Wozy strażackie przy ulicy Dziadoszańskiej 10

W związku z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Data Center 2 oraz wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w dniach 6,7,8 oraz 12 grudnia 2016r. przy obiekcie Data Center 2 pojawią się wozy Straży Pożarnej.

Obecność zastępów straży pożarnej to zaplanowane działanie mające na celu zapoznanie się służb bezpieczeństwa z obiektem centrum danych i umożliwienia sprawnego reagowania w przypadku pojawienia się incydentów.

Zdjęcie (źródło: Strazacki.pl)