Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze suwerennej – podsumowanie meetup`u w Warszawie 

25 października w Warszawie odbyło się wydarzenie organizowane przez Beyond.pl „Chmura suwerenna, czyli jak przetwarzać i przechowywać dane w branżach regulowanych”. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele sektorów regulowanych, m.in. administracji publicznej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, a także branży medycznej. Partnerami spotkania byli: VMware, Arrow oraz kancelaria Osborne Clarke Polska. 

Według raportu IDC (Cloud Pulse 2Q22) dla blisko 50% badanych firm kwestia suwerenności danych, ich regulacji prawnych, bezpieczeństwa czy lokalizacji przetwarzania danych ma duże znaczenie biznesowe i wpływa na inwestycje w technologie. Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie wrażliwych informacji w branżach wysoko regulowanych jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na obowiązujące restrykcyjne przepisy prawa, ale też na potencjalne wysokie kary i straty wizerunkowe wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia otoczenia prawnego sektorów regulowanych, które określa zakres przetwarzania i przechowywania danych w chmurze. Zagadnienie przybliżył Szymon Ciach, Counsel w kancelarii Osborne Clarke – Poland. Ekspert skupił się na obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego oraz m.in. na regulacjach NIS 2 i DORA, z którymi będą się mierzyć organizacje w ciągu najbliższych dwóch lat. Najnowsze unijne regulacje budziły tak samo duże zainteresowanie, jak i kary wynikające z ich nieprzestrzegania. Wyzwaniem dla wielu firm jest wciąż bieżące śledzenie zmian w prawie, aby skutecznie dostosować swoje strategie chmurowe do obowiązujących przepisów.   

Bartosz Hetmański, IT Architekt Beyond.pl przedstawił uczestnikom usługę chmury suwerennej w Beyond.pl. Zaprezentował, jak budować elastyczne środowiska chmurowe na bazie technologii i narzędzi VMware z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych wrażliwych. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, suwerenność i integralność danych, ale pozwala na niezależność i możliwość migracji danych w każdym momencie współpracy z dostawcą usługi. 

Meetup zakończył się wystąpieniem Piotra Nowika, Cloud Provider Managera w VMware, który zaprezentował scenariusze użycia chmury suwerennej w branżach regulowanych. Po zakończeniu części merytorycznej na uczestników meetupu czekała sesja networkingowa z przedstawicielami Beyond.pl, VMware oraz z Kancelarii Osborne Clarke-Poland. 

Na zdjęciu Batrosz Hetmański, Architekt IT w Beyond.pl

Beyond.pl jest pierwszym w Polsce i 9-tym dostawcą w Europie, który uzyskał status partnera VMware Sovereign Cloud. Na całym świecie jest tylko 40+ partnerów programu VMware w ponad 10 tysięcznej społeczności. Od ponad 10 lat specjalizujemy się w budowie i utrzymywaniu środowisk chmurowych VMware w modelu prywatnym i publicznym. Jesteśmy aktualnie jednym z największych Cloud Service Providerów VMware w Polsce. Należymy do grona partnerów o statusie VMware Cloud Verified, który potwierdza wysokie kompetencje zespołów wirtualizacyjnych, dostęp Beyond.pl do najnowszych rozwiązań technologicznych VMware oraz bezpośrednie wsparcie ze strony inżynierów VMware przy projektach dla klientów.