Startuje kampania „Bezpieczeństwo zaczyna się u podstaw”

Aby zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych, w tym informacji poufnych o klientach i pracownikach, należy zadbać o nie na wielu poziomach. To główne przesłanie kampanii edukacyjnej tworzonej przez Beyond.pl we współpracy z partnerami: Grey Wizard, Veeam, Transparent Data oraz Insytut Ochrony Danych Osobowych.

Idea polega na prezentacji bezpieczeństwa IT w formie spójnego systemu, gdzie brak dbałości o którykolwiek z elementów może przyczynić się do utraty danych.

Podstawą jest przechowywanie zasobów IT z wykorzystaniem stabilnej infrastruktury. Kolejno należy pamiętać o wykonywaniu kopii zapasowych i zabezpieczeniu przed cyberatakami. Trzeba też dbać o ochronę danych osobowych gromadzonych przez oprogramowanie, aż finalnie o bezpieczeństwo samych narzędzi, np. aplikacji mobilnych. Kampania dowodzi również, że w centrum każdego systemu informatycznego jest po prostu człowiek, który także powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak istotna dla poprawnego funkcjonowania naszych aplikacji w telefonach czy ulubionych stron internetowych jest miejsce przetwarzania tych danych – mówi Tomasz Sobol, Dyrektor Marketingu Beyond.pl. – Tą kampanią chcemy uświadomić użytkowników, że nieprzerwany dostęp do danych oraz ich bezpieczeństwo zaczynają się u podstaw, czyli w infrastrukturze rozumianej jako odpowiedniej jakości sprzęt i standard obiektu, gdzie lokowane są zasoby IT – dodaje.

Edukacyjne materiały, w tym wideo i teksty eksperckie znajdują się na dedykowanym landing page security.beyond.pl.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji „Bezpieczeństwo zaczyna się u podstaw” jest dostawca usług data center i cloud computingu Beyond.pl, a partnerami Veeam, Grey Wizard, Transparent Data oraz Instytut Ochrony Danych Osobowych.