W Poznaniu nauka i biznes działają razem. Beyond.pl i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny rozpoczynają współpracę

Beyond.pl i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 17 stycznia 2023 roku. podpisały umowę o współpracy. Celem zawartego porozumienia jest wspólne wspieranie innowacyjnych projektów technologicznych, które mają potencjał zwiększenia konkurencyjności Polski na technologicznej mapie Europy.

Przedmiotem współpracy Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego i Beyond.pl jest bliska kooperacja w ramach przedsięwzięć naukowo-komercyjnych, z naciskiem na wsparcie projektów wykorzystujących innowacje technologie, m.in. sztuczną inteligencję (AI), machine learning, blockchain, sieci 5G czy Internet Rzeczy (IoT).

Połączenie naszych zasobów z silnymi kompetencjami naukowymi i inżynieryjnymi Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego to dowód, że nauka i biznes mogą współpracować na rzecz innowacji budowanych w zrównoważony sposób. Do zawiązanej współpracy wnosimy unikalną w skali Europy infrastrukturę bezpiecznych data center, usługi chmurowe w każdym dostępnym modelu, multi-dyscyplinarne kompetencje technologiczne własne i partnerów, a także rozbudowane usługi connectivity pozwalające na udostępnianie hostowanych u nas technologii R&D w całej Centralnej Europie. Wierzę, że poprzez kooperację tego formatu stworzymy warunki do budowy i rozwijania technologii przyszłości przyjaznych dla środowiska, utrzymamy w kraju zdolnych ludzi oraz przyciągniemy atrakcyjnych inwestorów – mówi Wojciech Stramski, CEO w Beyond.pl.

Konsekwencją partnerstwa będzie zapewnianie polskiej sferze badawczo-rozwojowej dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych, które zaowocują zwiększeniem konkurencyjności regionu i kraju na arenie międzynarodowej.

Integracja środowisk gospodarczych to klucz do podniesienia poziomu komercjalizacji prac B+R w naszym regionie i kraju. Dzięki porozumieniu z Beyond.pl przedsiębiorcy współpracujący z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym i całą siecią Łukasiewicz zyskają dostęp do najnowszych technologii utrzymywania i przetwarzania danych w unikalnych w skali Europy data centers, co w przypadku tworzenia innowacyjnych produktów ma fundamentalne znaczenie dla ich rozwoju i komercjalizacji  – dodaje Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

 

Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz Wojciech Stramski, Prezes Zarządu Beyond.pl.

Porozumienie zostało zawarte przez dwa podmioty o wielkopolskich korzeniach, które jednocześnie są liderami w swoich sektorach. Beyond.pl to dostawca bezpiecznych i zrównoważonych usług data center i chmury. Na terenie Poznania spółka posiada dwa połączone prywatnym ringiem centra danych, z czego obiekt Data Center 2 jest uznany za najbezpieczniejsze centrum danych w Polsce i jedno z najbezpieczniejszych w Unii Europejskiej, co potwierdza certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Na tle kraju i Europy działalność firmy wyróżnia się również bardzo świadomym podejściem do zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystaniu w 100% zielonej energii do zasilania swoich data centers oraz ich wysokiej efektywności energetycznej (Power Usage Effectivness  na poziomie 1.2), co przekłada się na znacząco mniejszą konsumpcję energii w porównaniu z innymi serwerowniami funkcjonującymi w Polsce czy Europie. Z kolei Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest drugim największym instytutem należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce. Obecnie w skład Instytutu wchodzi sześć centrów badawczych, które skupiają się na obszarach związanych z logistyką i nowoczesnymi technologiami, transformacją cyfrową, pojazdami szynowymi, obróbką plastyczną oraz technologiami rolniczymi, spożywczymi i drewna. Każde z centrów realizuje prace w ramach poszczególnych interdyscyplinarnych grup badawczych, które odpowiadają na potrzeby rynkowe.

***

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty – Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

Połączenie pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększa potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwala skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R.

Łukasiewicz — PIT poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. w pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.

 

Pobierz informację prasową: