Polenergia Dystrybucja: hybrydowy model utrzymania infrastruktury informatycznej w Beyond.pl. Kolokacja i chmura na platformie HPE GreenLake.

Mamy jasną strategię biznesową dotyczącą IT. Skupiamy się na rozwoju core business`u, a kompetencje informatyczne pozyskujemy z rynku. Jednym z obszarów w 100% outsourcowanych jest utrzymanie infrastruktury informatycznej. To zadanie od kilku lat z sukcesem realizuje dla nas Beyond.pl. Gdy stanęliśmy przed wyzwaniem zasymulowania na najbliższe lata naszego zapotrzebowania na infrastrukturę IT i budżetu z tym związanego, od razu zwróciliśmy się do zaufanego partnera. Naszym nadrzędnym celem było zaprojektowanie rozwiązania IT optymalnego z perspektywy finansowej i biznesowej – mówi Krzysztof Pubrat, Prezes Zarządu Polenergia Dystrybucja.

 

Polenergia Dystrybucja jest jednym z największych prywatnych dystrybutorów energii elektrycznej obsługującym 23 tysiące klientów na terenie całej Polski. Jej głównymi kontrahentami są inwestorzy specjalnych stref ekonomicznych, galerie handlowe, właściciele budynków biurowo-usługowych, przemysłowych i obiektów magazynowych, a także mieszkańcy wielu osiedli w największych polskich miastach. Spółka należy do Grupy Polenergia, która jest największą polską prywatną  grupą energetyczną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Polenergia wspiera wysiłki związane z procesem polskiej transformacji energetycznej oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej opartej o czyste i odnawialne źródła energii.

 

Polenergia Dystrybucja w swojej działalności biznesowej opiera się na outsourcingu wielu elementów działalności operacyjnej, a to pozwala skoncentrować się na rozwijaniu unikalnych kompetencji w sektorze energetycznym. W obszarze IT spółka od lat bazuje na strategii outsourcingu korzystając z usług wyspecjalizowanych dostawców, zarówno w obszarze oprogramowania, jak i w zakresie utrzymania infrastruktury IT.

 

W 2020 roku Grupa Polenergia przyjęła strategię na lata 2020 – 2024, której założenia obejmują wszystkie spółki w grupie. Nowe strategiczne cele uwzględniają istotny wzrost udziałów w rynku, znaczący przyrost klientów oraz innowacyjne projekty wspierające rozwój OZE w Polsce (farmy wiatrowe na lądzie i morzu, fotowoltaika i e-mobilność). Osiągniecie tak ambitnych celów nie może być przeprowadzone w oderwaniu od transformacji cyfrowej grupy. Najbliższe lata będą więc dla całej Polenergii niezwykłym wyzwaniem.

Polenergia Dystrybucja działa w regulowanym segmencie rynku energii, który zapewnia wysoką przewidywalność i bezpieczeństwo biznesu. Nowy „Plan inwestycyjny na lata 2021-2026” przewiduje przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ponad 90 nowych obszarów dystrybucyjnych, głównie osiedli mieszkaniowych. Perspektywiczne szanse stwarza również rozwój prywatnej produkcji energii w ramach przydomowych elektrowni fotowoltaicznych i e-mobilności.

 

Do roku 2026 Polenergia Dystrybucja planuje dysponować bazą około 80 tysięcy klientów, którym zaoferuje nie tylko usługi dystrybucyjne, ale także sprzedaż energii elektrycznej oraz szeroką gamę produktów i usług dodatkowych. Tak znaczący przyrost klientów musi zostać właściwie zaplanowany, aby nie spowodował obniżenia jakości ich obsługi. Spółka ma w swoich planach także rozwój zaplecza aplikacyjnego, aby zautomatyzować kluczowe procesy oraz usprawnić obsługę klienta, m.in. e-liczniki, system billingowy, CRM.

 

Polenergia postanowiła przeprowadzić symulację wydatków na utrzymanie infrastruktury IT biorąc pod uwagę kilkuletnie plany rozwoju biznesu. Po wsparcie merytoryczne zwrócono się do Beyond.pl, który jest strategicznym partnerem spółki w obszarze utrzymania infrastruktury IT.

Beyond.pl zaproponował uruchomienie projektu analityczno-doradczego, aby ocenić obecną infrastrukturę wraz z zamodelowaniem rozwiązań optymalizujących i modernizujących. Projekt został uruchomiony w połowie października 2020 roku. Zespół projektowy Polenergii składał się z kluczowych przedstawicieli biznesu z obszaru operacyjnego, sprzedaży oraz IT. Takie podejście pozwoliło ekspertom Beyond.pl zebrać komplet informacji na temat aktualnych i przyszłych potrzeb firmy, aby zamodelować i przedstawić kilka scenariuszy zarządzania infrastrukturą.

 

W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Jest to szczególnie istotne, gdy firma ma stały kontakt z konsumentem poprzez systemy informatyczne. Podjęto decyzję o utrzymaniu infrastruktury informatycznej w wyspecjalizowanym centrum danych, które gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo w Polsce. Data Center 2 Beyond.pl jest jedynym obiektem w Europie Centralnej i jednym z trzech w całej Europie z niezależną certyfikacją Rated 4 spełniającą międzynarodowe standardy ANSI/TIA-942. Obiekt zapewnia 100% dostępność swoich usług od momentu uruchomienia w 2016 roku. Kolejnym elementem branym pod uwagę były wysokie standardy łączności. Niski czas transferu danych między centralą klienta w Warszawie a data center w Poznaniu oraz zasięg obejmujący cała Polskę i Europę Centralną, gwarantuje stabilny dostęp do systemów i danych na potrzeby sprawnej obsługi klientów.

 

Poziom bezpieczeństwa zapewniany przez centrum danych Beyond.pl w Poznaniu jest najlepszy w Polsce. Nie mieliśmy wątpliwości co do kontynuacji naszej współpracy. Stabilność naszego środowiska IT jest priorytetem i nie ma tu miejsca na eksperymenty” – stwierdza Dariusz Bednarski, Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja. „Podczas prac analitycznych Beyond.pl od samego początku wskazywał na różnorodność możliwości i technologii. W trakcie prac doszliśmy do wniosku, że musimy wybrać docelowe rozwiązanie uwzględniające długofalową strategię rozwoju naszego biznesu. Zależało nam na analizie przyrostu zapotrzebowania na środowisko w kilkuletniej perspektywie uwzględniając ogólny przyrost liczby klientów w czasie, jak i chwilowe wzrosty wynikające z sezonowości i specyfiki zapotrzebowania na moc obliczeniową. Cały proces przeprowadziliśmy wspólnie z Beyond.pl.

 

Projekt analityczno-doradczy trwał trzy miesiące i zakończył się w grudniu 2020 roku. Beyond.pl opracowując modele polityki infrastrukturalnej uwzględnił czynniki istotne z punktu widzenia Polenergii:

 • szybki przyrost liczby klientów w czasie,
 • zapotrzebowanie na moc obliczeniową typową dla segmentu utilities (cykliczne wzrosty związane z okresem billingowym w miesiącu),
 • przyrost zapotrzebowania w czasie na nową infrastrukturę (serwery, macierze i procesory),
 • przyrost w czasie systemów i aplikacji wraz z rozwojem funkcjonalności i przyrostem danych,
 • 5-letnie TCO (total cost of ownership) – pełen koszt inwestycji w perspektywie długoterminowej.

 

Po serii spotkań z Polenergią Dystrybucja, Beyond.pl przedstawił cztery scenariusze realizacji polityki infrastrukturalnej:

 1. model chmury prywatnej (private cloud),
 2. model IaaS (wynajem infrastruktury – infrastructure as a service),
 3. model kolokacji,
 4. model hybrydowy uwzględniający kolokację i chmurę VMware na platformie HPE GreenLake.

 

Po wspólnej analizie zaproponowanych modeli Polenergia Dystrybucja wybrała opcję hybrydową, która w perspektywie pięciu lat okazała się 30% tańsza od pozostałych modeli utrzymaniowych.

Przeanalizowaliśmy szczegółowo wszystkie cztery scenariusze utrzymania naszej infrastruktury uwzględniając dwa kluczowe dla nas kryteria, czyli szacowany przyrost klientów w czasie oraz całościowy koszt rozwiązania. W perspektywie 5 letniej, która najlepiej odpowiada okresowi życia sprzętu IT, całkowity koszt inwestycji przemawiał bezwzględnie za wyborem modelu hybrydowego. – dodaje Dariusz Bednarski, Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja.

 

Model hybrydowy na potrzeby Polenergii Dystrybucja to połączenie usług kolokacji i chmury VMware zlokalizowanych w Data Center 2 Beyond.pl.

Beyond.pl odpowiada za kolokację infrastruktury klienta w obiekcie Rated 4 w Poznaniu wraz z kompleksowymi usługami managed services, w tym m.in. administracją infrastruktury, zarządzaniem sieciami oraz backup`ami.

 

Równolegle Beyond.pl jest też głównym dostawcą usług chmurowych VMware. Utrzymuje i zarządza chmurą VMware w modelu prywatnym na infrastrukturze klienta w data center. W przypadku zapotrzebowania na większą moc obliczeniową niż zakontraktowana Beyond.pl świadczy na zasadach on-demand usługi chmury publicznej VMware. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu platformy technologicznej HPE GreenLake. Polenergia Dystrybucja jest pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z chmury na platformie HPE GreenLake.

 

Model usługowy w sektorze IT z roku na roku zyskuje na znaczeniu. HPE idzie z duchem czasu i naszą odpowiedzią na potrzeby klientów jest podejście GreenLake. Natychmiastowa dostępność mocy obliczeniowej w momencie zapotrzebowania i elastyczny model rozliczeniowy według zużycia pay-as-you-go, pozwala HPE należeć do liderów rynkowych wśród dostawców infrastruktury. Dzięki partnerstwu z Beyond.pl dostarczamy usługi chmurowe z obiektu, który jest najbezpieczniejszym centrum danych w tej części Europy. Oferujemy klientom elastyczność i skalowalność GreenLake na fundamentach najwyższych standardów bezpieczeństwa obiektu Rated 4. Pozwala nam to dostarczać chmurę prywatną i publiczną pod potrzeby najbardziej wymagających klientów – mówi Marcin Szymanik, Sevice Provider Sales, Hewlett Packard Enterprise.

 

Chmura oferowana przez Beyond.pl na platformie technologicznej GreenLake charakteryzuje się natychmiastowym dostępem do zasobów obliczeniowych, elastycznym modelem rozliczania pay-per- use oraz pozwala uniknąć inwestycji w sprzęt, który byłby wykorzystany tylko w ułamku jego możliwości. Dla Polenergii, która z uwagi na obsługę bilingów odnotowuje w każdym miesiącu cykliczny wzrost zapotrzebowania na moc, jest to optymalne rozwiązanie.

 

Beyond.pl to pierwszy dostawca usług data center i cloud computing w Polsce oferujący usługi na platformie HPE Greenlake. Oferta chmurowa Beyond.pl została rozbudowana w związku z tym o elastyczny model rozliczeniowy pay as you go (płatność za realne zużycie mocy obliczeniowej) oraz dostępność on-demand.

 

 Utrzymanie infrastruktury w modelu hybrydowym to połączenie najlepszych elementów z dwóch światów czyli rozwiązań off-premise i cloud. Z jednej strony klient zyskuje bezpieczeństwo i prywatność wynikającą z kolokowania się naszym data center, a z drugiej skalowalność i elastyczność chmury na platformie HPE GreenLake. To idealne rozwiązanie dla firm, które mają stabilne miesięczne zapotrzebowanie na moc, ale mają też cykliczne peak`i konieczne do wydajnego obsłużenia rozwiązań line of business, platform e-commerce czy branżowych aplikacji – wskazuje Piotr Podlawski, Cloud Director w Beyond.pl.

 

Prace nad uruchomieniem usługi kolokacji i chmury rozpoczęły się w styczniu 2021 roku. Polenergia Dystrybucja przekazała pełną odpowiedzialność za jej wdrożenie w ręce zespołu Beyond.pl, który odpowiadał m.in. za:

 • zakup nowej infrastruktury,
 • logistyczny onboarding sprzętu do Data Center 2,
 • uruchomienie i skonfigurowanie infrastruktury na potrzeby rozwiązań IT Polenergii,
 • aktualizację platform bazodanowych,
 • migracji systemów IT spółki na nową infrastrukturę,
 • integrację sieciową z urządzeniami billingowymi,
 • koordynacja działań z firmami trzecimi odpowiadającymi za utrzymanie aplikacji IT klienta.

 

Transformacja cyfrowa to nie tylko wdrożenie nowych rozwiązań IT i przemodelowanie procesów wewnętrznych. To zmiana sposobu myślenia i porzucenie postrzegania technologii wyłącznie jako zagadnienia działu IT. Współpraca Beyond.pl i Polenergii pokazuje tę nową jakość. Biznes ramię w ramię z szefami zespołów IT poszukuje alternatywnych możliwości i jest otwarty na zmianę statusu quo. Firmy coraz częściej uwzględniają długofalową perspektywę rozwoju biznesu w kontekście planowania działań IT. Analizują nie tylko całościowe koszty projektu, ale uwzględniają bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie dostępności jako priorytetowe elementy. Dziś systemy stały się nie tylko rozwiązaniami wspierającymi procesy back-office. Coraz więcej krytycznych procesów staje się zależne od działania systemów, w szczególności elementy client facing. Nie zawsze jeden model spełnia wszystkie biznesowe wymagania, stąd modele hybrydowe stają się najbardziej odpowiednie. Jednocześnie są najbardziej skomplikowane do prawidłowego zdefiniowania i stanowią duże wyzwanie specjalistyczne. Naszym zadaniem jest wyłapać i zrozumieć wahania w zapotrzebowaniu na moce obliczeniowe, zamodelować odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne pod potrzeby „stabilne” oraz pod „peak’i” i wspólnie z klientem wypracować najbardziej optymalny scenariusz dostarczania infrastruktury IT pod zdefiniowany przez klienta  model biznesowy – podsumowuje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Wysoka jakość usług infrastrukturalnych:

 • oferta zbudowana zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi klienta – model hybrydowy obejmujący połączenie kolokacji z chmurą prywatną oraz publiczną VMware;
 • pierwsza w Polsce chmura VMware utrzymywana na platformie HPE GreenLake;
 • PUE do 1.2 pozwalające optymalizować koszty energii związane z utrzymaniem infrastruktury IT;
 • niski czas transferu danych między data center Beyond.pl w Poznaniu a centralą klienta w Warszawie – 4 milisekundy w dwie strony;
 • zapewnienie łączności z kilkunastoma tysiącami urządzeń pomiarowych i agregacje danych w czasie rzeczywistym;
 • wysokiej jakości usługi łączności – dostęp do EPIX oraz licznych operatorów telekomunikacyjnych gwarantując najlepsze czasy komunikacji z wszystkimi obszarami na terenie Polski;
 • kompetentny zespół – certyfikowani eksperci techniczny i architekci rozwiązań hybrydowych.

 

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

 • skalowalność, dzięki dostępowi do chmury publicznej on-demand;
 • obiekt Data Center spełniający międzynarodowe standardy bezpieczeństwa – jedyna serwerownia w Centralnej Europie z niezależną certyfikacją Rated 4 wg międzynarodowych standardów ANSI/TIA-942 (dostępność usług na poziomie 99,995% w skali roku, czyli potencjalny downtime ograniczony do tylko 26 minut);
 • neutralność komunikacyjna – możliwość podłączenia dowolnego łącza operatora zgodnie z preferencjami klienta.

 

Oszczędności finansowe

 • zaprojektowanie usługi hybrydowej, która w perspektywie 5 lat jest o 30% tańsza od innych modeli utrzymaniowych, w tym modelu chmury;
 • elastyczny model płatności za chmurę na potrzeby tzw. pekaów –  pay as you go wyłącznie za wykorzystaną moc obliczeniową.

 

 Strategiczny partner – kompleksowy outsourcing infrastruktury:

 • usługi kolokacji i cloud w jednym miejscu;
 • kompetencje w obsłudze projektów hybrydowych;
 • doradztwo IT;
 • wsparcie techniczne 24/7/365.

 

Usługi świadczone przez Beyond.pl dla Polenergia Dystrybucja:

 • migracja i onboarding infrastruktury IT do Data Center 2 Beyond.pl,
 • kolokacja,
 • chmura publiczna VMware na platformie HPE Greenlake,
 • licencjonowanie serwerów i baz danych,
 • doradztwo IT,
 • obsługa procesu zakupu nowej infrastruktury IT,
 • modernizacja infrastruktury sieciowej i storage,
 • administracja infrastrukturą i systemami operacyjnymi,
 • backup as a service,
 • project management.

Pobierz Case Study

Wykorzystane usługi i rozwiązania

Kolokacja

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twojej infrastruktury. Wybierz Data Center zapewniające wydajność i niezawodność operacyjną.

Dowiedz się

Chmura VMware

Bezpieczeństwo i skalowalność dla Twojego biznesu. Skorzystaj z dostępu do kompletnych i najbardziej zaawansowanych technologii VMware Cloud.

Dowiedz się

Administracja IT

Kompleksowe zarządzanie środowiskiem chmurowym, systemami operacyjnymi, bazami danych i licencjami. Skorzystaj z pomocy naszych administratorów IT.

Dowiedz się

Disaster Recovery Center

Najwyższy standard bezpieczeństwa z fizyczną infrastrukturą zapasową lub elastycznym środowiskiem w chmurze do szybszego odtwarzania po awarii. Zapewnij swojej firmie ciągłość biznesową.

Dowiedz się