Beyond.pl podpisuje umowę partnerską z Hewlett Packard Enterprise i uruchamia usługi chmurowe oparte na HPE GreenLake

Beyond.pl podpisuje umowę partnerską z Hewlett Packard Enterprise i uruchamia usługi chmurowe oparte na HPE GreenLake

Beyond.pl, dostawca usług kolokacji i chmury w Polsce i Europie, ogłasza uruchomienie usług chmurowych opartych na HPE GreenLake. Dzięki HPE GreenLake klienci korzystający z chmury w Beyond.pl zyskają elastyczny model rozliczeniowy bazujący na podejściu pay per use oraz dostęp on-demand do mocy obliczeniowej i pamięci masowej. Beyond.pl jest pierwszym dostawcą w regionie, który oferuje usługi chmury w oparciu o HPE GreenLake.

Beyond.pl wprowadzając możliwości HPE GreenLake do swojej oferty rozszerza zakres usług chmurowych i dostarcza klientom szereg zupełnie nowych korzyści, w tym skalowalność, dostępność na żądanie i model rozliczenia wyłącznie za realnie zużytą moc obliczeniową. W ramach strategicznej umowy o współpracy firma HPE zautoryzowała obiekty data center Beyond.pl do kolokowania HPE GreenLake dla klientów HPE, którzy chcą utrzymywać infrastrukturę IT poza własną siedzibą (off-premise).

Łącząc rozwiązanie IT as a service z możliwościami najbezpieczniejszego centrum danych w Europie Centralnej, klienci otrzymają to co najlepsze z obu światów: elastyczność usług chmurowych zasilanych przez HPE GreenLake oraz najwyższy standard bezpieczeństwa data center Beyond.pl, które jest potwierdzone certyfikacją ANSI/TIA-942 Rated 4 gwarantującą bezawaryjność obiektu i dostępności do jego usług. Jednocześnie to najbardziej wydajne centrum danych w Polsce zasilane wyłącznie zieloną energią, którego wskaźnik efektywności energetycznej PUE wynosi 1,2.

– W Beyond.pl chcemy zaadresować rosnące potrzeby naszych klientów na rozwiązania, które obsługują wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, a także są elastyczne, skalowalne i pozwalają przejrzyście zarządzać kosztami. Wierzymy, że umowa zawarta z HPE  umożliwiająca wykorzystanie HPE GreenLake w naszych obiektach kolokacyjnych dostarczy klientom wszystkie korzyści płynące z wykorzystania chmury hybrydowej i pozwoli im przyspieszyć innowacje oraz rozwój. Jesteśmy dumni, że możemy wzbogacić naszą ofertę wiodącym rozwiązaniem HPE i udostępnić je polskim oraz europejskim przedsiębiorstwom – powiedział Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Kluczowe korzyści dla klientów końcowy korzystających z usług chmurowych Beyond.pl zasilanych przez HPE Greenlake:

  • Eliminacja jednorazowych inwestycji we własną infrastrukturę i rozliczanie zapotrzebowania na usługę w modelu pay per use pozwala klientom uwolnić kapitał i zachować elastyczność finansową;
  • Przewidywalna i przejrzysta struktura kosztów;
  • Elastyczność skalowania w górę lub w dół w celu obsługi rzeczywistego zapotrzebowania na moc obliczeniową;
  • Szybki transfer danych między Europą Centralną a Zachodnią za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych Tier 1 oraz punktów wymiany ruchu internetowego zlokalizowanych w Beyond.pl;
  • Szeroki zakres managed services i usług wsparcia ze strony HPE oraz Beyond.pl;
  • Pełna kontrola nad aplikacjami i danymi przedsiębiorstwa bez konieczności zarządzania własną infrastrukturą;
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego i dostępności (99,995% przy maksymalnym czasie potencjalnego przestoju 26 minut rocznie) w centrum danych zgodnym ze standardami ANSI/TIA-942 Rated 4;
  • Niższy koszt chmury związany z poborem energii przez energooszczędną infrastrukturę skorelowaną z najniższym na rynku PUE na poziomie 1,2 zasilanym w 100% zieloną energią;

HPE GreenLake to solidny fundament pozwalający klientom na przyspieszanie cyfrowej transformacji poprzez rozwiązania elastycznej platformy jako usługi, która może działać w lokalnym centrum danych, na brzegu sieci lub w usługowym ośrodku kolokacyjnym. HPE GreenLake łączy prostotę i elastyczność chmury z ładem korporacyjnym, zgodnością z regulacjami i przejrzystością, które zapewnia hybrydowe IT. Oferta HPE GreenLake to cała gama usług cloud, które zwiększają innowacyjność, m.in. moc obliczeniowa w chmurze, zarządzanie kontenerami, ochrona danych, rozwiązania HPC, operacje związane z uczeniem maszynowym, sieci, SAP HANA, pamięć masowa, infrastruktura VDI i maszyny wirtualne.

– Jesteśmy dumni, że wiodący dostawca usług data center w Europie Centralnej wybrał HPE GreenLake do dostarczania usług chmurowych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. HPE jest mocno zaangażowane w uwalnianie pełnego potencjału środowiska chmury hybrydowej wszędzie tam, gdzie ma to największy sens – w siedzibie własnej firmy, w edge’u lub w zatwierdzonym przez HPE obiekcie kolokacyjnym. Dlatego HPE GreenLake zostało uruchomione w Data Center 2 Beyond.pl, jednym z najbardziej bezpiecznych i wydajnych centrów danych w Europie, dostarczając klientom końcowym rozwiązanie, którego potrzebują w modelu as a service – powiedział Marcin Szymanik, Service Provider Sales w Hewlett Packard Enterprise Polska.

Beyond.pl zauważa, że coraz więcej szybko rozwijających się firm poszukuje rozwiązań, które łączą w sobie możliwości zwinnej, skalowalnej i elastycznej kosztowo chmury z fizyczną infrastrukturą zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczną obsługę dużych obciążeń. Wiele przedsiębiorstw przekonuje się do zalet chmury publicznej, jednak większość wciąż obawia się przeniesienia kluczowych systemów do chmury publicznej z uwagi na indywidualne cechy danego środowiska IT, istotę przechowywanych danych, zagadnień bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami prawnymi oraz nieprzewidywalnością rozliczeń. Model hybrydowy łączący usługi chmurowe dostarczane w lokalizacjach off-premise jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji o takich wymaganiach.

                                                                      ***

O Hewlett Packard Enterprise: Hewlett Packard Enterprise to globalna firma oferująca usługi as a service – od brzegu sieci aż po chmurę, która pomaga organizacjom szybciej osiągać zamierzone efekty, odblokowując wartość płynącą ze wszystkich ich danych, wszędzie. Wieloletnia historia innowacji i śmiałych idei, które zmieniają na lepsze nasz sposób życia i pracy, umożliwia HPE oferowanie unikalnych, otwartych i inteligentnych rozwiązań technologicznych zapewniających spójne doświadczenie – we wszystkich chmurach, po najdalszy brzeg sieci. W ten sposób firma pomaga klientom w opracowywaniu nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania klienta i zwiększaniu wydajności operacyjnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hpe.com.

 

Informacja prasowa do pobrania: