Jak Beyond.pl odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie suwerenności danych w Polsce i Europie?

Beyond.pl, właściciel i operator jedynego centrum danych w Unii Europejskiej, które posiada najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony przez dwie niezależne jednostki – certyfikat ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz normę EN 50600 Klasa 4 dla wszystkich komór serwerowych, jest pierwszym w Polsce dostawcą usługi chmury suwerennej VMware oraz partnerem VMware Sovereign Cloud. 

Wojciech Stramski, Prezes Zarządu Beyond.pl, dostawcy usług centrum danych, chmury i Managed Services, podkreśla, że wymagania przedsiębiorstw w zakresie suwerenności danych rosną. W miarę jak chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej wszechobecna, zapewnienie, że dane nie tylko znajdują się w suwerennej jurysdykcji, ale także podlegają obowiązującym przepisom prawa, staje się coraz większym wyzwaniem dla zdecydowanej większości organizacji. Potwierdzają to również raporty. Według badania Cloud Pulse 2Q22 przeprowadzonego przez firmę konsultingową IDC, suwerenność danych i zgodność z lokalnymi przepisami mają zasadnicze znaczenie w kształtowaniu architektury IT dla prawie połowy z 1350 ankietowanych globalnych klientów chmury (48%). Rzeczywista kontrola nad danymi, ich gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i zarządzaniem staje się jednym z kluczowych tematów w dyskusjach na temat globalnego Internetu. 

Chmury suwerenne są niezwykle ważną odpowiedzią na regulacje, które wpływają nie tylko na miejsce przechowywania danych, ale także na sposób ich przetwarzania i zarządzania nimi oraz na to, kto ma do nich dostęp” – mówi Stramski. Kiedyś wszystko było proste. Firmy przechowywały dane na swoich serwerach we własnych obiektach. Miały poczucie całkowitej kontroli nad przetwarzanymi informacjami. W dzisiejszych środowiskach chmur publicznych lub modeli multicloud, dane są rozproszone. To sprawia, że suwerenność cyfrowa danych jest jeszcze ważniejsza”. 

Wojciech Stramski zauważa, że w rezultacie coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje suwerennych rozwiązań i usług w chmurze, które zapewniają bezpieczeństwo danych i są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dla ponad 500 polskich i międzynarodowych klientów Beyond.pl oznacza to zgodność ze wszystkimi przepisami w Polsce – na poziomie krajowym i lokalnym – oraz przepisy Unii Europejskiej, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). 

Organizacje w sektorach regulowanych poszukują bezpiecznych rozwiązań, które spełniają wszystkie obowiązujące warunki prawne. Są one świadome, że nieprzestrzeganie przepisów może skutkować znacznymi karami i zagrozić reputacji ich marek – dodaje. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi w chmurze, coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że potrzebują partnera, który zapewni, że ich potrzeby dotyczące suwerenności danych zostaną zaspokojone. 

Badania VMware pokazują, że dotyczy to większości organizacji. Globalne badanie Multi-Cloud Maturity Index przeprowadzone przez firmę Vanson Bourne wśród prawie 6000 dyrektorów ds. IT, dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji i dyrektorów ds. technicznych wykazało, że 95% z nich uważa suwerenność danych za wyzwanie. 

Prezes Beyond.pl zauważa, że na najbardziej podstawowym poziomie obawy te są powszechnie podzielane przez większość organizacji i Obejmują one bezpieczeństwo i prywatność danych, kontrolę nad danymi, zgodność z przepisami i regulacjami oraz dostępność i niezawodność danych. Rozwiązanie wymagań dot. suwerenności danych wymaga nie tylko sprawdzonej i solidnej architektury chmury suwerennej, ale także równie dobrej i sprawdzonej infrastruktury do jej dostarczania. 

Suwerenne usługi w chmurze wymagają bezkompromisowego bezpieczeństwa i niezawodności 

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu jako zaufany partner VMware wykorzystujący technologie VMware w pełnym pakiecie Managed Services – w tym Infrastructure-as-a-Service, Backup-as-a-Service i Disaster Recovery-as-a-Service – usługi chmury suwerennej Beyond.pl są oferowane w modelu chmury prywatnej. Aplikacje i systemy każdego klienta, zarządzane i utrzymywane w dedykowanym środowisku, są w pełni odseparowane od danych i sieci innych organizacji. 

Wszystkie usługi sovereign cloud są oferowane za pośrednictwem każdego z centrów danych Beyond.pl, strategicznie zlokalizowanych w Poznaniu między Berlinem a Warszawą i połączonych redundantnym, dedykowanym i bezpiecznym prywatnym pierścieniem światłowodowym o długości 11 km w jednym kierunku i 10 km w drugim, co gwarantuje wysoką dostępność usługi (High-Availability). Każde centrum danych jest również podłączone do korytarza transmisyjnego o wysokiej przepustowości łączącego Frankfurt, Poznań i Warszawę, a także do największego w Europie punktu wymiany ruchu internetowego we Frankfurcie (DE-CIX). Co ważne, infrastruktura lokalna klienta może być podłączona bezpośrednio do centrów danych Beyond.pl – aby stworzyć optymalne środowiska hybrydowe zgodne z lokalnymi i europejskimi przepisami. 

Data Center 2 Beyond.pl jest jedynym centrum danych w UE, które osiągnęło najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony przez dwa organy – certyfikat ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz normę EN 50600 Klasa 4 dla wszystkich komór serwerowych. Klienci mogą wybrać umowę o gwarantowanym poziomie usług (SLA), która gwarantuje dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek”. Co więcej, Data Center 2 ma 100% dostępności usług od momentu uruchomienia obiektu w 2016 roku. Oba centra danych (Data Center 1 i Data Center 2) są również zasilane energią pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł, co jest pierwszym takim przypadkiem w Polsce, a Data Center 2 jest jednym z najbardziej energooszczędnych obiektów w regionie z PUE na poziomie 1,2. 

Przyszłość danych jest suwerenna 

Wojciech Darłowski, członek zarządu Beyond.pl ds. chmury i Managed Services, w nadchodzących miesiącach i latach, dostrzega rosnące zapotrzebowanie na suwerenne usługi i rozwiązania chmurowe. 

Firmy stale przetwarzają coraz bardziej wrażliwe informacje, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na usługi w chmurze. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą mieć zagwarantowane pełne bezpieczeństwo przetwarzania danych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami, m.in. dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jako partner VMware Sovereign Cloud, posiadający najbezpieczniejsze centra danych, możemy zapewnić taką gwarancję naszym klientom w Polsce i całej Europie. 

To przyszłość, którą Wojciech Darłowski widzi z korzyścią dla firmy. 

Jako doświadczony dostawca usług w chmurze dla sektorów podlegających ścisłym regulacjom prawnym, posiadamy specjalistyczną wiedzę, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki nowoczesnej, bezpiecznie zlokalizowanej chmurze suwerennej dostępnej w Polsce i w sercu Europy, nasze wykwalifikowane zespoły inżynierów i ekspertów VMware posiadające najbardziej wymagające certyfikaty – dają naszym klientom pewność, że ich dane są w bezpiecznych rękach. 


Dowiedz się więcej o Beyond.pl partnerstwie z programem VMware Sovereign Cloud tutaj i tutaj.