Usługa analizy rynków docelowych dla usług Beyond.pl – unieważnione

W związku realizacją projektu „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Beyond.pl na wybranych rynkach europejskich” nr RPWP.01.04.01-30-0032/15, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi, polegającej na przeprowadzeniu analizy rynku międzynarodowego dla usług Beyond.pl.
Szczegóły w załącznikach poniżej: