Norma Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Wspomaga ochronę środowiska uwzględniając zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

ISO 14001 to wiodący, globalny standard dotyczący systemu zarządzania środowiskowego. Wspomaga ochronę środowiska i zapobiega negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej uwzględniając zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Ustanawia on systematyczne podejście do zarządzania potencjalnymi ryzykami środowiskowymi z zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

 

Osiągnięcie zgodności usług Beyond.pl z normą ISO 14001 potwierdza wdrożenie i stosowanie najlepszych praktyk środowiskowych zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz potwierdza, że Beyond.pl dysponuje zaawansowanym i aktualizowanym systemem zarządzania środowiskowego.

Pobierz certyfikat
Beyond.pl ISO 14001

Norma ISO 14001:2015

Jakie korzyści płyną z certyfikatu ISO 14001 dla firm i organizacji korzystających z usług Beyond.pl?

Norma ISO 14001 potwierdza nasze podejście do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz ciągłego doskonalenia aspektów środowiskowych. Korzystając z usług zweryfikowanego dostawcy, jakim jest Beyond.pl, ograniczasz ślad węglowy generowany przez Twoją infrastrukturę IT, zmniejszasz negatywny wpływ biznesu na środowisko i budujesz zrównoważony łańcuch dostaw.

Obszary certyfikacji ISO 14001:2015

Do obszarów wchodzących w skład standardu ISO 14001, pod kątem których oceniano centra przetwarzania danych Beyond.pl były m.in.: 

  1. polityka środowiskowa,
  2. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
  3. opracowane cele, zadania i programy środowiskowe,
  4. zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi,
  5. procedura gospodarki odpadami,
  6. procedura gospodarki energetycznej,
  7. procedura gospodarki wodno-ściekowej,
  8. procedura monitorowania i pomiaru parametrów środowiskowych,
  9. plany reagowania w sytuacji awarii środowiskowych (np. wyciek glikolu, ON, rozszczelnienie instalacji freonowej czy pożar).

Skontaktuj się z nami!