Beyond.pl jedynym polskim członkiem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji

Unia Europejska przyspiesza zieloną transformację. Beyond.pl jedynym polskim członkiem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji.

Unia Europejska walczy o obniżenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej Starego Kontynentu. 19 marca 2021 roku podczas Digital Day 2021, konferencji organizowanej przez Komisję Europejską, poinformowano o uruchomieniu trzech inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój w Europie. Jedną z nich jest Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji (EGDC). Firmą reprezentującą polski sektor prywatny jest Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud computing oraz operator najbezpieczniejszego centrum danych w Europie Centralnej.

European Green Digital Coalition (EGDC) to inicjatywa Rady UE, której głównym celem jest wspieranie idei zielonego ładu w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Członkowie-założyciele EGDC reprezentujący firmy z sektora ICT zobowiązują się do znacznego zmniejszenia swojego śladu węglowego do 2030 r. oraz stania się neutralnym dla klimatu do 2040 r. Dla sygnatariuszy deklaracji oznacza to minimalizowanie negatywnego wpływu digitalizacji UE na środowisko i  bliską współpracę z Komisją Europejską przy tworzeniu zaleceń dotyczących wdrażania ekologicznych rozwiązań cyfrowych oraz znormalizowanych i porównywalnych metod oceny ich wpływu na środowisko. Wspólnie wypracowane zasady będą wykorzystane podczas dystrybucji środków unijnych, aby wpierać przede wszystkim projekty i inicjatywy charakteryzujące się jak najniższym śladem węglowym. Deklarację formalizującą koalicję pod auspicjami UE podpisało 26 firm, w tym m.in. Microsoft, SAP SE, IBM, Schneider Electric czy Accenture.

Beyond.pl pomoże w tworzeniu standardów

Jedynym polskim członkiem założycielem Koalicji jest Beyond.pl, dostawca usług data center i chmury obliczeniowej.  Jak zauważa Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, postępująca cyfryzacja, przenoszenie biznesu, edukacji czy rozrywki do świata online, zwiększy istotnie zapotrzebowanie na centra danych nowej generacji, które zapewniają jak najniższe zużycie energii elektrycznej pod utrzymanie infrastruktury IT.

Zielone centrum danych posiadające wskaźnik efektywności energetycznej (PUE) na poziomie 1.2 jest przyjaźniejsze środowisku do tego, w którym efektywność energetyczna wynosi 1.4-1.6 i więcej. W porównaniu do innych obiektów tego typu konsumujemy znacznie mniej zielonej energii elektrycznej, którą w efekcie końcowym można zagospodarować w inny sposób. Czysta energia to wciąż dobro ograniczone. Na własnym przykładzie widzimy, że zasilanie centrum danych wyłącznie z odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie adiabatycznego systemu chłodzenia serwerów istotnie wpływa na wyższą efektywność energetyczną naszego obiektu. Przystępując do Koalicji chcemy wzmocnić naszą proekologiczną politykę i dzielić się wiedzą z innymi organizacjami. Mamy praktyczne kompetencje i doświadczenie w wykorzystywaniu zielonych rozwiązań, które mogą pomóc w tworzeniu rozwiązań wspierających nasz wspólny strategiczny cel, którym jest neutralność klimatyczna Europy – tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Zielone inicjatywy UE

Uczestnictwo polskiego przedstawiciela branży data center w europejskiej koalicji jest efektem wcześniejszego przystąpienia Beyond.pl do Paktu na Rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (Neutral Data Center Pact). Zarówno Pakt, jak i EGDC mają za zadanie stworzyć nowe standardy w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i przybliżyć Europę do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Unia Europejska ma regularnie weryfikować efekty inicjatywy oraz Paktu na Rzecz Neutralności Klimatycznej. Pierwsze wyniki działań mają zostać zaprezentowane w 2022 roku. Do Koalicji mogą dobrowolnie dołączać kolejne organizacje.

Inicjatywa EGDC została ogłoszona równolegle z upublicznieniem deklaracji „Zielona i Cyfrowa Transformacja Unii Europejskiej” przez Komisję Europejską i 26 państw członkowskich, w tym Polskę. Również państwa członkowskie UE przyjęły zobowiązanie prowadzenia działań wspierających ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych. Unia Europejska ma zamiar zmniejszyć emisję CO2 o 55% do roku 2030 roku i osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do roku 2050.

 

Informacja prasowa do pobrania: