Grupa Polenergia doradza i dostarcza w 100% zieloną energię dla Beyond.pl
 

Grupa Polenergia doradza i dostarcza w 100% zieloną energię dla Beyond.pl

Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud computing, nawiązał współpracę z energetyczną Grupą Polenergia notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Umowy na usługi zostały zawarte z Polenergią Obrót oraz Polenergią Dystrybucja.

Spółki Grupy Polenergia wspierają Beyond.pl w dwóch obszarach: dostawy w 100% zielonej, zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz realizacji usług doradczych. Przetarg na dostawę energii ze źródeł odnawialnych wygrała Polenergia Obrót specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, energią z OZE, gazem oraz w handlu świadectwami pochodzenia i  uprawnieniami do emisji CO2. Podpisany kontrakt w całości zabezpiecza zapotrzebowanie poznańskiego centrum danych na czystą energię w 2021 roku oraz zawiera opcję jego przedłużenia.

Z kolei Polenergia Dystrybucja specjalizująca się w dystrybucji i sprzedaży energii dla klientów biznesowych i indywidualnych zaoferowała specjalistyczne usługi doradcze z obszaru energetyki. W ramach współpracy spółka opracuje koncepcję rozbudowy zasilania w związku z ekspansją kampusu data center w Poznaniu oraz będzie pełniła nadzór nad jej realizacją – w tym nad działaniami podwykonawców. Po zakończeniu projektu kampus Beyond.pl stanie się pod względem oferowanej powierzchni i mocy jednym z największych obiektów kolokacyjnych w Europie, który w całości zasilany będzie czystą, zieloną, zeroemisyjną energią. Jego docelowa moc, wzrośnie z 8 MW do 42 MW. Data Center 2 to najbardziej wydajne centrum danych w Polsce, którego wskaźnik efektywności energetycznej PUE wynosi 1,2.

– Projekt rozbudowy naszego kampusu jest wymagający od strony technicznej, ponieważ jego zapotrzebowanie na moc energetyczną wzrośnie aż 5-krotnie. Obsługę zagadnień energetycznych powierzyliśmy ekspertom posiadającym wiedzę i praktyczne doświadczenie w projektowaniu oraz zarządzaniu inwestycjami tego typu. Polenergia ma bogate portfolio zrealizowanych projektów, co gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo i sprawną obsługę fazy realizacyjnej. Jednocześnie, z uwagi na zaplecze grupy i działalność w sektorze zielonej energii, mamy pełne zrozumienie dla naszych wartości zrównoważonego rozwoju i potrzeb z obszaru green data center – wskazuje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

– Grupa Polenergia od lat specjalizuje się w produkcji i dystrybucji zielonej energii, ale również doradza firmom w jaki sposób budować nowoczesne i energooszczędne rozwiązania. Dokonany przez Beyond.pl wybór jest wyrazem uznania dla naszej wiedzy, doświadczenia i unikalnych w skali kraju kompetencji, które wspólnie przekujemy w sukces strategicznego dla Beyond.pl projektu – podkreśla Piotr Maciołek, członek Zarządu Grupy Polenergia odpowiedzialny za odnawialne źródła energii i dystrybucję.

Polenergia to największa polska prywatna grupy energetyczna notowana na GPW w Warszawie. Od 24 lat jest liderem i pionierem transformacji krajowego rynku energii. Ambicją Polenergii jest wspieranie wysiłków związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążeniem Unii Europejskiej do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW.

 

Informacja prasowa do pobrania: