Beyond.pl w Pulsie Biznesu

Polskie przedsiębiorstwa nadal korzystają z własnej infrastruktury serwerowej, szczególnie te duże i średnie. Mniejsze firmy je dzierżawią. Jednak zaczyna się to zmieniać i coraz częściej decydują się na trzymanie zasobów w chmurze obliczeniowej. Przedsiębiorcy dostrzegają zalety prywatnej chmury i to właśnie na nią najczęściej się decydują.

Dla firm, które dopiero zaczynają swoją działalność na rynku najważniejsza jest możliwość dalszego rozwoju zaplecza informatycznego. Chodzi tutaj przede wszystkim o skalowalność, czyli dostosowywanie mocy obliczeniowej chmury dostosowanej do bieżących potrzeb.

– Według prognoz IDC do końca 2017 roku dwie trzecie największych firm na świecie przejdzie cyfrową transformację. Ta zmiana nie ominie również polskiego rynku. Obecnie już w wielu sektorach z powodzeniem wykorzystuje się wiedzę i zasoby technologiczne zewnętrznych dostawców. Model biznesowy oparty na outsourcingu IT, tj.: przechowywaniu danych lub korzystaniu ze skalowanej mocy obliczeniowej, staje się czymś w Polsce zupełnie normalnym – mówi Tomasz Sobol, dyrektor marketingu Beyond.pl

Duże firmy coraz częściej decydują się na chmurę prywatną. Dzięki temu zapewniają sobie bezpieczeństwo na wysokim poziomie oraz korzystają z elastycznego modelu finansowania. Chmura to rozwiązanie dla startupów, mogą testować nowe rozwiązania, nie inwestując w nowe serwery, co jest szczególnie dobre dla startupów. To samo dotyczy agencji interaktywnych, często utrzymujących serwisy swoich klientów.

Upowszechnienie się prywatnej chmury obliczeniowej będzie wpływać na zmianę modelu wykorzystania infrastruktury sprzętowej firmy. Takie rozwiązanie zoptymalizuje wykorzystanie zasobów sprzętowych firmy, poprawi jej wydajność oraz wyeliminuje potrzebę inwestycji w nowy sprzęt. Według danych IDC, stosując strategię chmurową można dwukrotnie zwiększyć przychody.

Artykuł można przeczytać w Puls Biznesu.