny audyt przeprowadziła i wydała międzynarodowa jednostka certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH.

Beyond.pl prowadzi działalność zgodną z normą 27001 formalnie od 2017 r., kiedy spółka pozytywnie zakończyła pierwszy proces audytowy. Norma ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym i rozpoznawalnym standardem w zakresie bezpieczeństwa informacji. Standard wskazuje wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji. Obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Jego celem jest weryfikacja i wzmocnienie zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe i technologie. Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Planning), które umożliwiają sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe, a nawet nieprzewidywalne katastrofy. Dla klientów korzystających z usług data center w obszarze przetwarzania danych to gwarancja, że dane są wykorzystywane tylko w celu, w którym zostały powierzone oraz wskazuje, że operator wypełnia obowiązek przetwarzania danych zgodnie z prawem.

Certyfikat ISO/IEC 27001 dla Beyond.pl
Pobierz Certyfikat