ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Beyond.pl na wybranych rynkach europejskich” nr RPWP.01.04.01-30-0032/15 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączeniu:

Zapytanie-ofertowe-wraz-z-zalacznikami